• عروسک‌سازی دانش آموزان یک مدرسه

    مروری بر تعهدات و خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان

    قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان با آتیه سازان حافظ از اول خرداد ۱۳۹۴ به صورت چهار و ۱۲ ماهه منعقد شد و در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از فرهنگیان و افراد تحت تکفل آنها تحت پوشش خدمات قرارداد مذکور هستند.

تاپ سه آموزش و پرورش