• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۲:۲۱
  • دسته‌بندی: آموزش
  • کد خبر: 8409-15601
  • منبع : وزارت علوم و تحقیقات

روساي دانشگاه‌ها در بيانيه‌اي تاكيد كردند: حاكميت فضاي علمي بر دانشگاه‌ها و پاسداري از هويت فكري مستقل دانشجويان

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهش و فناوري كشور با انتقاد از ايجاد محدوديت در جهت انجام فعاليتهاي علمي دانشجويان و دانشمندان ايراني از سوي برخي دولتهاي غربي، از مجامع علمي بين‌المللي و دانشگاهيان جهان خواستند كه در مقابل اين اقدامات غيرقابل دفاع عكس‌العمل نشان دهند.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، روساي دانشگاه‌ها در بيانيه پاياني پنجاه و چهارمين نشست خود بر پاسداري از هويت فكري مستقل دانشجويان، تخصيص اعتبار ويژه براي تجهيز دانشگاه‌ها، انجام تحقيقات كاربردي به منظور توليد دانش فني و خلق فناوريهاي نو، ايجاد و توسعه كانونهاي تفكر، تحقق شعار تقاضا محورشدن آموزش و پژوهش، تامين اعتبارات پژوهشي تا حد 3 درصد از درآمد ناخالص ملي، دستيابي به دانش‌هسته‌اي، حاكميت فضاي علمي بر دانشگاه‌هاي كشور و ضرورت فعال شدن شوراي عالي تحقيقات و فناوري و تاكيد كردند.

در اين بيانيه آمده است: روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري با تقدير از موضع گيريهاي موكد مثبت و روشنگرانه مقام معظم رهبري درخصوص «نهضت آزادانديشي جنبش نرم‌افزاري و توليد علم» و با اميد به حمايت‌هاي بي دريغ دولت و رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، همدلي و هم‌آوايي دستگاه‌هاي حكومتي، آمادگي جامعه دانشگاهيان را براي مشاركت در تمام عرصه‌هاي علمي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعلام كرده و پيمان بستند كه با تمام توان در خدمت تحقق اهداف برنامه توسعه چهارم و سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌هاي توسعه كشور خواهند كوشيد.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري همچنين فرارسيدن 27 آذر سالروز «وحدت حوزه و دانشگاه» را گرامي داشته و بر ايجاد ساز و كارهاي لازم جهت تحقق آرمانهاي حضرت امام (ره) در راستاي عينيت بخشيدن به وحدت حوزه و دانشگاه تاكيد كردند.

در ادامه بيانيه آمده است: روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري، پيشتازي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و فناوري در برخورداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، تامين نيروي انساني مورد نياز، كمك به توسعه مرزهاي دانش در اين حوزه و كاربست آن در پيشبرد برنامه‌ها را به عنوان شرط لازم براي ايفاي نقش جديد دانشگاه‌ها در «نظام توسعه مبتني بر دانايي» برشمردند و اظهار اميدواري كردند: اين هدف با توجه به جهت گيريهاي مثبت و قاطع دولت و همكاري و همراهي موثر و ثمربخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و آمادگي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري هر چه زودتر محقق شود.

اين بيانيه مي‌افزايد: تامين ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص جنبش نرم‌افزاري و توليد علم و نيز انجام تحقيقات كاربردي به منظور توليد دانش فني و خلق فناوريهاي نو، تامين زيرساختهاي تجهيزاتي را ايجاب مي‌كند.

با توجه به فرسودگي تجهيزات دانشگاه‌هاي بزرگ و پرسابقه و كمبود تجهيزاتي دانشگاه‌هاي نوپا و جديدالتاسيس، سرمايه گذاري كافي در جهت تجهيز دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فناوري، شرط لازم براي حفظ و بكارگيري نخبگان، بسترسازي براي توسعه تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي و به تبع آن رسيدن ايران به قدرت اول علمي و اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي است.

روساي دانشگاه‌ها از رييس‌جمهوري خواستند تا تامين اعتبارات لازم براي نوسازي و بازسازي تجهيزات دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري را در اولويت برنامه‌هاي دولت نهم قرار دهند.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري در ادامه «ايجاد و توسعه مراكز رشد» را به عنوان زمينه و بستر تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و پيشبرد آن به سمت فناوري بيان و بر سرمايه گذاري دولت براي ايجاد و توسعه اين حلقه‌هاي مفقوده در چرخه تبديل تحقيق به فناوري تاكيد كردند.

آنها همچنين با تاكيد بر ايجاد و توسعه كانونهاي تفكر، تشكيل اين كانونها را زمينه‌ساز هم افزايي انديشه‌ها، ترويج نظريه‌پردازي، نهادينه شدن فرهنگ علمي و تسهيل كننده جريان تصميم سازي و تصميم گيري در نظام اجرايي كشور بيان كردند.

