• یکشنبه / ۲۹ مهر ۱۳۸۶ / ۱۴:۰۵
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8607-16370
  • منبع : مطبوعات

» گزارش وضعيت روزنامه‌نگاري ايران در سه ماهه دوم سال 86

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران گزارشي را با عنوان «وضعيت روزنامه‌نگاري ايران در سه‌ ماهه دوم سال 86 » منتشر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در يان گزارش آمده است: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به عنوان يک نهاد صنفي قصد دارد پس از اين و به صورت منظم در هر فصل گزارشي از وضعيت روزنامه نگاران و روزنامه‌نگاري در ايران ارائه دهد. گزارش‌هايي از اين نوع مي‌تواند در بهبود وضعيت روزنامه نگاري و شناخت نقطه‌ضعف‌ها و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت موجود روزنامه‌نگاراي به کار آيد. انجمن معتقد است با نقد و گوشزد نقاط ضعف، شاهد گزارش‌هايي کامل‌تر خواهيم بود. اين گزارش ايسنا در اين گزارش در بخش‌هاي مختلف به وضعيت امنيت شغلي، استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و گزراش دادگاههاي پرداخته شده است. تابستان 86 با ثبت مواردي همچون توقيف روزنامه‌هاي شرق، هم‌ميهن، تعطيلي ناگزير روزنام? کارگزاران، فيلترينگ و ممانعت از فعاليت‌هاي خبرگزاري ايلنا، توقيف فعاليت سايت بازتاب و پلمب دفتر آن، اعلام لغو امتياز برخي نشريات از جمله روزنامه مشارکت، صداي اروميه، نداي آذرآبادگان، ايران‌مهر و... به حکم دادگاه يا تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات و نيز فيلترينگ بسياري سايت‌ها و وبلاگ‌هاي‌کاربران اينترنتي، تصوير ناخوشايند ديگري از انسداد مجاري گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور را عيان کرد. مروري بر کارنامه فعاليت نهادهاي حکومتي مرتبط با امور مطبوعات در سه ماه? دوم سال 1386 حاوي اين واقعيت است که متأسفانه در فرآيند حرکت حرفه‌اي رسانه‌هاي مکتوب، عوامل بازدارنده‌اي که عمدتا ريشه در بينش سخت گيرانه پاره‌اي از مسؤولان اين نهادها دارد، همچنان تصميم‌گيري در خصوص سرنوشت رکن چهارم دموکراسي در کشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. نگاهي گذرا به آمار پراکند? موارد نقض يا انسداد حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران مؤيد اين ادعاست: - صدور دست‌کم 9 مورد حکم حبس يا بازداشت موقت براي دست اندرکاران امور مطبوعاتي - حضور دست‌کم 38 فعال مطبوعاتي در دادگاه‌هاي مربوطه - صدور حکم توقيف موقت يا لغو امتياز حداقل چهار نشريه - صدور حکم پرداخت جزاي نقدي و يا تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي دست‌کم هشت روزنامه‌نگار يا فعال مطبوعاتي - صدور حکم تبرئه چهار متهم دادگاه مطبوعات - ... اين آمار ناقص در شرايطي اعلام مي‌شود که در اخبار منتشره توسط منابع مورد جستجو، نتايج حاصله از برگزاري برخي جلسات بازپرسي، دادرسي، شور هيأت منصفه و صدور حکم هيأت قضايي، انتشار نيافته و اطلاع دقيقي از چگونگي آراء صادره، له يا عليه نشريات و يا فعالان حوزه رسانه‌هاي مکتوب در دست نيست. انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به عنوان يک نهاد صنفي قصد دارد پس از اين و به صورت منظم در هر فصل گزارشي از وضعيت روزنامه نگاران و روزنامه نگاري در ايران ارائه دهد. گزارشهايي از اين نوع مي تواند در بهبود وضعيت روزنامه نگاري و شناخت نقطه ضعفها و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت موجود روزنامه نگاراي به کار آيد. انجمن معتقد است با نقد و گوشزد نقاط ضعف، شاهد گزارشهايي کامل تر خواهيم بود : گزارش وضعيت روزنامه‌نگاري ايران در سه ماهه دوم سال 86 فضاي اطلاع‌رساني و گردش اخبار در ايران در نيم? نخست سال 86 را در حالي از سر گذراند که عدم امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران- به ويژه در سه ماه? دوم سال- با توقيف و تعطيلي‌هاي پي در پي مؤسسات خبري و مطبوعاتي به اوج رسيد. تابستان 86 با ثبت مواردي همچون توقيف روزنامه‌هاي شرق، هم‌ميهن، تعطيلي ناگزير روزنام? کارگزاران، فيلترينگ و ممانعت از فعاليت‌هاي خبرگزاري ايلنا، توقيف فعاليت سايت بازتاب و پلمب دفتر آن، اعلام لغو امتياز برخي نشريات از جمله روزنامه مشارکت، صداي اروميه، نداي آذرآبادگان، ايران‌مهر و... به حکم دادگاه يا تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات و نيز فيلترينگ بسياري سايت‌ها و وبلاگ‌هاي‌کاربران اينترنتي، تصوير ناخوشايند ديگري از انسداد مجاري گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور را عيان کرد. مروري بر کارنامه فعاليت نهادهاي حکومتي