• مینا زیوری

    داستان یک عکس از عباس کیارستمی

    از روزهای همراهی با عباس کیارستمی تجربه‌های زیبایی دارم که فراموش‌نشدنی است. آنقدر به عکاسی علاقه داشت که گاهی می‌گفت، چطور است فیلمبرداری را رها کنیم و برویم عکس بگیریم.

تاپ سه تجسمی و موسیقی