• دوشنبه / ۷ شهریور ۱۳۹۰ / ۱۰:۴۴
  • دسته‌بندی: آموزش
  • کد خبر: 9006-00501
  • خبرنگار : 71055

تقويم آموزشي دانشگاه‌هاي پايتخت اعلام شد: آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاه‌هاي پايتخت از دهه سوم شهريور

براساس تقويم آموزشي دانشگاه‌هاي پايتخت كلاس‌هاي درسي دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، تربيت مدرس و تربيت معلم از سوم مهرماه و شروع سال تحصيلي جديد دانشگاه‌هاي شريف، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، علم و صنعت و خواجه نصيرالدين طوسي از 26 شهريور ماه و همچنين كلاس‌هاي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير نيز از 19 شهريور ماه آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كلاسهاي درس دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف از 26 شهريور ماه آغاز مي‌شود كه بر اين اساس ثبت نام دانشجويان كارشناسي در فاصله زماني 12 تا 15 شهريورماه و ثبت نام دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 89 و ما قبل آن از 19 شهريور ماه آغاز مي‌شود و تا 22 شهريورماه ادامه دارد، همچنين ثبت‌نام دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 90 در دانشگاه نيز 23 شهريورماه انجام مي‌گيرد.

كلاس‌هاي درسي نيمسال اول تحصيلي دانشجويان شريف نيز 7 دي ماه پايان مي‌يابد و امتحانات پايان ترم نيمسال اول تحصيلي دانشجويان نيز 13 دي ماه آغاز مي‌شود.

دانشگاه علم و صنعت

ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 دانشگاه علم و صنعت از روز شنبه 19 شهريورماه آغاز و تا روز چهارشنبه 23 همين ماه ادامه دارد.

بنابراين گزارش، زمان شروع كلاس‌هاي دانشگاه علم و صنعت شنبه 26 شهريور و زمان حذف و اضافه از روز يكشنبه 3 مهر تا چهارشنبه 6 مهر ماه اعلام شده است و حذف اضطراري واحدها نيز از روز شنبه 9 مهر آغاز و تا روز چهارشنبه 16 آذرماه ادامه دارد.

كلاسهاي درسي روز چهارشنبه 14 دي ماه به كار خود پايان مي‌دهند و امتحانات آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها نيز از روز شنبه 17 دي لغايت چهارشنبه 21 همين ماه ادامه خواهد داشت.

امتحانات پايان ترم دانشگاه علم و صنعت نيز از روز يكشنبه 25 دي ماه آغاز و تا روز دوشنبه 10 بهمن ادامه خواهد داشت.

 دانشگاه شهيد بهشتي

ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 دانشجويان كليه مقاطع دانشگاه شهيد بهشتي از روز شنبه 19 شهريورآغاز و تا روز چهارشنبه 23 همين ماه ادامه دارد و كلاسهاي درس از روز شنبه 26 شهريورماه آغاز مي‌شود.

به گزارش ايسنا، زمان ثبت ثبت نام دانشجويان از 3 لغايت 5 مهرماه، حذف و اضافه و تثبيت آن از روز 9 تا 11 مهرماه اعلام شده است.

آخرين مهلت حذف تك درس (مخصوص دانشجويان كارشناسي) 9 آذر، پايان كلاس‌ها 14 دي و امتحانات از روز17 دي لغايت اول بهمن ماه است.

همچنين ثبت نام و انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 91-90 دانشگاه شهيد بهشتي نيز از 8 بهمن آغاز و تا 12همين ماه ادامه خواهد داشت.

زمان آغاز كلاس‌هاي دانشگاه شنبه 15 بهمن، تثبيت ثبت نام از 23 الي 25 بهمن، حذف و اضافه و تثبيت آن 29 بهمن لغايت اول اسفند ماه، آخرين مهلت حذف تك درس دانشجويان مقطع كارشناسي 13 ارديبهشت و پايان كلاسها 17 خرداد ماه اعلام شده است.

امتحانات از20 خرداد آغاز و تا 3 تيرماه ادامه خواهد داشت.

 دانشگاه تربيت مدرس

به گزارش ايسنا، انتخاب واحد نيمسال اول91-90 دانشگاه تربيت مدرس از 21 خرداد آغاز شد و تا اول تير ادامه داشت و كلاسهاي دانشجويان اين دانشگاه از روز يكشنبه سوم مهرماه آغاز به كار خواهند كرد.

زمان حذف و تعويض دروس از10 الي 13مهرماه، حذف تك درس از 19 الي 23 آذر، پايان كلاس‌ها 22 دي و ارزشيابي از10 الي 28 دي ماه اعلام شده است.

امتحانات دروس مدرسين از روز 25 الي 28 دي ماه و امتحانات دروس تخصصي از اول تا 12 بهمن برگزار مي‌شود.

دانشگاه تهران

به گزارش ايسنا، سال تحصيلي جديد در دانشگاه تهران نيز از سوم مهر ماه آغاز مي‌شود و ثبت‌نام ورودي‌هاي جديد نيز در دهه سوم شهريور ماه انجام مي‌گيرد.

دانشگاه علامه طباطبايي

بنابراين گزارش، ثبت‌نام نيمسال اول سال تحصيلي جديد دانشگاه علامه طباطبايي از 14 تا 23 شهريورماه خواهد بود و كلاس‌هاي درس دانشجويان نيز از 26 شهريور ماه آغاز به كار خواهند كرد.

زمان حذف و اضافه حداكثر دو درس از 3 تا 9 مهرماه، حذف اضطراري تا 9 آذر و پايان كلاس‌ها 14 دي اعلام شده است.