مرتبط با امور مطبوعات در سه ماه? دوم سال 1386 حاوي اين واقعيت است که متأسفانه در فرآيند حرکت حرفه‌اي رسانه‌هاي مکتوب، عوامل بازدارنده‌اي که عمدتا ريشه در بينش سخت گيرانه پاره‌اي از مسؤولان اين نهادها دارد، همچنان تصميم‌گيري در خصوص سرنوشت رکن چهارم دموکراسي در کشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. نگاهي گذرا به آمار پراکند? موارد نقض يا انسداد حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران مؤيد اين ادعاست: - صدور دست‌کم 9 مورد حکم حبس يا بازداشت موقت براي دست اندرکاران امور مطبوعاتي - حضور دست‌کم 38 فعال مطبوعاتي در دادگاه‌هاي مربوطه - صدور حکم توقيف موقت يا لغو امتياز حداقل چهار نشريه - صدور حکم پرداخت جزاي نقدي و يا تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي دست‌کم هشت روزنامه‌نگار يا فعال مطبوعاتي - صدور حکم تبرئه چهار متهم دادگاه مطبوعات - ... اين آمار ناقص در شرايطي اعلام مي‌شود که در اخبار منتشره توسط منابع مورد جستجو، نتايج حاصله از برگزاري برخي جلسات بازپرسي، دادرسي، شور هيأت منصفه و صدور حکم هيأت قضايي، انتشار نيافته و اطلاع دقيقي از چگونگي آراء صادره، له يا عليه نشريات و يا فعالان حوزه رسانه‌هاي مکتوب در دست نيست. در راستاي چگونگي برخي تحرکات تنگ نظرانه و سخت گيرانه عليه گردش آزاد اخبار و اطلاعات، به طور خاص موضوع فيلترينگ آژانس خبري ايلنا (خبرگزاري کار ايران) و سپس توقف فعاليت اين خبرگزاري که در تاريخ 20 تيرماه سال جاري به دستور بازپرس شعبه يازدهم دادسراي کارکنان دولت صورت پذيرفت از چنان ابعاد منفي و گسترده‌اي برخوردار بود که واکنش بيش از يکصد نماينده مجلس هفتم را برانگيخت و اين گروه از نمايندگان با ارسال نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار لغو اين حکم و فعاليت دوباره اين خبرگزاري شدند. در پي ارسال اين نامه،‌ هاشمي شاهرودي، سيدابراهيم رئيسي معاون اول خود را مسؤول پيگيري اين موضوع کرد که تاکنون منجر به نتيجه اي مشخص نشده است. البته ياد آور مي شود پرونده خبرگزاري ايلنا پيش از اين در دادسراي کارکنان دولت مطرح بود که بازپرس اين دادسرا پس از رسيدگي به اين پرونده، براي مسعود حيدري مديرعامل اين خبرگزاري قرار مجرميت صادر و پرونده مذکور را با صدور کيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه عمومي تهران ارجاع داد. از سوي ديگر به موازات انجام اقدامات و تحرکات نوعاً بازدارنده عليه مطبوعات، يازدهمين دوره هيأت نظارت بر مطبوعات در فاصله زماني تابستان 86 اقدام به صدور مجوز نشرياتي کرد که بر پايه سياست متخذه در اين دوره هيأت در بين آنها هيچ روزنامه‌اي وجود نداشت. بنا بر اعلام دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات، اين هيأت در سيزدهمين جلسه دوره يازدهم (مورخ چهارم تير) با انتشار يک نشريه الکترونيکي، دوهفته نامه، سه ماهنامه و 21 مورد تغيير مديرمسوولي نشريات داراي مجوز موافقت کرد. همچنين در چهاردهمين جلسه اين هيأت که صبح روز دوشنبه يازدهم تيرماه برگزار شد، مجوز انتشار دوهفته‌نامه، يک دوهفته‌نامه، دو مورد تغيير صاحب امتيازي و دو مورد تغيير مديرمسؤولي به تصويب هيأت رسيد. نتيجه هجدهمين جلسه هيأت نظارت (22 مردادماه) نيز مشتمل بر تصويب صدور مجوز انتشار يک هفته‌نامه، يک دو هفته‌نامه و شش ماهنامه بود که بلافاصله در جلسه بعدي هيأت که در تاريخ 29 مردادماه برگزار شد، متقاضيان انتشار سه هفته‌نامه، دوماهنامه و يک دوماهنامه موفق به دريافت موافقت هيأت براي درخواست خود شدند. سرانجام هيأت نظارت در نشست بررسي تقاضاي صدور مجوز که در روز دوازدهم شهريور برگزار شد، موافقت خود را با انتشار دوهفته‌نامه، دو دوهفته‌نامه، يک ماهنامه و پنج فصلنامه اعلام کردند. در ادامه، فهرست رخدادهاي مرتبط با فعاليت روزنامه‌نگاران ايراني در سه ماه? دوم سال 86 درج مي‌شود. اطلاعات حاصله با مرور اخبار برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي داخلي که عموماً نسبت به انتشار اخبار مطبوعاتي فعال تر از همتايان خويش بوده‌اند و با توجه به مجموعه ملاحظات حاکم بر شرايط اطلاع‌رساني در ايران استخراج شده است. تيرماه 86 1- يک روزنامه‌نگار سقزي به تحمل شش ماه حبس محکوم شد شعبه 102 دادگاه جزايي شهرستان مريوان، «منصور تيفوري»، نويسنده و روزنامه‌نگار سقزي را به تحمل شش ماه حبس تعليقي (تعليق پنج ساله از زمان صدور حکم) محکوم کرد. اين روزنامه‌نگار پيش از اين به اتهام «خروج غيرقانوني از مرز» و «تبليغ عليه نظام» در شهرستان مريوان دستگير و پس از تحمل 20 روز بازداشت موقت، با توديع قرار وثيقه آزاد و پرونده وي با