• ضیافت اندیشه

    آغاز ثبت نام اولیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویان

    مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مأوا) اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان و با هماهنگی‌های صورت گرفته طرح ضیافت اندیشه دانشجویان در سال 96 در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار می‌شود.

تاپ سه صنفی، فرهنگی