• شنبه / ۳۱ تیر ۱۳۹۱ / ۱۲:۰۳
  • دسته‌بندی: سینما و تئاتر
  • کد خبر: 91043118715

انتشار اساسنامه نمونه براي صنوف سينمايي و واكنش دو صنف

انتشار اساسنامه نمونه براي صنوف سينمايي و واكنش دو صنف

در پي انتشار اساسنامه‌ي نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي، تشكل‌هاي كانون كارگردانان و شورايعالي تهيه‌كنندگان سينما در بياينه‌اي مشترك به انتقاد از نحوه‌ي تنظيم و بندهاي اين اساسنامه پرداختند.

در پي انتشار اساسنامه‌ي نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي، تشكل‌هاي كانون كارگردانان و شورايعالي تهيه‌كنندگان سينما در بياينه‌اي مشترك به انتقاد از نحوه‌ي تنظيم و بندهاي اين اساسنامه پرداختند.

به گزارش بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخش‌هايي از اين بيانيه به اعتقاد اين دو تشكل صنفي سينمايي آمده است:« اصلی ترین مشکل این اساسنامه ایجاد ابهام و ایهام تعمدی در ماهیت این اساسنامه است. عبارت "انجمن فرهنگی صنف" در ابتدای این متن بدین معناست که صنف و به تبع آن سازوکار و مطالبات آن به ناکجا آبادی حواله شده است که تشکیل، نحوه عمل و پایگاه قانونی آن نه تنها روشن نیست بلکه عمدا به طاق نسیان سپرده شده است.»

تشكل كانون كارگردان‌ان و شورايعاي تهيه‌كنندگان سينما با بيان دوباره‌ي اينكه با كميته ساماندهي همكاري نخواهد داشت،اذعان داشته‌اند كه اين اساسنامه‌ مهر پاياني بر فعاليت بيست ساله صنوف سينمايي است.

اين دو تشكل همچنين به مواردي ديگري همچون تبدیل اصناف به انجمن‌های فرهنگی، اعطای حق انحلال انجمن‌ها به مسوولین سینمایی، الزام به حضور نماینده سازمان سینمایی در مجامع عمومی این انجمن‌ها و... به عنوان مواردي نام برده‌اند كه به عنوان ايرادهاي اساسنامه نمونه وزارت ارشاد در تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي مي‌توان ذكر كرد.

اساسنامه نمونه 27 ماده‌اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي، يكي دو هفته قبل براي مطالعه و اضافه‌ كردن بند‌ها و مواد مورد نظر به دست اصناف رسيده است اما اين اساسنامه از نظر صنوف داراي برخي ابهامات است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از انتشار نسخه كاملي از «اساسنامه نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي» ايسنا به 10 ماده از مهمترين و بحث‌ برانگيزترين مواد اين اساسنامه اشاره مي‌كند.

«اساسنامه‌ي نمونه وزارت ارشاد در تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي» در سه فصل «كليات،‌تعاريف، اهداف و موضوع فعاليت»،‌«اركان اصلي» و «امور مالي، محاسباتي، انحلال، تسويه و امور عمومي» به دست اصناف سينمايي رسيده است.

همچنين اساسنامه از يك مقدمه كوتاه اما مهم برخوردار است كه بسياري از منتقدين اساسنامه تيپ، براي انتقاد‌هاي‌شان‌ به همين مقدمه اشاره مي‌كنند:

«انجمن فرهنگي صنف.... ران سينماي ايران»،‌ انجمن فرهنگي متشكل از ..... ران سينماي ايران است كه وفق ماده 585 قانون تجارت‌، در قالب تشكيلات غير تجاري به ثبت رسيده و به تجويز بند 17 از ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،‌ با مجوز وزارتخانه مزبور تاسيس و با اتكا به اساسنامه ذيل در چارچوب مقررات،‌ ضوابط و دستور العمل‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌نمايد.

فصل اول؛ انجمن فرهنگي صنفي و برخي از ابهامات

در فصل اول اين اساسنامه نمونه كه با عنوان «كليات،‌تعاريف، اهداف و موضوع فعاليت» مشخص شده، موضوعات مختلف در ‌8 ماده آمده است كه مهمترين‌ آنها عبارتند از:

ماده1: نام انجمن فرهنگي مورد نظر «انجمن فرهنگي صنف.... ران سينماي ايران» است كه در اين اساسنامه به اختصار «انجمن» ناميده مي‌شود.

ماده2: نوع موسسه‌، انجمن فرهنگي غير دولتي و غير انتفاعي است.

ماده3: محل اصلي استقرار انجمن در تهران واقع شده است.

تبصره: تغيير محل مورد نظر منوط و مشروط به تصويب مجمع عمومي انجمن و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

ماده6- اهداف:

الف- فراهم آوردن بستر هم‌گرايي،‌ تعامل موثر و مشاركت هم افزاي ....ران سينماي ايران در راستاي توسعه كمي و كيفي و رونق اقتصادي فعاليت‌هاي سينمايي و سمعي –بصري در كشور.

