• چهارشنبه / ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ / ۱۰:۳۵
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8912-04045

همه آنچه كه در هنگام سوخت‌گيري بايد بدانيم

همه آنچه كه در هنگام سوخت‌گيري بايد بدانيم
سوال پيرامون كارت هوشمند سوخت زياد است كه شايد كسر سهميه سوخت، وجود ليست سياه براي كارت‌هاي سوخت، چگونگي پرداخت بهاي سوخت با كارت عابر بانك يا كيف الكترونيكي، اقدام براي كارت سوخت گم يا معيوب شده و چگونگي تغيير رمز كارت سوخت از مهم‌ترين اين سوالات باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وجود اين كه پروژه كارت هوشمند سوخت از تيرماه سه سال پيش اجرايي شده، اما همچنان براي برخي افراد در اين زمينه ابهاماتي وجود دارد كه پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت نيز به حجم اين سوالات افزوده است. در اين گزارش سعي شده اطلاعات مهمي كه هر فردي براي سوخت‌گيري خودرو بايد از آن اطلاع داشته باشد، ارائه شود. * * از سهميه کارت سوخت‌تان کسر مي‌شود اگر ... اگر مي خواهيد از سهميه کارت سوختتان کسر نشود، بايد بعد از قراردادن نازل در محل آن و مشاهده پيغام "لطفاً كارت خود را برداريد" كارت هوشمند سوخت را از كارت خوان خارج کنيد. همچنين به منظور محاسبه دقيق ميزان سوخت دريافتي تا پايان سوختگيري و مشاهده عبارت "كارت را برداريد" درصفحه نمايش ازبرداشتن كارت خودداري كنيد. * * ارتباط پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت با كسر سهميه سوخت از نظر فني پرداخت الکترونيک بهاي سوخت ارتباطي با سهميه کارت هوشمند سوخت ندارد و چنانچه فرايند سوختگيري به نحو صحيح انجام شود، هيچگونه مشکلي از جمله کسر سهميه به وجود نخواهد آمد. * * تعداد دفعات سوختگيري در روز با فعال شدن نرخ دوم با توجه به اين‌كه جدول دفعات سوخت گيري تغيير نكرده است، تنها مي‌توانيد به ميزان حداكثر 60 ليتر در هر دفعه از سوخت يارانه‌اي يا آزاد با محدوديت 3 بار در روز براي خودروهاي شخصي و دو بار در روز براي خودروهاي عمومي استفاده كنيد. پس با فعال شدن نرخ دوم (اتمام سهميه 100 توماني يا آغاز سهميه 400 توماني) خودرو سواري در صورتي كه در آن روز سه بار سوختگيري كرده باشيد، ديگر نمي‌توانيد در آن روز براي بار چهارم سوخت‌گيري كنيد. * * سهميه بنزين آزاد؛ ماهانه 500ليتر مصرف كنندگان مي‌توانند پس از اتمام سهميه بنزين يارانه‌اي، بدون نياز به كارت آزاد جايگاه‌دار با وارد كردن مجدد كارت هوشمند سوخت، بنزين مورد نياز خويش رابه نرخ آزاد و حداكثر تا 500 ليتر در ماه دريافت كنند . * * پرداخت بهاي سوخت به صورت الكترونيكي قبل از هر چيز شما بايد از طريق يكي از پوزهاي بانك ملت، كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه را با كارت بانكي لينك کنيد. سپس پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت درجايگاه به ترتيب زير صورت مي گيرد: 1. كارت هوشمند سوخت راداخل كارت خوان قرار دهيد. 2. درصورت داشتن رمز آن را وارد کنيد. 3. درپوش باك وسيله نقليه را باز كنيد. 4. نازل رابرداشته سوخت گيري كنيد. 5. نازل را به صورت صحيح در جاي خود قرار دهيد. 6. براي پرداخت الکترونيکي