قرار مجرميت و کيفرخواست به دادگاه جزايي مريوان ارجاع شد. خبرگزاري ايلنا-2/4/86 2- برگزاري دادگاه مديران مسؤول «سپاس»، «گوناگون«» و «طبرستان» جلسه رسيدگي به اتهامات مديران مسؤول سه نشريه نامبرده روز سوم تيرماه در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد. به گفته آذرتاش (نماينده دادستان)، مديرمسؤول نشريه طبرستان (مصطفي ناصحي) متهم به «انتشار مطالب موهن عليه نظام، توهين به مقدسات، تبليغ به نفع گروه‌هاي ضدانقلاب، اشاعه فحشا و منکرات» بوده، همچنين مديرمسؤول نشريه سپاس (حسين سعيدي‌پور) هم متهم به «ايجاد اختلاف در بين اقشار جامعه و توهين به اقوام» شده است. فاطمه فرهمندي مديرمسؤول گوناگون هم در کيفرخواست صادره متهم به «تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات» شده است. در خاتمه دادرسي، هيأت منصفه مطبوعات هر سه مدير مسؤول را مجرم شناخت، در عين حال مديران مسؤول دو نشريه سپاس و گوناگون بر اساس راي هيأت منصفه، مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات شناخته شدند، ولي مديرمسؤول نشريه طبرستان، با توجه به سابقه کيفري خويش، از تخفيف در مجازات برخوردار نشد. بنا به نظر هيأت منصفه مديرمسؤول نشريه سپاس به پرداخت 300 هزار تومان جزاي نقدي و يک سال محروميت از انتشار نشريه محکوم شد، همچنين مديرمسؤول نشريه گوناگون به پرداخت 300 هزار تومان جزاي نقدي و مديرمسؤول نشريه طبرستان نيز به پرداخت جريمه نقدي و لغو امتياز نشريه محکوم شدند. سايت خبري نوروز-3/4/86 3- اخراج خبرنگار ايلنا از شوراي شهر اراک در حالي که طبق اعلام قبلي و رسمي شوراي اسلامي شهر اراک، خبرنگاران حق حضور در جلسات شورا شهر را داشته‌اند، خبرنگار خبرگزاري کار ايران در اراک که قصد حضور در جلسه هفتگي اعضاي شورا را داشت، پس از ارائه کارت خبرنگاري خود با برخورد نامناسب سيدعلي قائم مقامي، رئيس شوراي شهر اراک، مواجه و از جلسه اخراج شد. ايلنا- 5/4/86 4- نشريه «روژهلات» در نوبت برگزاري دادگاه جلسه رسيدگي به اتهامات اعضاي هيأت تحريريه روزنامه محلي «روژهلات» به زودي در دادگاه کيفري استان کردستان برگزار مي‌شود. صالح نيکبخت وکيل مدافع اين گروه از روزنامه‌نگاران محلي ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت اتهام موکلانش «اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام» عنوان شده است. ايسنا- 8/4/86 5- متهمان پرونده هفته‌نامه «صداي زنجان» تبرئه شدند مسيح الله سلطاني مديرمسؤول اين هفته‌نامه و صادقي (مديرکل سابق سياسي-امنيتي استانداري زنجان) که به اتهام «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت به مقامات و اشخاص رسمي کشور در نشريه» به دادگاه فراخوانده شده بودند، حکم برائت دريافت کردند. طبق راي دادگاه با توجه به دفاعيات متهمان و نظر هيأت منصفه، بزهکاري متهمان براي دادگاه احراز نشد. ايسنا- 8/4/86 6- مديرمسؤول نشريه «گلستان ايران» در دادگاه فروزان آصف نخعي مديرمسؤول نشريه گلستان با حضور در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به دفاع از خود در قبال اتهام «تبليغ عليه نظام، اشاعه فحشا و منکرات و استفاده ابزاري از تصوير زن» پرداخت. قاضي حسينيان پس از اخذ آخرين دفاع از متهم و وکيل وي اظهار داشت که راي نهايي را پس از شور هيأت منصفه اعلام خواهد کرد. ايسنا-10/4/86 7- دادگاه مديرمسؤول نشريه «شما» برگزار شد اسدالله بادامچيان مديرمسؤول نشريه شما طبق ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري به دفاع از خود در دادگاه مطبوعات پرداخت. اتهام وي «نشر اکاذيب، هتک حرمت و به مخاطره افکندن امنيت جاني» بود. قاضي حسينيان با توجه به اخذ آخرين دفاع از متهم و وکيلش ختم جلسه را اعلام کرد. ايسنا-10/4/86 8- پرداخت جزاي نقدي مديرمسؤول نشريه «تاک» شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران که با حضور هيأت منصفه و به منظور بررسي پرونده رجب رحماني مديرمسؤول نشريه تاک در خرداد 82 برگزار شده بود، در خاتمه شور هيأت منصفه، وي را مجرم شناخته و با مستحق دانستن وي در تخفيف مجازات، متهم را به پرداخت 400 هزار تومان جزاي نقدي محکوم کرد. ايلنا-10/4/86 9- راي هيأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره نشريه «شما» و «گلستان ايران» هيأت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء، اسدالله بادامچيان مديرمسؤول سابق نشريه شما دادگاه جمعيت مؤتلفه اسلامي را در خصوص اتهام «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» مجرم نشناخت. اين هيأت همچنين مديرمسؤول نشريه گلستان ايران (فروزان آصف نخعي) را در مورد اتهام «تبليغ عليه