ج- انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق مادي و معنوي. .... ران سينماي ايران در مراجع اجرايي‌، قضايي و انتظامي ذي ربط و ارائه حمايت‌ها و خدمات لازم به منظور احقاق حقوق قانوني آنها.

د- تسهيل روابط اعضاء با ساختارها و تاسيسات دولتي به منظور استفاده از تسهيلات مورد نياز.

ه- اطلاع‌رساني، مشاوره و آموزش تخصصي و ساير اقدامات مورد لزوم به منظور ارتقاي دانش‌، مهارت و فناوري در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با فعاليت....ران سينماي ايران.

و-انجام فعاليت‌هاي فرهنگي از جمله برگزاري جشن،‌ مراسم و نشست‌هاي تخصصي حرفه‌اي در جهت ارتقاي سطح علمي و فرهنگي اعضاء و مرتبطين حرفه مورد نظر پس از كسب مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌ربط.

ز- تلاش براي ايجاد بستر تكريم و تامين خدمات و امكانات رفاهي.... ران سينماي كشور و اشخاص تحت تكفل ايشان از قبيل مسكن،‌ تسهيلات بانكي،‌بهداشت و درمان‌،بيمه‌هاي درماني و اجتماعي‌، بيكاري و ... مناسب با شأن و منزلت آنان و در جهت ارتقاء سطح معيشتي و اقتصادي اعضاي حرفه مورد نظر.

ح- ساماندهي و طبقه‌بندي صلاحيت فني وحرفه‌اي اعضاء، در جهت حفظ و صيانت از امنيت شغلي آنان با استظهار به قوانين و ضوابط مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

فصل دوم؛ نماينده وزارت ارشاد و حدود اختياراتش؟

همچنين فصل دوم اساسنامه تيپ كه با عنوان «اركان اصلي» نام‌گذاري شده است، 13 ماده آمده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

ماده9:اركان انجمن عبارتند از:

الف-مجمع عمومي

ب-هيات رئيسه

ج-بازرسان

الف: مجمع عمومي

ماده13:حضور نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كليه جلسات مجامع عمومي ضروري بوده و روند تصويب اساسنامه و برگزاري انتخابات با تائيد نامبرده رسميت خواهد داشت.

ب:هيات رئيسه

5- داشتن مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مرتبط با انجمن

تبصره: سابقه كاري افراد متقاضي با تشخيص هيات رئيسه مي‌تواند جايگزين بند5 باشد.

ماده17: هيات رئيس مي‌تواند در نخستين جلسه خود به انتخاب رئيس‌، نايب رئيس‌، خزانه‌دار‌، دبير و سخنگو از ميان اعضاء خود اقدام نمايد.

تبصره: هر فرد فقط دو دوره متوالي مي تواند به عنوان عضو هيات رئيسه انتخاب شود.

ج:بازرسان

ماده 20: مجمع عمومي مي‌تواند به منظور بررسي اسناد امور مالي‌، تهيه گزارش از وضعيت حساب‌هاي سالانه و اعلام نظر درباره گزارش رئيس و هيات رئيسه يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي دو سال از بين اعضا يا خارج انتخاب نمايند. در عين حال بازرسان نبايد از اعضاي هيات رئيسه باشند.

فصل سوم؛ سايه سنگين نهاد دولتي بالاي سر نهاد صنفي

همچنين در فصل سوم اساسنامه نمونه وزارت ارشاد، كه با عنوان «امور مالي‌، محاسباتي‌، انحلال،‌ تسويه و امور عمومي» مشخص شده است، شش ماده آمده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

امور مالي و محاسباتي

ماده 23: منابع مالي انجمن عبارت است از:

1- حق عضويت اعضاء

2- كمك اشخاص حقيقي و يا حقوقي با تصويب هيات رئيس جهت قبول يا رد آنها

3- كمك مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

4- كمك ساير تاسيسات ونهادهاي دولتي ايراني

5- درآمد حاصل از فعاليت‌هاي جانبي و اقتصادي انجمن در جهت منافع اعضاء

تبصره1: هرگونه فعاليت انتفاعي و كسب درآمدهاي متفرقه در راستاي اهداف فرهنگي انجمن منوط به كسب مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در چارچوب قوانين همكاري لازم را با انجمن خواهد داشت.

تبصره2: در صورت بهره‌مندي انجمن از كمك‌هاي مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارتخانه مزبور مجاز است مطابق آئين نامه كمك به موسسات فرهنگي خود(مصوبه هيات وزيران) از طريق ناظر مالي بر چگونگي انجام هزينه‌هاي مربوط به خود نظارت نمايد.

انحلال و تسويه

ماده 24: انجمن در صورت عدول از مفاد اساسنامه و بروز تخلفات احتمالي،‌ حسب مورد، ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حق ابطال مجوز فعاليت انجمن مربوطه را داشته و در خصوص ادامه فعاليت انجمن،‌ وزارتخانه مزبور مطابق قوانين و مقررات خود عمل خواهد كرد.

ماده 25: انجمن در صورت انحلال‌، براي تسويه اموال و تعهدات خود تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.