گزينه بانکي را انتخاب كنيد. 7. رمزكارت بانكي خود را وارد كنيد. 8. در صورت وجود هر گونه اشکال (کافي نبودن مبلغ حساب، قطع شبکه شتاب بانکي) در اين مرحله مي‌توانيد هزينه سوختگيري را نقداً پرداخت كنيد. 9. پس از مشاهده عبارت ( كارت را برداريد ) كارت هوشمند سوخت خود را از كارت‌خوان خارج كنيد. در هنگام فروش وسيله نقليه و تحويل كارت هوشمند سوخت به مالك جديد از طريق پوزهاي مربوطه نسبت به لغو لينك كارت هوشمند سوخت و كارت بانكي خودتان اقدام کنيد تا مالك جديد بتواند با كارت بانكي خود، كارت هوشمند سوخت خود را لينك کند، در غير اين صورت عواقب ناشي از آن متوجه شما مي‌شود. * * پرداخت بهاي سوخت با كيف الكترونيكي براي پرداخت بهاي سوخت با كيف الكترونيكي كه بدون اتصال كارت شتاب بانكي و تنها با كارت هوشمند سوخت صورت مي‌گيرد، بايد کارت هوشمند سوخت را قبل از سوخت‌گيري در يكي از مراكز پشتيباني كارت هوشمند سوخت، جايگاه‌هاي عرضه فرآورده نفتي، پايانه‌هاي حمل‌ونقل يا دفاتر خدمات ارتباطي شارژ كند. در اين روش محدوديتي در انتخاب بانك نيست، ضمن اين كه ميزان شارژ از طريق اين سيستم تا سقف يك ميليون تومان است. * * جا گذاشتن كارت هوشمند سوخت در جايگاه در صورتي که کارت هوشمند سوخت درجايگاه جامانده باشد، جايگاه داران، کارت‌هاي هوشمند سوخت جامانده را به مناطق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تحويل مي‌دهند. براي پيگيري و دريافت کارت مي توانيد به منطقه پخش فرآورده هاي نفتي مربوطه مراجعه کنيد و در غير اين صورت بايد سريعاً كارت را باطل كنيد. در صورتي که کارت هوشمند سوختي را پيدا کرديد نيز بايد به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه و كارت هوشمند سوخت رابه رئيس يا مسئول مربوطه تحويل دهيد؛ در غير اين صورت كارت هوشمند سوخت راداخل نزديك ترين صندوق پست بياندازيد. * * معاني برخي از پيام ها هنگام سوخت‌گيري - درصورت مشاهده پيام "اتمام سهميه" و با اطمينان از تمام نشدن سهميه خود، به همراه كارت هوشمند سوخت، گزارش تراكنش‌هاي مصرف كارت و مدارك وسيله نقليه، به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه کنيد. - درصورت مشاهده پيام "سوختگيري درترمينال نامعتبر" يعني اين که سوختگيري قبلي شما مربوط به دوره‌هاي گذشته شارژ سهميه است. جهت اصلاح كارت هوشمند سوخت به همراه مدارك شناسايي مالك و وسيله نقليه به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه کنيد. - درصورتي كه تاريخ درج شده روي تلمبه درسوختگيري قبلي با تاريخ روز مغايرت داشت، با پيام "ايراد درتاريخ سوختگيري قبلي" يا "آخرين سوختگيري شما درترمينال جديدتري انجام شده است" مواجه خواهيد شد، که براي رفع آن به همراه مدارك شناسايي مالك و وسيله نقليه به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه کنيد. پيام "كارت را صحيح وارد نماييد" يا " حافظه كارت ايراد دارد " نيز يعني اين که تراشه الكترونيكي كارت هوشمند سوخت به علت قرارگرفتن درمجاورت ميدان مغناطيسي (عابر بانك، تلفن همراه، آهن ربا) يا وارد كردن ضربه معيوب شده و قابل اصلاح نيست. در صورتي كه درتلمبه‌هاي ديگر نيز با همين پيام روبه‌رو شديد، جهت