• روادید

    ما "مافیای ویزا" نیستیم

    رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران گفت: دپو کردن "نوبت مصاحبه ویزا" در آژانس‌های مسافرتی، کذب و نوعی سیاه‌نمایی است.

تاپ سه گردشگری و میراث