امتحانات دانشجويان اين دانشگاه نيز از 17 دي ماه آغاز و تا اول بهمن ادامه خواهد داشت وهمچنين ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي جديد در دانشگاه هم از سوم بهمن ماه تا 12همين ماه ادامه خواهد داشت.

كلاسها از 15 بهمن ماه آغاز و حذف و اضافه از 23 تا 30 بهمن ماه ادامه خواهد داشت و زمان حذف اضطراري تا 20 ارديبهشت، پايان كلاسها 24 خرداد و امتحانات از 27 خرداد تا 7 تير برگزار مي‌شود.

دانشگاه الزهرا(س)

بر اساس اين گزارش، ثبت‌نام ترم جديد دانشگاه الزهرا(س) از 19 شهريور ماه آغاز و تا 22 شهريور ادامه دارد.

زمان ثبت نام نقل و انتقال و ميهمان شدن دانشجويان 22 شهريور، آخرين مهلت ارائه درخواست مرخصي 26 شهريور، آغاز نيمسال تحصيلي جديد 26 شهريور، حذف و اضافه 9 و10 مهر، آخرين مهلت حذف اضطراري9 آذر و گستره ارزشيابي 5 آذر تا اول دي ماه اعلام شده است.

كلاس‌هاي درسي دانشجويان اين دانشگاه نيز 15دي ماه به كار خود پايان مي‌دهد و امتحانات از 17دي آغاز و تا اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

زمان امتحانات دروس عمومي 17 دي تا 19دي و امتحانات دروس تخصصي 20 دي تا اول بهمن ماه اعلام شده است.

همچنين زمان ثبت‌نام نيمسال دوم تحصيلي دانشگاه الزهرا(س) هم از 10 بهمن آغاز و تا 12اين ماه ادامه خواهد داشت.

زمان ثبت‌نام انتقال و مهماني دانشجويان نيز 12 بهمن، آخرين مهلت درخواست مرخصي 15 بهمن، آغاز نيمسال دوم تحصيلي 15 بهمن، حذف و اضافه 2 و 3 اسفند، آخرين مهلت حذف اضطراري 9 ارديبهشت، گستره ارزشيابي 9 ارديبهشت تا 6 خرداد اعلام شده است.

كلاسهاي درسي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) 18 خردادماه به كار خود پايان مي‌دهد و امتحانات پايان نيمسال دوم تحصيلي دانشجويان هم از20 خرداد آغاز مي‌شود.

امتحان دروس عمومي از 20 خرداد تا 22 همين ماه و امتحانات دروس تخصصي از 23 خرداد تا 5 تير برگزار مي‌شود.

 دانشگاه اميركبير

به گزارش خبرنگار ايسنا، ثبت نام دانشجويان نيمسال اول سال تحصيلي جديد دانشگاه اميركبير از روز يكشنبه 13 شهريور آغاز و تا روز دوشنبه 14 همين ماه ادامه دارد.

زمان شروع كلاس‌ها شنبه 19 شهريور، حذف و اضافه يكشنبه 27 شهريور، تصحيح اخطارها روزهاي يكشنبه و دوشنبه 17 و 18 مهر و پايان كلاسها پنجشنبه 8 دي ماه خواهد بود.

كلاسهاي تكميلي از 10 دي آغاز و تا 15 دي ماه ادامه خواهد داشت. همچنين امتحانات پاياني ترم اول تحصيلي نيز از 17 دي تا 29 دي ماه برگزار مي‌شود.

ثبت نام نيمسال دوم تحصيلي دانشگاه 11 و 12 بهمن ماه آغاز خواهد شد و زمان شروع كلاس‌ها 15 بهمن، حذف و اضافه دوشنبه 24 بهمن، تصحيح اخطارها 14 و 15 اسفند، حذف اضطراري 31 ارديبهشت و اول خرداد و پايان كلاسها 18 خرداد ماه خواهد بود.

كلاسهاي تكميلي دانشجويان نيز از20 خرداد آغاز و تا 25 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. آزمونهاي پاياني نيمسال دوم نيز از 27 خرداد تا 8 تير ماه برگزار مي‌شود.

دانشگاه تربيت معلم

بر اساس اين گزارش، پيش ثبت‌نام نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 دانشگاه تربيت معلم در هفته دوم خرداد ماه انجام شد و انتخاب واحد دانشجويان از 21 شهريور تا 23 همين ماه انجام مي‌شود.هچنين دانشجويان مي‌توانند 26 و 27 شهريور جهت انتخاب واحد با تاخير اقدام كنند.

زمان آغاز كلاس‌ها سوم مهرماه و زمان حذف و اضافه نيز9 مهر لغايت 13 همين ماه، حذف اضطراري 19 آذر لغايت 23 همين ماه و پايان كلاسها 21 دي ماه خواهد بود.

امتحانات از 25 دي ماه آغاز و تا 10 بهمن ادامه خواهد داشت. همچنين براساس تقويم آموزشي اين دانشگاه، پيش ثبت نام نيمسال دوم نيز 26 آذر ماه آغاز مي‌شود و تا 29 همين ماه ادامه خواهد داشت.

زمان انتخاب واحد 11 تا 14 بهمن، انتخاب واحد با تاخير 15 و 16 بهمن، آغاز كلاس‌ها 15 بهمن، حذف و اضافه 23 بهمن تا 26 همين ماه، حذف اضطراري 16 لغايت 20 ارديبهشت و پايان كلاس‌ها 17 خرداد ماه اعلام شده است.

امتحانات ترم دوم دانشجويان دانشگاه تربيت معلم نيز از 23 خرداد ماه آغاز و تا 6 تيرماه ادامه خواهد داشت.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.