نظام» با اکثريت آراء مجرم ندانست، اما در مورد «نشر و اشاعه فحشا و منکرات» متهم را مجرم شناخت و نيز در مورد اتهام «استفاده ابزاري از تصاوير زنان» نيز متهم را مجرم ندانست و در نهايت اين مقام مطبوعاتي را مستحق تخفيف در مجازات هم ندانست. ايلنا-10/4/86 10- تجديدنظرخواهي وکيل مديرمسؤول روزنامه «هم‌ميهن» (قبل از توقيف مجدد در تاريخ 12 تير 86) محمود عليزاده طباطبايي وکيل مدافع غلامحسين کرباسچي مديرمسؤول روزنامه هم‌ميهن نسبت به حکم صادره براي موکل خود درخواست تجديدنظر کرد. پيش از اين کرباسچي به اتهام افترا به مقامات و نهادها و شکايت حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي به پرداخت 300 هزار تومان جزاي نقدي محکوم شده بود. ايسنا-11/4/86 12- کشته شدن 100 روزنامه‌نگار در جهان بنا بر آمار اعلام شده توسط مؤسسه امنيت خبري بين‌المللي (INSI) تعداد 83 روزنامه‌نگار و 17 تن از کارکنان حرفه‌اي رسانه‌ها در فاصل? زماني اول ژانويه تا 26 ژوئن 2007 در زمان تهيه خبر کشته شده‌اند، در حالي که اين ميزان در مدت مشابه در سال پيش از آن 68 نفر بود. دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران -11/4/86 13- محکوميت محمدرضا خاتمي و لغو پروانه روزنامه «مشارکت» قاضي حسينان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران پس از اعلام نظر هيأت منصفه مطبوعات، راي خود را نسبت به محمدرضا خاتمي مديرمسؤول روزنام? توقيف شده مشارکت صادر کرد. بر اساس اين حکم خاتمي به پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس محکوم و روزنامه مشارکت نيز لغو پروانه شد. خبرگزاري آفتاب-11/4/86 14- راي برائت مديرمسؤول روزنامه «وقايع اتفاقيه» بنا به گفته محمد شريف وکيل مدافع مديرمسؤول روزنامه وقايع اتفاقيه (مصطفي خانزادي)، شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، خانزادي را از اتهام تبليغ به نفع گروه‌هاي مختلف نظام تبرئه کرد و انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه را بلامانع دانست. ايسنا-12/4/86 15- مديرعامل خبرگزاري کار ايران استعفا کرد مسعود حيدري مديرعامل خبرگزاري کار ايران (ايلنا) با انتشار نامه‌اي سرگشاده و ابراز اميدواري نسبت به «دورماندن ايلنا از گزند آسيب‌ها» استعفاي خود را از ادامه فعاليت در اين آژانس خبري اعلام کرد. ايلنا-12/4/86 16- روزنامه «هم‌ميهن» توقيف شد روزنامه هم‌ميهن پس از 42 شماره از انتشار مجدد، توقيف موقت شد. اين دومين باري است که روزنامه هم‌ميهن به محاق توقيف مي‌رود. دادستان تهران توقيف مجدد اين روزنامه را «نقص در مراحل محاکمه غلامحسين کرباسچي مديرمسؤول روزنامه هم‌ميهن» اعلام کرده و گفته اين توقيف تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده ادامه مي‌يابد. «عدم حضور کرباسچي در جلسه دادگاه قبلي اين روزنامه در مورخ 29/11/85 در شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران»، نقصي است که مورد نظر دادستان تهران در توقيف مجدد روزنامه هم‌ميهن قرار گرفته است. خبرگزاري فارس-12/4/86 17- بازداشت مديرمسؤول نشريه توقيف شده «پيام مردم» کردستان محمدصديق کبودوند که در زمان بازداشت رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده، قبلا در خردادماه 83 و در پي شکايت اداره اطلاعات کردستان، بازداشت و متعاقب آن هفته‌نامه متبوع وي نيز پس از انتشار 13 شماره توقيف شد. پيش از اين دادگاه تجديد نظر استان کردستان راي به يک سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌نگاري و لغو امتياز نشريه داده و دو بار نيز از سوي شعبه اول دايره اجراي احکام سنندج اخطاريه‌اي براي کبودوند براي معرفي خود به اين شعبه و جهت اجراي حکم صادر شده بود. ايلنا12/4/86 18- دلايل توقيف روزنامه هم‌ميهن وجاهت قانوني ندارد محمود عليزاده طباطبايي، وکيل روزنامه هم‌ميهن ضمن اظهارنظر فوق، در خصوص دلايل دادستاني تهران براي توقيف روزنامه هم‌ميهن که از آن جمله اشاره به عدم حضور کرباسچي (مديرمسؤول روزنامه) در دادگاه قبلي اين روزنامه شده بود گفت: طبق ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري هر گاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وکيلي نيز حضور نيابد، دادگاه مي‌تواند حکم جلب متهم را صادر کند. ايسنا12/4/86 19- موضع معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد درباره توقيف روزنامه هم‌ميهن عليرضا ملکيان علت توقيف هم‌ميهن بنا به اعلام دادستاني تهران را «عدم سير قانوني رسيدگي به پرونده قبلي اين روزنامه» دانست و گفت: بديهي است رسيدگي مجدد به اين پرونده در دستور کار مقامات قضايي قرار دارد. فارس-12/4/86 