• نکوداشت استاد عثمان محمد پرست نوازنده "دوتار"

    آخرین وضعیت جسمی عثمان محمدپرست

    پزشک عثمان محمدپرست درباره وضعیت جسمی این پیشکسوت دوتار خراسان گفت: عثمان محمدپرست در وضعیت جسمانی نسبتا خوبی قرار دارد اما با توجه به بیماری‌ای که به وجود آمده باید منتظر شرایط بهتری باشیم.

تاپ سه تجسمی و موسیقی