• شنبه / ۱۵ آبان ۱۴۰۰ / ۱۱:۵۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1400081511044
  • منبع : قوه قضاییه

دادگاه متهمان پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد/ قاچاق ۶ هزار و ۸۱۶ خودرو

دادگاه متهمان پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد/ قاچاق ۶ هزار و ۸۱۶ خودرو

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، امروز شنبه ۱۵ آبان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، موضوع اتهامی این پرونده که دارای ۹۹ متهم است، قاچاق سازمان یافته ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو است که ۱۲ متهم این پرونده شرکت‌های ثبت سفارش خودرو هستند که در زمره متهمان حقوقی قرار دارند.

در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی صلواتی، یزدانی فر نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ا.ص مدیر اجرایی وقت شرکت فناوران اعتماد راهبر متهم ردیف اول این پرونده است و متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در جعل رایانه‌ای در جریان ثبت سفارش خودرو و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم ردیف دوم پرونده م. خ معاون سابق وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت متهم است به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان جلوگیری از اجرای مقررات منتهی به وقوع بزه قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف سوم ع.ع. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت متهم است به معاونت دراخلال در نظام اقتصادی کشور در جریان جلوگیری از اجرای مقررات.

وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم ف.م معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت متهم است به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور؛ همچنین متهم ردیف پنجم شیده مسافت رئیس گروه ثبت سفارش سازمان توسعه و تجارت متهم است به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور.

نماینده دادستان بیان داشت: متهم ردیف ششم، و.ا معاون وقت وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت متهم است به مباشرت در تصرف غیرمجاز وجوه دولتی به مبلغ دو میلیارد و ۹۲۵ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۷۴ ریال و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی.

وی ادامه داد: متهم ردیف م. ر مدیرعامل شرکت تجارت فراداده کوشا همسر متهم ردیف اول پرونده متهم است به نقض مقررات منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی؛ همچنین متهم ردیف هشتم م. آ متهم است به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه.

نماینده دادستان اظهار داشت: متهم ردیف نهم پرونده م.ح متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه؛ متهم ردیف دهم ه.ر نیز متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه؛ همچنین شرکت پندار خودرو رایکا به عنوان شخصیت حقوقی متهم یازدهم پرونده است که اتهام آن ناظر بر مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق کالای ممنوعه می‌باشد.

متهمان ردیف دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم م.ن مدیرعامل شرکت «پندار خودرو رایکا»، سعید نوروزی ترخیص‌کار و فرشته تنگستانی هر سه متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته از حیث کالای قاچاق به تعداد هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی جمعاً به ارزش ۳ هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال و همچنین ۳۵ فقره جعل رایانه‌ای ثبت سفارش هستند.

متهمان ردیف پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم و.ع، ح.س ترخیص کار، م.م و ر.ر همگی متهم به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل و فراهم آوردن قاچاق سازمان‌یافته کالای ممنوع به تعداد هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به ارزش ۳ هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال هستند.

متهم ردیف نوزدهم، شرکت «پیشرو تجارت» از حیث حقوقی و متهم ردیف بیستم، ر.س ترخیص کار هر دو متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته کالای ممنوع هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به ارزش ۳ هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال هستند.

متهم ردیف بیست و یکم شرکت «ساینا آرشام اروند» و متهم ردیف بیست و دوم ش.م مدیرعامل شرکت ساینا آرشام هر دو متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته از حیث کالای قاچاق ۵۱۲ دستگاه انواع خودروی خارجی جمعاً به ارزش یک هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال و همچنین ۲۹ فقره جعل رایانه‌ای ثبت و سفارش هستند.

متهمان ردیف بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم ا.گ، د.ا و س.ح معاون امور بین الملل بندر لنگه متهم به مشارکت در کالای قاچاق ۲۲ دستگاه قاچاق خودرو لکسوس به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال هستند.

متهم ردیف بیست و ششم، ف.خ مسئول سرویس ارزیابی بندر لنگه متهم به معاونت در کالای قاچاق ۲۲ دستگاه قاچاق خودرو لکسوس به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال است.

متهم ردیف بیست و هفتم شرکت «یاران خودرو الوند» متهم به قاچاق سازمان یافته ۴۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۹۶۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۵۵۱ هزار ریال و همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۳ فقره ثبت سفارش است.