روساي دانشگاهها در ادامه با تاكيد بر همدلي و همسويي دانشگاهيان در جهت تحقق آرمانهاي انقلاب و احياي هويت ملي و ديني ملت بزرگ ايران، مي‌افزايند: دستاوردهاي علمي و فناوري كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رغم تحريم‌هاي سه دهه گذشته را شاهدي بر اين مدعا مي‌دانند؛ هر چند كه با تاسف شاهدند كه برخي از واحدهاي توليدي و دستگاه‌هاي اجرايي و خدماتي با ناديده گرفتن اين دستاوردها براي تامين نيازهاي علمي و فني خود همچون گذشته به خارج كشور چشم دوخته‌اند، با اين وصف روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري با تاكيد مجدد بر التزام اجتماعي نهادهاي متبوع خود حمايت دولت را در خصوص تحقق شعارتقاضا محور شدن آموزش و پژوهش خواستارند.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري بر حضور پرشور دانشجويان در همه صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي به عنوان نيروهاي پاسدار آزادي و عدالت خواهي، تاكيد و پاسداري از هويت فكري مستقل دانشجويان را از اهم اولويت‌هاي خود بيان كردند.

در ادامه آمده است: فعاليت‌هاي دانشجويي نمي‌تواند و نبايد تنها به دانستن محدود شود، در عين حال كه هيچ فعاليتي نيز نبايد در راه انجام اصلي‌ترين ماموريت دانشگاهي يعني آموزش و پژوهش مانع ايجاد كند.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و فناوري توسعه فعاليتهاي فرهنگي و سياسي دانشجويي رابه موازات فعاليت‌هاي علمي، در چارچوب مقررات موضوعه و با تاكيد بر گفت‌وگو و مفاهمه با همه گروه‌ها و جريان‌هاي فعال دانشجويي به عنوان مقوم هويت فردي و شخصيت اجتماعي دانشجويان مورد حمايت قرار مي‌دهند.

در بخش ديگر اين بيانيه آمده است: روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري ضمن گراميداشت هفته پژوهش با توجه به جايگاه پژوهش و نقش و اثر آن در تصميم سازي و تصميم گيري، اجراي شعار محوري «بدون مطالعه و پژوهش تصميم گيري نكنيم» را به همه سياستگذاران و تصميم گيران توصيه مي‌كنند و با تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي پژوهشي از جنس سرمايه گذاري است و اينكه مديريت صحيح در سايه كاربرد نتايج تحقيق و پژوهش تحقق مي‌يابد، از دولت مي‌خواهند كه از يكسو با تاكيد بر پاسخگويي مديران به افزايش تقاضاي پژوهش كمك كنند و از سوي ديگر با تامين اعتبارات پژوهشي تا حد 3 درصد از درآمد ناخالص ملي، زمينه اجراي تحقيقات مورد تقاضاي جامعه را فراهم سازند.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري دستيابي به دانش هسته‌اي و استفاده از آن براي مقاصد صلح آميز از منظر توسعه علمي، افتخاري براي دانشگاهيان و از نظر حقوقي به عنوان حق مسلم ملت ايران ارزيابي كرده و از اقدامات مجلس شوراي اسلامي و دولت در خصوص احقاق حق مسلم ملت ايران در طريق دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي حمايت و از مجامع علمي بين‌المللي و دانشگاهيان جهان خواستند كه در مقابل اقدامات غيرقابل دفاع برخي از دولت‌هاي غربي مبني بر ايجاد محدوديت در جهت انجام فعاليت‌هاي علمي دانشجويان و دانشمندان ايراني از خود عكس‌العمل نشان داده و سلطه سياستگذاران بر حوزه‌هاي علمي و احياي نوع جديدي از آپارتايد با عنوان آپارتايد علمي را تقبيح كنند.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري با تاكيد بر جايگاه بي بديل و تعيين كننده علم به عنوان تنها راه خروج از بن بست عقب ماندگي، حاكميت فضاي علمي بر دانشگاه‌هاي كشور خصوصا در امور فرهنگي دانشجويي را از ضرورتهاي بسيار مهم آموزش عالي كشور دانستند و براي تحقق اين مهم به حمايت‌هاي فكري همه انديشمندان و متفكران دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه مستظهر و اميدوارند.

روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري بر ضرورت برنامه‌ريزي بلندمدت و راهبردي آموزش عالي، توسعه نظام تصميم‌سازي مديران، استقرار نظام جامع اطلاعاتي و توسعه نظام ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري تاكيد مي‌كنند و نيل به اين مراتب را شرط اصلي پاسخگويي و تحقق التزام اجتماعي دانشگاه به جامعه عصر اطلاعات مي‌دانند.

در پايان اين بيانيه آمده است: روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري بر ضرورت فعال شدن شوراي عالي تحقيقات و فناوري تاكيد كردند.

گفتني است، پنجاه و چهارمين نشست روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري طي روزهاي 26 و 27 آذر ماه 84 در محل ساختمان مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سالن شهيد عضدي برگزار شد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.