20- قاضي پرونده روزنامه هم‌ميهن، ادعاي دادستان را رد کرد يک روز پس از توقيف روزنامه هم‌ميهن به دستور سعيد مرتضوي دادستان تهران که در آن ادعا شده بود روند دادرسي و صدور راي رفع توقيف اين روزنامه مشکل داشته، رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران (سيدحسين حسينيان) اعلام کرد که «روند دادرسي و دادگاه هيچ اشکالي نداشته و پاسخ ايرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام مي‌شود.» نوروز-13/4/86 21- بيانيه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در مورد توقيف روزنامه هم‌ميهن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در بيانيه خود ضمن تأکيد بر اين نکته که «توقيف هم‌ميهن نشان داد که روزنامه‌نگاري مستقل و آزاد در اين سرزمين امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي ندارد»، تصريح کرد که «قطعا اين گونه عملکردها هيچگونه انطباقي با روح و محتواي قانون اساسي و ميثاق ملي ندارد و دست‌اندازي روشن به حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي‌رود.» دبيرخانه انجمن روزنامه‌نگاران ايران-16/4/86 22- تسليم لايحه اعتراضيه وکيل روزنامه هم‌ميهن به دادگاه محمود عليزاده طباطبايي وکيل مدافع روزنامه هم‌ميهن از ارائه لايحه اعتراضيه خود به دادگاه خبر داد و اعلام کرد که منتظر رسيدگي به وضعيت اين پرونده در دادگاه تجديدنظر است. خبرگزاري آفتاب-16/4/86 23- برگزاري دادگاه پرونده وبلاگ‌نويسان محمد سيف‌زاده وکيل مدافع برخي متهمان اين پرونده اعلام کرد جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده وبلاگ‌نويسان روز26 تيرماه در شعبه 1059 دادگاه عمومي و جزايي تهران برگزار مي شود. به گفته وي اتهامات اميد معماريان، شهرام رفيع‌زاده، غلامرضا تميمي و روزبه ميرابراهيمي «اقدام عليه امنيت کشور، نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام» عنوان شده است. به گفته وکلاي اين پرونده، تاکنون سه جلسه از دادگاه به دليل عدم تعيين رئيس براي اين شعبه، تجديد شده است. ايسنا-16/4/86 24- دادگاه مديران مسؤول روزنامه «نسيم صبا» و ماهنامه‌هاي «تجربه» و «ايران شهر» برگزار شد جلسه رسيدگي به کيفرخواست‌هاي مطروحه عليه مديرمسؤول روزنامه نسيم صبا (مجيد قاسمي فيض‌آبادي)، مديرمسؤول ماهنامه ايران شهر (مهدي فلاح)، و مديرمسؤول ماهنامه تجربه (کتايون بناساز) در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد. اتهام نشريات يادشده به ترتيب عبارت بود از: «نشر مطالب خلاف واقع، تبليغ عليه نظام، انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومي، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و اهانت به دين مبين اسلام» در روزنامه نسيم صبا، «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» در ايران شهر، و «چاپ اثر بدون اجازه صاحب اثر» در ماهنامه تجربه. در اين دادگاه پرونده ماهنامه‌هاي تجربه و ايران شهر با گذشت شاکي مختومه شد و رسيدگي به اتهامات مديرمسؤول نسيم صبا به دليل درخواست استمهال وي به وقت ديگري موکول شد. فارس-17/4/86 25- ارسال پرونده روزنامه «توسعه» به دادگاه مطبوعات پرونده قلي شيخي مديرمسؤول روزنامه توسعه که به اتهام «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» با شکايت مدعي‌العموم در دادسراي کارکنان دولت تشکيل شده بود، با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به دادگاه مطبوعات ارسال شد. ايسنا-17/4/86 26- اجلال قوامي بازداشت شد وکيل مدافع اجلال قوامي، روزنامه نگار (نعمت احمدي) ضمن اعلام اين خبر تصريح کرد که «پيش از اين دو حکم به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تجمع غيرقانوني، تبليغ عليه نظام به نفع گروهک‌هاي مخالف و توهين به مقامات به سه سال حبس از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب محکوم و در دادگاه تجديد نظر نيز اين حکم تأييد شده بود.» به گفته نعمت احمدي «حکم جلب موکلم و همچنين عدم ابلاغ راي دادگاه تجديدنظر به وکلا خلاف قانون نيست، اما خلاف روال جاري محاکم است.» ايسنا-18/4/86 27- بي‌اطلاعي از وضعيت مديرمسؤول نشريه «پيام مردم» کردستان نسرين ستوده يکي از وکلاي کبودوند روزنامه‌نگار و رييس سازمان حقوق بشر در کردستان که دهم تيرماه جاري در محل کار خود بازداشت شده بود ضمن اعلام بي خبري از وضعيت موکل خود اظهار داشت «کبودوند حدود سه سال پيش در کردستان بازداشت و به يک سال و نيم حبس محکوم شد و نشريه پيام مردم که مديرمسوولي آن را به عهده داشت لغو امتياز شد. پس از اعتراض ما به هيأت تشخيص ديوان عالي کشور اين رأي تغيير کرد و نهايتاً کبودوند به شش