• کلاس مدرسه

    فردا تنها دو مدرسه در منطقه 12 تعطیل است

    بر اساس اعلام مسئولین آموزش و پرورش فردا هیچ مدرسه‌ای در مناطق 19 گانه تهران تعطیل نیست و تنها دو مدرسه در منطقه 12 به علت آلودگی صوتی، گرد و غبار و محدودیت در تردد تعطیل هستند.

تاپ سه آموزش و پرورش