• چهارشنبه / ۳۰ آذر ۱۳۸۴ / ۱۲:۰۰
  • دسته‌بندی: گردشگری و میراث
  • کد خبر: 8409-17022
  • منبع : نمایندگی لرستان

/گزارش تكميلي/ بررسي وضعيت توريسم در آستانه سفر هيات دولت به لرستان: سرانه درآمد جذب توريست در استان لرستان نگران‌كننده است

لرستان با وجودآثار باستاني فراوان و اكوسيستم منحصر به فرد مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و احداث زيرساخت‌هاي مناسب در جذب گردشگران داخلي وخارجي درجهت اشتغالزايي ودرآمدزايي به يكي از قطب‌هاي گردشگري كشورتبديل شود. درآستانه سفر رئيس‌جمهور و هيئت دولت به استان لرستان ، خبرنگار ايسنا در لرستان نظرات برخي ازكارشناسان وصاحبنظران را جويا شده كه در پي مي‌آيد: رئيس كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شوراي اسلامي شهرخرم آباد به ايسنا گفت:گفت: صنعت توريسم، مقوله فراموش شده لرستان است كه با سايرمؤلفه‌هاي بارز استان بيگانه است. وجود چشم‌اندازهاي طبيعي و منحصربه فرد استان لرستان كه درهيچ جاي ايران به چشم نمي‌خورد، لرستان را از نظر قابليت جذب و توسعه صنعت توريسم نسبت به ساير استان‌ها ممتازكرده است. مهندس رشيدي با بيان اين مطلب كه آثار باستاني استان بدون درنظرگرفتن اعتبارات ملي واستفاده بهينه كارآيي كافي را نخواهد داشت افزود: چنانچه به آثار باستاني لرستان همانند سايراستان‌هابها داده شود كمبودكارخانجات وصنايع بزرگ وكوچك كمتر احساس مي‌شود. وي در ادامه تصريح كرد: پذيرش توريسم نياز به زيرساخت‌ها وپارامترهاي مخصوصي دارد، همانند وجود پروازهاي منظم، امنيت داشتن توريست، وجودهتل‌هاي مجهز و… ولي متاسفانه هنوز درلرستان اين زيرساختها ايجاد نشده است. رئيس كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شوراي اسلامي شهرخرم آبادگفت: دربسياري ازكشورهاي دنيا 80 درصد درآمد ملي از طريق صنعت توريسم تامين مي‌شود. مهندس رشيدي يكي از مهمترين مزيت‌هاي صنعت توريست را ايجاد فرصتهاي شغلي عنوان كرد وابراز داشت:ورود يك توريست به استان حداقل سه فرصت شغلي ايجاد مي‌كند و اين درخورتامل است. وي افزود: توسعه صنعت توريسم درلرستان همت ملي، مشاركت همه جانبه مردم وهماهنگي مسئولين را مي‌طلبد و يك دستگاه و ارگان به تنهايي نمي‌تواند در انجام اين مهم موفق باشد. دكتر بهزادملكي هم گفت: سال‌هاي اخير صنعت توريست در ايران از جاذبه‌هاي خوبي برخوردارنبوده ومشخصاً دولت نتوانسته از امكانات بالقوه دراين راستا استفاده نمايد عضوهيئت علمي دانشگاه لرستان درزمينه صنعت توريسم درلرستان به ايسنا اظهارداشت: ايران ازجمله كشورهاي باستاني همچون يونان ومصراست، ولي اين كشورها برخلاف ايران هرساله رقم بالايي از درآمد ملي خود يعني درحدود 80 تا 85 درصد را ازطريق جذب جهانگرد وتوريست تامين مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه كشورهايي ازجمله فرانسه، ايتاليا و اسپانيا به جرگه كشورهاي داراي جاذبه توريست ملحق شده‌اندتصريح كرد: براساس اعلام بانك جهاني، فرانسه وتركيه هركدام با60 ميليارددلاردرآمد توريست رتبه اول تحصيل درآمد از بخش توريسم رابه خود اختصاص داده‌اند. اين عضوهيات علمي دانشگاه لرستان قدمت لرستان را بيش از 7 هزارسال عنوان كرد و بيان داشت: لرستان با وجود پتانسيل‌هاي بالاي جذب توريست، اعم از اماكن تاريخي، مناطق تفريحي و…. متاسفانه نتوانسته مبلغ درخورتوجهي از طريق صنعت توريسم كسب نمايد. وي سرانه درآمد جذب توريست در استان را نگران كننده عنوان كرد و افزود: به دليل عدم سرمايه‌گذاري بخش دولتي وخصوصي درآمد استان از بخش توريست بسيار ناچيز بوده كه جاي بسي تاسف دارد. دكترملكي نبود امكانات ،تاسيسات، عدم برنامه‌ريزي، عدم شناخت امكانات بالقوه، نبودتورهاي گردشگري دراستان ، پايين بودن فرهنگ گردشگري، وجود نمادهاي جامعه سنتي و بسته در استان لرستان را عمده‌ترين موانع رونق صنعت توريسم واكوتوريسم قلمداد وخاطرنشان كرد: عليرغم وجود خصوصيت بارزمردم استان اعم ازمهمان نوازي و….