• شیوع کرونا، علت تعویق در انتقال گونه‌های دلفیناریوم برج میلاد

    شیوع کرونا، علت تعویق در انتقال گونه‌های دلفیناریوم برج میلاد

    دو سال پیش انتشار خبر مرگ یک دلفین در دلفیناریوم برج میلاد تهران باعث ایجاد نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت تک دلفین و شیردریایی باقی مانده در این مجموعه شد. درپی تعطیل شدن این مجموعه قرار شد که دلفین و شیر دریایی این مجموعه به زیستگاه‌های خود منتقل شوند اما با شیوع ویروس کرونا انتقال دلفین و شیر دریایی به تعویق افتاده است.

تاپ سه محیط زیست