متهمان ردیف بیست و هشتم، بیست و نهم، سی‌ام و سی و یکم ا.ک، م.ب، م.ر و ح.م متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۹۶۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۵۵۱ هزار ریال و همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۳ فقره ثبت سفارش هستند.

متهم ردیف سی و دوم شرکت بازرگانی «گسترلیان» و متهم ردیف سی و سوم م.ب هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۲۶۹ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۵۳۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۱۷ ریال و همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹ فقره ثبت سفارش هستند.

متهمان ردیف سی و چهارم و سی و پنجم شرکت خدماتی «مرزبان بندر» و ا.ب مدیرعامل شرکت خدمات مرزبان هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۵۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۳۶۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۸۷۳ ریال و همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۴ فقره ثبت سفارش هستند.

متهم ردیف سی و ششم و سی و هفتم شرکت «دنیز گستر پارسیان» و ع.خ مدیرعامل شرکت دنیز گستر پارسیان هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۳۳۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۷۹ ریال و همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۲ فقره ثبت سفارش هستند.

متهمان ردیف سی و هشتم و سی و نهم م. م و م. ب هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۳۱ دستگاه خودروی خارجی به ارزش گمرکی ۳۳۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۷۹ ریال و همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۲ فقره ثبت سفارش است.

در ادامه جلسه دادگاه، یزدانی‌فر نماینده دادستان ضمن قرائت مشخصات متهمان ردیف‌های ۴۰ تا ۶۶ پرونده حاضر گفت: ح.ص، ا.م مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی «پرواز موتور شیراز»، ی.گ مدیر شرکت بازرگانی «کار گلزار ایرانیان»، ق.م، م. ا، م.م. مدیرعامل شرکت «آسان‌کار پادرا»، ح.ب. مدیر شرکت بازرگانی «معین موتور»، پ.غ مدیر شرکت «دریاتجارت هم‌یاران خلیج فارس»، ح.م.مدیر شرکت «معتمد تجارت سهیل گناوه»، ف.ی مدیر شرکت «نگین تندیس الماس» همگی متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه مشخصاً خودروهای خارجی هستند.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین م.ی م.ی، آ.پ ترخیص کار گمرک، ی.ش، ر.ن مدیرعامل شرکت «نیمانگین پاسارگاد»، ع.ب، پ.ر مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی «حامی تجارت جام‌جم»، ر.ش مدیرعامل شرکت «امین جاوید بوشهر» نیز همگی متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه مشخصاً خودروهای خارج هستند.

نماینده دادستان در ادامه اسامی و عناوین متهمان ردیف‌های ۶۷ تا ۸۰ این پرونده را قرائت کرد و گفت: متهمان ع. ش، م. ن، شرکت «تجارت آرکا»، م.ت، شرکت «اطلس خودرو آرشین»، م.ا، شرکت بین‌المللی «توسعه تجارت آرشار»، ح. ح، شرکت «آرکا تجارت کوشا»، پ.ق، م.م، ب.ب، شرکت «دشتی خودرو جنوب» و ح. د  متهم به مشارکت و قاچاق سازمان یافته کالا ممنوعه مشخصاً خودروهای خارجی هستند.

نماینده دادستان در ادامه اسامی و عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های ۸۰ تا ۹۸ این پرونده را قرائت کرد و افزود: شرکت «رادکار موتور»، م. ا، شرکت تجاری «ستاد ایرانیان»، ش. ی، م. زعفران، «الماس تجارت طبرستان»، ا. ش، س.ع، شرکت بازرگانی «نوید زردپوشان»، م. ع، شرکت خدمات بازرگانی «مهرفروزان ادیب»، ع. م، شرکت «بهین پیام گستران»، م. ن، شرکت «تلاش نوین گنجینه پارس»، امید مختومی، شرکت «توسعه تجارت نیاوران» و ع. م همگی متهم به مشارکت قاچاق کالای سازمان یافته ممنوعه مشخصاً کالاهای خارجی هستند.

وی اتهام متهم ردیف ۹۹ این پرونده را اخذ رشوه و ادعای نفوذ عنوان کرد و افزود: م. ن آخرین متهم این پرونده به اتهام اخذ رشوه و ادعای نفوذ متهم است.

در پایان این جلسه دادگاه، قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه، زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه را فردا ساعت ۹ صبح اعلام کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.