• سنای آمریکا

    برای دومین روز متوالی سنای آمریکا به ترامپ نه گفت

    طرح جمهوری‌خواهان برای ملغی کردن قانون بیمه همگانی اوباما (اوباماکر) یک بار دیگر رای نیاورد. روز گذشته هم طرح دیگر آنها که به دنبال لغو و جایگزین کردن همزمان بیمه اوباماکِر بود در رای‌گیری علنی شکست خورده بود.

تاپ سه فرامنطقه ای