ماه حبس محکوم شد و نشريه هم حداکثر به مدت سه سال توقيف شد که اين زمان دقيقاً در روز دهم تير يعني روز دستگيري کبودوند پايان يافت.» نوروز-19/4/86 28- اعلام موضع انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در خصوص توقيف روزنامه هم‌ميهن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با صدور بيانيه‌اي ضمن آن که صدور حکم توقيف مجدد روزنامه هم‌ميهن- که در تاريخ دوازدهم تير 86 به وقوع پيوست- را «عجيب و شبهه‌دار» دانست، توقيف اين روزنامه را از جمله مصاديق ناامني شغلي روزنامه‌نگاران تلقي و تصريح کرد «اين انجمن بارها در ارتباط با اين گونه اقدامات اعلام داشته که شيوه و روند برخورد با مطبوعات در قالب توقيف موقت فاقد وجاهت قانوني است.» دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران- 19/4/86 29- تريبون آزاد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در اعتراض به محدوديت‌هاي رسانه‌اي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران طبق اعلام قبلي در نظر داشت «در اعتراض به توقيف روزنامه هم‌ميهن و بيکار شدن روزنامه‌نگاران شاغل در اين روزنامه» تريبون آزاد برگزار کند، اما در ابتداي مراسم يادشده با اعلام خبر اميدواري نسبت به رفع توقيف موقت روزنامه هم‌ميهن، اجتماع روزنامه‌نگاران حاضر در مراسم به طرح و انعکاس مسائل صنفي و مشکلات حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اختصاص يافت. دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران- 20/4/86 30- خبرگزاري «ايلنا» فيلتر شد خبرگزاري کار ايران (ايلنا) پس از گذشت يک هفته از تعطيلي خودخواسته و تغيير مديرعامل آن به دستور بازپرس شعبه 11 دادسراي کارکنان دولت فيلتر شد. فيلترينگ اين آژانس خبري درست در روزي اتفاق افتاد که مديرعامل جديد آن (ابوتراب فاضل) با انجام مصاحبه‌اي از ادام? کار رسانه متبوع خود خبر داده بود. ايسنا-20/4/86 31- خودداري دادگاه از پذيرش وکالتنامه براي يک پرونده مطبوعاتي نسرين ستوده وکيل مدافع محمدصديق کبودوند مديرمسؤول نشريه «پيام مردم» کردستان با اين اينکه حدود دو هفته از بازداشت موکلش گذشته گفت «شعبه 2 بازپرسي امنيت از پذيرش وکالتنامه من خودداري کرده است.» ايسنا-23/4/86 32- دادگاه نشريه «ارزش» تجديد شد جلس? رسيدگي به اتهامات علي نظري نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و مديرمسؤول هفته‌نامه ارزش که قرار بود امروز در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران برگزار شود به دليل عدم حضور وي تجديد و به وقت ديگري موکول شد. اتهامات نظري در اين پرونده که با شکايت مدعي‌العموم و ستاد امر به معروف و نهي از منکر تشکيل شد، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام عنوان شده است. ايسنا-24/4/86 33- جلسه بازپرسي مديرمسؤول روزنامه هم‌ميهن برگزار شد به گفته عليزاده طباطبايي وکيل مدافع غلامحسين کرباسچي مديرمسؤول روزنامه هم‌ميهن، اين جلسه در شعبه دوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت برگزار و طي آن ده مورد شکايت عليه روزنامه هم‌ميهن به اطلاع مديرمسؤول و وکيل وي رسيد. ايسنا-24/4/86 34- دادگاه نشريه «ئاشتي» برگزار شد جلسه رسيدگي به اتهامات «برهان زره تن لهني» (مديرمسؤول) و بهرام ولدبيگي (سردبير) در دادگاه کيفري استان کردستان برگزار و اين دو مسوول مطبوعاتي به اتهام «تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» محاکمه شدند. به گفته صالح نيکبخت وکيل مدافع اين روزنامه دوزبانه فارسي-کردي، انتشار خبري مربوط به کشف 40 کيلوگرم مورفين از جمله دلايل اوليه اعلام شکايت عليه اين نشريه بوده است. ايسنا-25/4/86 35- احضار مديرمسؤول ماهنامه «نامه» به دادسرا کيوان صميمي مديرمسؤول ماهنامه توقيف شده نامه به منظور پاسخگويي به پرسش‌هاي بازپرس پرونده اين نشريه بايد روز دوم شهريور سال جاري در شعبه ششم دادسراي کارکنان دولت حاضر شود. ماهنامه نامه پيش از اين از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف و پرونده اين نشريه براي رسيدگي قضايي به دادسرا ارجاع شد. نوروز-25/4/86 36- صدور قرار موقوفي تعقيب براي مديرمسؤول ماهنامه «ايران شهر» شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران پس از اعلام رضايت شاکي خصوصي از مديرمسؤول نشريه ايران شهر (مهدي فلاح)، با صدور قرار موقوفي تعقيب، پرونده مذکور را مختومه اعلام کرد. ايسنا-30/4/86 37- برگزاري دادگاه هفته‌نامه «بازار کار» جلسه رسيدگي به اتهام سيدکاظم حسيني مديرمسؤول هفته‌نامه بازار کار در شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران، به رياست