عملكرد رسمي وغيررسمي نهادهاي انتظامي و ارشادي استان هماهنگ وشفاف نيست. عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان اعتبارات بخش توسعه صنعت توريسم را در لرستان ناكافي عنوان كردو ابراز داشت: متاسفانه اعتبارات صنعت توريسم درلرستان ناكافي بوده وتازماني كه اعتبارات لازم در اختياردستگاههاي متولي توسعه اين صنعت قرارنگيرد، سهم استان ازدرآمد اين بخش هر روزكمتر خواهد شد. دكترملكي گفت:حداقل اعتباري كه دراين زمان جهت توسعه وجذب گردشگرداخلي وخارجي دراستان لازم است حدود 500 ميليارد ريال مي‌باشد. وي درادامه تجديد نظر نهادهاي امنيتي و ارشادي دربرخورد با گردشگران داخلي وخارجي، حمايت از سرمايه‌گذاري، حمايت ازتشكيل تورهاي مسافرتي، انجام كارهاي فرهنگي به منظور زدودن چهره ناامني و رواني موجود دراستان را راهكارهاي اساسي توسعه بخش توريست عنوان كرد. دكترملكي تاكيدكرد: بدون ترديد با برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي پويا دربخش توريسم لرستان مي‌تواند دركنار تامين درآمد، امكان اشتغالزايي را فراهم آورد. مديركل اداره حفاظت محيط زيست لرستان نيز صنعت توريسم را با ارزشتر از نفت وساير منابع در‌آمدي عنوان كرد وگفت: لرستان بواسطه شرايط خاص توپوگرافي و موقعيت ممتازجغرافيايي داراي پتانسيلهاي بالاي جذب توريسم دركشور مي‌باشد. مهندس كرم الهي به ايسنا گفت: تنوع زيستي و وجود 60گونه انحصاري گياهان وحيوانات به طورنمونه سمندرلرستاني به عنوان حيواني ناياب درسطح دنيا وساير مواهب خدادادي دست به دست هم داده تا لرستان به عنوان استاني استراتژيك و ممتاز از لحاظ جاذبه‌هاي گردشگري در ايران مطرح باشد. مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان با بيان اينكه درشرايط فعلي وضعيت توريسم درلرستان اسفناك مي‌باشد اظهارداشت: سال 83 ،22 هزارنفر از درياچه گهر بازديدنمودند كه از اين تعداد تنها 15 نفرتوريست خارجي بودند و سال 84 نيز از 45 هزارگردشگركه به منطقه حفاظت شده اشترانكوه سفر كرده‌اند، 18 توريست خارجي بوده‌اند. مهندس كرم الهي، سهم لرستان را دربخش توريست بسيارناچيز برشمرد وتاكيدكرد: با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي استان درزمينه توسعه صنعت توريسم واكوتوريسم متاسفانه مكانهاي تفريحي و گردشگري استان در وضعيت بسيار نامطلوبي قراردارند و به هيچ وجه براي جذب توريست داخلي و خارجي كافي نيستند. وي يكي از عوامل تهديدكننده و مانع بزرگ جذب توريسم و اكوتوريسم درلرستان را نبود زيرساخت‌ها وشرايط مناسب گردشگري دانست و يادآورشد: عدم اطلاع‌رساني درسطح ملي و استاني، نبود امنيت، تقويت فرهنگ جوامع محلي ، نبود برنامه‌هاي كامل و جامع توريستي را مهمترين مشكل جذب توريست و توسعه آن در لرستان مي‌باشد. مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان افزود: توسعه اكورتيسم عزم ملي واستاني را مي‌طلبد و در صورت ايجاد زيرساخت‌ها و امكانات سالانه يك ميليون گردشگر از لرستان ديدن خواهند كرد. دبير شوراي ثبت آثار تاريخي لرستان با بيان اينكه بيش از 5 هزار اثر تاريخي در لرستان موجود مي‌باشدكه از اين تعداد تنها 425 اثر به ثبت رسيده است وثبت 300 اثر ديگر نيز در دست مطالعه است. حسن‌پور،آثار تاريخي را پارامتر مهم و اساسي درجذب توريست عنوان كرد و افزود: متاسفانه درسطح لرستان تنها در شهرستان دورود عمليات شناسايي آثارتاريخي به اتمام رسيده و با اين شناسايي 450 اثر تاريخي دراين شهرستان شناسايي شده است. وي گفت: سالجاري جهت ثبت آثارتاريخي درلرستان 300ميليون ريال هزينه شده است كه اين اعتبار جهت ثبت آثاركافي نيست. مسئول آثار ثبتي اداره كل ميراث فرهنگي وگردشگري استان كمبود اعتبار،كمبود نيرو، عدم وجود وسيله نقليه كافي نبودن تجهيزات ثبت، صعب العبوربودن مسيرهاي دستيابي به آثارباستاني و… را مهمترين مشكلات ثبت آثارتاريخي در لرستان عنوان كرد . حسن پور در ادامه ابرازداشت: ثبت آثارتاريخي مي‌تواند كمك بالقوه‌اي به پژوهشگران داخلي وخارجي بنمايدكه درهمين راستا بايد با ثبت آثارتاريخي استان گامي بلند درجهت توسعه صنعت توريسم برداشته شود. وي درخاتمه افزود :با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي استان از نظر جذب توريسم بايد باكمك‌هاي دولتي زيرساختهاي مناسب و امكانات لازم فراهم شود. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.