• برجام؛ اروپا در دوراهی انتخاب

    /یادداشت/

    برجام؛ اروپا در دوراهی انتخاب

    یک عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در یادداشتی با اشاره به نقش فعلی اروپا در روند پایداری برجام نوشته است: برجام نه تنها بار دیگر اروپا را محور مسایل بین‌المللی قرار داد، بلکه موجب گردید تا نقش آفرینی آن از یک بازیگر منطقه‌ای به عنوان کنشگری فعال در گستره جهانی ارتقا یابد.