از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام شد: آمار نهايي 53 حوزه انتخابيه

بر اساس آخرين گزارش‌ها از شمارش آراي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و با اعلام نتايج نهايي 5 حوزه انتخابيه ديگر از سوي ستاد انتخابات كشور آمار نهايي 53حوزه انتخابيه اعلام شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آخرين آمار ارائه شده به اين شرح است: 1-در حوزه انتخابيه شهرستان مشكين شهر از مجموع آراء ماخوذه 69723 راي يونس اسدي 25123 راي حائز اكثريت آراء شد. 2-در حوزه انتخابيه شهرستان كازرون از مجموع آراء ماخوذه 130674 راي غلامرضا دهقان ناصرآبادي 55289 راي حائز اكثريت آراء شد. 3-در حوزه انتخابيه شهرستان نور و محمودآباد از مجموع آراء ماخوذه 91552 راي احمد ناطق نوري 43558 راي حائز اكثريت آراء شد. 4-در حوزه انتخابيه شهرستان صومعه سرا از مجموع آراء ماخوذه 64694 راي سيدكاظم دلخوش اباتري 20121 راي حائز اكثريت آراء شدند. 5-درحوزه انتخابيه شهرستان زابل و زهك از مجموع آراء ماخوذه 153255 را آقايان عباسعلي نورا 48841 و نظر دهمرده قلعه نو 40135 راي حائز اكثريت آراء شدند. 6 -در حوزه انتخابيه شهرستان فومن از مجموع آراء ماخوذه 46026 راي علي ميرزائي 22963 راي حائز اكثريت آراء شد. 7 - در حوزه انتخابيه شهرستان خميني شهر از مجموع آراء ماخوذه 73105 راي سيدمحمد جواد ابطحي 24101 راي حائز اكثريت آراء شد. 8 - در حوزه انتخابيه شهرستان شهربابك از مجموع آراء ماخوذه 43703 راي مصطفي رضا حسيني 15947 راي حائز اكثريت آراء شد. 9 - در حوزه انتخابيه شهرستان گلپايگان و خوانسار از مجموع آراء ماخوذه 46984 راي محمدابراهيم نيكونام 19704راي حائز اكثريت آراء شد. 10 - در حوزه انتخابيه شهرستان فسا از مجموع آراء ماخوذه89874 راي محمدحسن دوگاني آغچقلو 48016 راي حائز اكثريت آراء شد. 11 - در حوزه انتخابيه شهرستان هشترود و چاراويماق از مجموع آراء ماخوذه 47506 راي غفار اسماعيلي 13812راي حائز اكثريت آراء شد. 12 - در حوزه انتخابيه شهرستان بابلسر از مجموع آراء ماخوذه 75494راي آقاي مقداد نجف‌زاده 29796 راي حائز اكثريت آراء شد. 13 - در حوزه انتخابيه شهرستان ني‌ريز و استهبان از مجموع آراء ماخوذه 83970 راي محمدسقايي 37205 راي حائز اكثريت آراء شد. 14- در حوزه انتخابيه تفت و ميبد از كل آراي ماخوذه 46 هزار و 823 برگ راي سيدجلال يحيي‌زاده فيروزآباد با 31 هزار و 51 راي حائز اكثريت آرا شد. 15 - در حوزه انتخابيه قائنات از كل آراي ماخوذه 87 هزار و 376 برگ راي موسي قرباني با 44 هزار و 654 راي حائز اكثريت آرا شد. 16 - در حوزه انتخابيه نطنز و بخش قمصر از كل آراي ماخوذه 32 هزار و 757 برگ راي محمد ضابطي طرقي با 11 هزار و 631 راي حائز اكثريت آرا شد. 17 - در حوزه انتخابيه لنگرود از كل آراي ماخوذه 62 هزار و 884 برگ راي مهرداد يائوج لاهوتي با 24 هزار و 172 راي حائز اكثريت آرا شد. 18 - در حوزه انتخابيه بهشهر و نكاء و گلوگاه از كل آراي ماخوذه 140 هزار و 940 برگ راي احمد علي مقيمي با 46 هزار و 243 راي حائز اكثريت آرا شد. 19 - در حوزه انتخابيه بندرانزلي از كل آراي ماخوذه 54 هزار و 31 برگ راي حسن خسته‌بند با 24 هزار و 557 راي حائز اكثريت آرا شد. 20 - در حوزه انتخابيه لاهيجان از كل آراي ماخوذه 82 هزار و 469 برگ راي يوسف قاسمي گولك با 21 هزار و 552 راي حائز اكثريت آرا شدد. 21 - در حوزه انتخابيه بيجار از كل آراي ماخوذه 46 هزار و 552 برگ راي بهمن مرادنيا با 12 هزار و 400 راي حائز اكثريت آرا شدند. 22 - در حوزه انتخابيه دشتستان از كل آراي ماخوذه 109 هزار و 145 برگ راي جوانشير كدخداپور با 29 هزار و 305 راي حائز اكثريت آرا شدند. 23 - در حوزه تنكابن و رامسر از مجموع آرا 107 هزار 135 راي ابوالفضل نيك نام با تعداد 35 هزار و 959 راي حائز اكثريت آرا شد. 24- در شهرستان مهاباد از مجموع آرا 59 هزار و 966 راي جلال محمودزاده با تعداد 30 هزار و 799 راي حائز اكثريت آرا شد. 25 - در شهرستان آمل از مجموع آرا 127 هزار 963 راي عزت‌الله يوسفيان ملا با تعداد 50 هزار و 240 راي حائز اكثريت آرا شد. 26 - در حوزه انتخابيه شهرستان اردستان از مجموع 24 هزار و 78 راي سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد با تعداد 11 هزار و 447 راي حائز اكثريت آرا شد. 27 - در شهرستان قروه از مجموع 81 هزار و 446 راي سيدعماد حسيني با تعداد 29 هزار و 524 راي حائز اكثريت آرا شد. 28 - در شهرستان خمين از مجموع 51 هزار و 540 راي محمدحسين مقيمي با تعداد 29 هزار و 244 راي حائز اكثريت آرا شد. 29 - در حوزه انتخابيه شهرستان درگز از مجموع آرا ماخوذه 41 هزار و 56 راي محمدعلي دلاور با 15 هزار و 100 راي حائز اكثريت آرا شد. 30 - در حوزه انتخابيه محلات و دليجان از مجموع آرا ماخوذه 35 هزار و 954 راي عليرضا سليمي با 12 هزار و 346 راي حائز اكثريت آرا شد. 31 - در حوزه انتخابيه شهرستان اردكان از مجموع آرا ماخوذه 35 هزار و 712 راي محمدرضا تابش با 14 هزار و 562 راي حائز اكثريت آرا شد. 32 - در حوزه انتخابيه شهرستان شهرضا و سميرم و سفلي از كل آرا ماخوذه 57 هزار و 261 راي عوض حيدرپورشهرضايي با 24 هزار و 65 راي حائز اكثريت آرا شد. 33 - در حوزه انتخابيه شهرستان سنقر و كليايي از مجموع آرا ماخوذه 48 هزار و 3 راي محمد حسين حيدريان با تعداد 15 هزار و 696 راي حائز اكثريت آرا شده است. 34 - در حوزه انتخابيه قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلان غرب از مجموع 91 هزار و 539 را ي ماخوذه فرهاد تجري با 20 هزار و 71 راي و فتح الله حسيني با 13 هزار و 224 راي حائز اكثريت آرا شدند و به دور دوم راه يافتند. 35 - در حوزه انتخابيه گرمي از مجموع 50 هزار و 220 راي ماخوذه ولي اسماعيلي 13 هزار و 405 راي راي حائز اكثريت آرا شد. 36 - در حوزه انتخابيه سمنان از مجموع 67 هزار و 936 راي مصطفي كواكبيان با مجموع 20 هزار و 789 راي حائز اكثريت ارا شد. 37 - در حوزه انتخابيه رزن از مجموع 46 هزار و 697 راي محمد مهدي مفتح با مجموع 33 هزار و 19 راي حائز اكثريت آرا شد. 38 - در حوزه انتخابيه آباده بوانات و خرم ديد از مجموع 79 هزار و 380 راي داود محمد جاني با مجموع 12 هزار و 370 راي و محمود محمدي با 10 هزار و 442 راي به دور دوم راه يافتند. 39- در حوزه انتخابيه زرند و كوه بنان از مجموع 72 هزار و 456 راي حسين اميري خامكاني با مجموع 29 هزار و 802 راي حائز اكثريت آرا شد. 40 - در حوزه انتخابيه دامغان از مجموع 41 هزار و 764 راي حسن ملك محمدي با 10 هزار و 649 راي حائز اكثريت آرا شد. 41- در حوزه انتخابيه بم از 142 هزار و 691 راي موسي غضنفر آبادي با 104 هزار و 496 راي حائز اكثريت آرا شد. 42- در حوزه انتخابيه اقليد از 50 هزار و 350 راي ابوالقاسم رحماني با 11 هزار و 295 راي و الياس طاهري با 11 هزار و 43 راي دور دوم راه يافتند. 43 - در حوزه انتخابيه فريدون، فريدون شهر و چادگان از 78 هزار و 653 راي بهمن محمدي با 21 هزار و 280 راي حائز اكثريت آرا شد. 44 - در حوزه انتخابيه شيروان از 75 هزار و 189 راي محمدرضا حسيني‌نژاد با 31 هزار و 700 راي حائز اكثريت آرا شد. 45 - در حوزه انتخابيه اسدآباد از 56 هزار و 446 راي اكبر رنجبرزاده با 15 هزار و 594 راي حائز اكثريت آرا شد. 46 - در حوزه انتخابيه تفرش از 41 هزار و 103 راي بهمن اخوان با 17 هزار 746 راي حائز اكثريت آرا شد. 47 - در حوزه انتخابيه سلماس از 71 هزار و 618 راي علي اكبر آقايي مقانجويي با 34 هزار و 935 راي حائز اكثريت آرا شد. 48 - در حوزه انتخابيه پل دختر از 46 هزار و 587 راي علي كائيدي با 22 هزار و 376 راي حائز اكثريت آرا شد. 49 - در حوزه انتخابيه نائين از 33 هزار و 121 راي حسين حسني بافراني با 17 هزار و 478 راي حائز اكثريت آرا شد. 50 - در حوزه انتخابيه نهاوند از مجموع 84 هزار و 864 راي مهدي سنايي با 25 هزار و 716 راي حائز اكثريت آرا شد. 51 - در حوزه انتخابيه چناران و طرقبه از 85 هزار و 79 راي محمد دهقاني نقندر با 38 هزار و 857 راي حائز اكثريت آرا شد. 52 - در حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشر از 48 هزار و 766 راي محمدرضا صابري با 14 هزار و 809 راي حائز اكثريت آرا شد. 53 - در حوزه انتخابيه پاوه و اورامانات از 82 هزار و 16 راي سيد فتح الله حسيني با 31 هزار و 367 راي حائز اكثريت آرا شد. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.