قاضي افتخاري و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد. پرونده مذکور مشتمل بر اتهام «استفاده ابزاري از تصاوير» پيش از آن که در شعبه 79 رسيدگي شود. در شعبه 76 بررسي و پس از دريافت راي برائت مديرمسؤول با اعتراض شاکي به ديوان عالي ارجاع و با نظر ديوان، اعتراض و تجديدنظر در حکم صادره وارد تشخيص داده و پرونده به شعبه هم‌ عرض (شعبه 79) ارسال شد. ايسنا-31/4/86 38- مديرمسؤول دو هفته نام «مدينه گفت‌گو» در دادگاه جلسه رسيدگي به اتهام سيدحسين طباطبايي مديرمسؤول نشريه مدينه گفت‌گو با شکايت اسلامي نماينده مردم ساوه و در مجلس شوراي اسلامي پيرامون يک سرمقاله منتشره در نشريه، در شعبه دوم دادگاه کيفري استان مرکزي برگزار شد. در اين جلسه وکيل مدافع اسلامي مجازات مديرمسؤول را به خاطر انتشار سرمقاله‌اي درباره موکلش خواستار شد. ايسنا-31/4/86 39- دستور برخورد با ناشران نامه محرمانه رييس جمهوري حجت‌الاسلام والمسلمين سيداحمد موسوي معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اعلام کرد که دستور بررسي و پيگيري علت انتشار نامه طبقه‌بندي شده رياست جمهوري و برخورد قانوني با متخلفان را صادر کرده است. وي با اشاره به درخواست مشاور رييس جمهوري در امور هنري (جواد شمقدري) مبني بر پيگيري انتشار نامه طبقه‌بندي شده رياست جمهوري در سايت‌ها و مطبوعات افزود: طبق قانون، انتشار اسناد طبقه‌بندي شده دولتي بدون اجازه مرجع صادرکننده نامه و به عبارتي خارج شدن نامه از طبقه‌بندي جرم و قابل پيگيري است. جواد شمقدري مشاور رئيس جمهوري در امور هنري پيش از اين خواستار پيگرد قانوني منتشرکنندگان نامه خيلي محرمانه رئيس جمهوري به وي در مطبوعات شد. ايرنا- 31/4/86 مرداد 86 40- هفته‌نامه «صداي اروميه» توقيف شد اداره اطلاع رساني قوه قضاييه روز دوشنبه اول مردادماه اعلام کرد که هفته‌نامه صداي اروميه به دليل «دامان زدن به مسائل قومي و خدشه واردکردن به وحدت ملي» توقيف شد. نخستين شماره اين نشريه در تاريخ 20 تيرماه 77 منتشر شده بود. نوروز 1/5/86 41- تبرئه مديران مسؤول وقت روزنامه «ايران» شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، فريدون وردي‌نژاد و حسن ضيايي مديران مسؤول وقت روزنامه ايران را از اتهامات وارده برايشان مشتمل بر «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» و «نشر مطالب خلاف واقع» تبرئه کرد. قاضي حسينيان اين دو مقام مسؤول مطبوعاتي را به لحاظ روشن نبودن شکايت شاکي خصوصي و نيز با توجه به عدم احراز ارتکاب بزه، مستند به اصل برائت، تبرئه و براي آنها قرار موقوفي تعقيب صادر کرد. خبرگزاري مهر-2/586 42- روزنامه «نداي آذرآبادگان» لغو امتياز و سردبير آن به شش ماه حبس محکوم شد ابوالفضل وصالي سردبير روزنامه نداي آذرآبادگان ضمن اعلام خبر فوق خاطرنشان کرد که «اين حکم در شرايطي صادر شد که دادگاه دستور پلمب دفتر اين روزنامه را نيز صادر کرده و ميز و صندلي‌هاي دفتر را هم توقيف کرده است.» وي اتهام اصلي خود را مربوط به «تيتر آخرين شماره روزنامه که از محتواي بيانيه‌هاي تشکل‌هاي قانوني دانشگاه آزاد و همچنين سخنراني نماينده ولي فقيه در منطقه 2 دانشگاه آزاد استخراج شده» دانست. ايلنا-2/5/86 43- پرونده خبرگزاري ايلنا به دادگاه ارسال شد پرونده اين خبرگزاري که در شعبه 11 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت و رسانه مطرح بود پس از انجام تحقيقات توسط بازپرس شعب? مذکور با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به دادگاه عمومي ارسال شد. ايسنا-3/5/86 44- برگزاري دادگاه نشريه «خبر ورزشي» جلسه رسيدگي به اتهامات غلامحسين واحدي‌پور، مديرمسؤول روزنامه خبر ورزشي در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران و با حضور هيأت منصفه برگزار شد. دادگاه پس از بررسي اتهامات وارده بر نشريه شامل «انتشار مطالب خلاف واقع، تحريک و تشويق افراد عليه حيثيت نظام، تبليغ عليه نظام، توهين و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالبي که بر اساس نظام لطمه وارد مي‌کند»، در برخي موارد مديرمسؤول نشريه را مجرم و در پاره‌اي موارد وي را تبرئه کرد. در نهايت هيأت منصفه با اکثريت آراء متهم را مستحق تخفيف در مجازات دانست. ايسنا-7/5/86 45- نامه سرگشاده فرزند يکي از کشته شدگان حادثه سقوط هواپيماي سي-130 در پي تبرئه تمامي متهمان پرونده سقوط هواپيماي حامل خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و پرسنل ارتش که در تاريخ 15 آذر 84 اتفاق افتاد، فرزند يکي از کشته‌شدگان اين حادثه در نامه‌اي سرگشاده به رئيس قوه قضاييه در خصوص علل و عوامل صدور حکم تبرئه متهمان پرسش‌هايي را مطرح کرد. اميد محدث در نامه خود متذکر شد «اگر روند رسيدگي به پرونده در مرحله تجديدنظر با اين بي مسؤوليتي و بي عدالتي همراه باشد، از طريق مراجع قانوني بين‌المللي اقدام خواهم کرد.» نوروز-7/5/86 46- بازداشت يک روزنامه‌نگار در تهران اخباري مبني بر بازداشت يک روزنامه‌نگار در محافل مطبوعاتي منتشر شده است. فرشاد قربان‌پور خبرنگار روزنامه هم‌ميهن از جمله بازداشت شدگان است. مأموران ضمن مراجعه به منزل وي و تفتيش خانگي و بردن اسناد و مدارک، حکمي ارائه کرده‌اند که طبق آن، وي بايد به بند 209 زندان اوين منتقل شود. يادآور مي‌شود مسعود باستاني يکي ديگر از روزنامه‌نگاران نيز درپي مراجعه مأموران امنيتي به منزل وي و ضبط برخي وسايل مشخصي به مدت چند ساعت بازداشت موقت و عصر روز بازداشت نيز آزاد شد. نوروز-8/5/86 47- سهيل آصفي روزنامه‌نگار بازداشت شد اين روزنامه‌نگار پس از آن که بر اساس احضار قبلي به شعبه دوم بازپرسي ويژه امنيت دادسراي انقلاب تهران مراجعه کرده بود، بازداشت شد. مأموران دادستاني تهران پيش از اين (روز دهم مرداد) با مراجعه به منزل وي اقدام به بازرسي منزل و ضبط کيس کامپيوتر لوازم کار، آرشيو مجلات و برخي لوازم شخصي او کرده بودند. اتهام وي هنوز اعلام نشده است. سايت گزارشگران بدون مرز- 14/5/86 48- مديرمسؤول روزنامه «اعتماد» در دادگاه جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي مديرمسؤول روزنامه اعتماد در شعبه 76 دادگاه کيفري برگزار شد. از جمله شکات پرونده مي‌توان اداره حقوقي راهنمايي و رانندگي ناجا، شرکت بين‌المللي ايثارگران و معاونت سياسي-امنيتي استانداري کردستان اشاره کرد. اتهامات وارده بر روزنامه اعتماد «نشر اکاذيب، ايراد اهانت، تحريص و تشويق گروهک‌ها بر عليه نظام و تبليغ عليه نظام» عنوان شده است. پس از آخرين دفاع الياس حضرتي، ختم جلسه دادگاه توسط قاضي صارمي اعلام شد. ايسنا-14/5/86 49- برگزاري دادگاه نشريه «پيام سپيدار» در دومين جلسه رسيدگي به اتهامات پيشگاهي (مديرمسؤول نشريه پيام سپيدار)، وي اعلام کرد که مطلب منتشره در نشريه متبوع وي که مورد شکايت قرار گرفته از خبرگزاري رسمي (ايرنا) تهيه شده و پيام سپيدار هيچ نقشي در تهيه آن مطلب نداشته است. «نشر مطلب برخلاف واقع، نشر شايعات، تحريف و انتشار مطالب توهين‌آميز»، اتهامات وارده بر پيام سپيدار است که در منطقه نظرآباد و ساوجبلاغ منتشر مي‌شود. رئيس دادگاه پس از استماع دفاعيات مديرمسوول، ختم جلسه دادرسي را اعلام کرد. ايسنا-14/5/86 50- واکنش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به فضاسازي‌هاي جديد عليه اين نهاد مطبوعاتي بدرالسادات مفيدي دبير انجمن صنفي در گفت‌وگويي برگزاري مجمع عمومي سالانه اين انجمن را «اقدامي قانوني» دانست و ضمن رد ادعاي منابع بي نام يک خبرگزاري مبني بر اينکه «برگزاري مجمع يادشده خلاف اساسنامه اين انجمن و مقررات حاکم بر تشکل‌هاي صنفي است» تصريح کرد که انجمن صنفي علاوه بر آن که بر اساس اساسنامه انجمن، موظف به برگزاري مجمع عمومي است، برپايي مجمع را اقدامي در راستاي خواسته وزارت کار مبني بر اصلاح اساسنامه ارزيابي کرد. دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران 14/5/86 51- دادگاه مديرمسؤول روزنامه «جهان صنعت» برگزار شد سعدي مديرمسؤول اين نشريه که به اتهام «نشر مطالب برخلاف واقع» محاکمه مي‌شد در جلسه دادگاه ضمن دفاع از نشريه در جريان چاپ نقدي پيرامون عملکرد مديرعامل بانک مرکزي، از هيأت منصفه و اعضاي هيأت قضايي تقاضاي برائت کرد. ايسنا-14/5/86 52- روزنامه «شرق» توقيف شد مديرکل مطبوعات و خبرگزاري داخلي وزارت ارشاد اعلام کرد که «در جلسه مورخ 15/5/86 هيأت نظارت بر مطبوعات، مطلب درج شده در صفحه 18 مورخ 13/5/86 روزنامه شرق، مطرح و با توجه به ناديده گرفتن تذکرات قبلي هيأت نظارت توسط مديرمسؤول، مقرر شد آن روزنامه به خاطر مصاحبه با يکي از عناصر ضدانقلاب و مروج همجنس بازي که بر اين فسق علني اشتهار دارد و در اين مصاحبه نيز مکنونات قلبي خود را آشکار کرده و بر اساس تبصره 12 قانون مطبوعات و به استناد بند دو ماده شش همان قانون توقيف و پرونده آن به مراجع قضايي ارسال شود.» مهدي رحمانيان مديرمسؤول روزنامه شرق در اين باره با اشاره به اين نکته که «روزنامه شرق کاملا از ويژگي‌هاي شخصيتي مصاحبه شونده بي اطلاع بوده» به چاپ متن عذرخواهي روزنامه بابت انتشار مصاحبه يادشده تأکيد و تبري روزنامه متبوع خود را از «افراد و جرياناتي از اين دست» اعلام کرد. دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات- فارس-ايسنا- 15/5/86
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.