درخواست صدور المثني به همراه مدارك شناسائي وسيله نقليه و مالک به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه کنيد. و اما پيام" ليست سياه" هم يعني اين که كارت هوشمند سوخت شما ازطريق سيستم نرم افزاري غيرفعال شده كه با مراجعه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت يا تماس با مركز اطلاع رساني سامانه هوشمند سوخت مي‌توانيد از علت مسدود شدن واقدامات بعدي آن مطلع شويد. * * مفهوم كدهاي خطاي1 تا 36 - كد هاي خطاي1 تا 36 (به جز‌ كدهاي34،25،4): در صورت مشاهده اين کدها، كارت هوشمند سوخت شما دچار ايراد شده است. درصورتي كه در تلمبه هاي ديگر نيز با همين پيام روبرو شديد، جهت درخواست صدور المثني با دردست داشتن مدرك شناسايي مالك و وسيله نقليه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه کنيد. - پيغام خطاي كد4: اين كد خطا دربعضي موارد قابل اصلاح است. در صورتي كه كارت هوشمند سوخت قابل اصلاح نباشد براي درخواست صدور المثني كارت هوشمند سوخت با دردست داشتن مدارك شناسايي مالك ومدارك خودرو به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه کنيد. - پيغام خطاي كد25: درصورت مواجه شدن با اين كد خطا، كارت هوشمند سوخت خود را در چند تلمبه ديگر امتحان كنيد. در صورتي كه در تلمبه‌هاي ديگر نيز با همين پيام روبرو شديد، جهت درخواست صدور المثني با دردست داشتن مدارک شناسايي مالک و وسيله نقليه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه كنيد. - پيغام خطاي كد34: اين پيام بدين معناست كه سوختگيري درترمينال نامعتبر است. جهت اصلاح كارت هوشمند سوخت با در دست داشتن مدارك شناسايي وسيله نقليه و مالک به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه كنيد. * * نگهداري صحيح کارت هوشمند سوخت الف) از قرار دادن كارت هوشمند سوخت در مجاورت ميدان هاي مغناطيسي مانند آهن رباي، دفترچه تلفن‌هاي مغناطيسي، گوشي تلفن همراه، دستگاههاي صوتي و تصويري خودداري کنيد. ب) از شست‌وشوي كارت هوشمند سوخت با آب خودداري و از آلوده شدن آن به مواد شيميائي و فرآورده هاي نفتي جلوگيري کنيد. ج) از خم كردن، وارد آوردن فشار به كارت هوشمند سوخت به ويژه قرار دادن آن در جيب عقب خودداري کنيد. د) از قرار دادن كارت هوشمند سوخت در معرض تابش نور خورشيد يا مجاورت وسايل گرمازا اجتناب كنيد. ه)با توجه به اين كه هر گونه دستكاري روي تراشه كارت هوشمند سوخت و يا قرار دادن آن در كارتخوان هاي غير مجاز موجب از دست رفتن اطلاعات آن خواهد شد، در حفظ و نگهداري تراشه هوشمند دقت کنيد. * * مفقود و معيوب شدن کارت سوخت با وجود اين که كارت هوشمند سوخت از ضريب امنيت بسيار بالايي برخوردار است و امكان كپي و جعل آن وجود ندارد، اما براي براي افزايش ضريب ايمني کارت هوشمند سوخت و جلوگيري از سوء استفاده از آن بايد كارت هوشمند سوخت خود را رمزدار کنيد و در صورتي كه به هر دليل کارت مفقود شد بايد نسبت به ابطال كارت هوشمند اقدام كنيد. ضمنا براي بررسي عملكرد و رديابي كارت هوشمند سوخت با تهيه گزارش تراکنش مصرف، مي‌توانيد از آخرين سوخت گيري‌ها مطلع شويد. * * نحوه رمز گذاري کارت هوشمند سوخت و تغيير رمز 1- کارت هوشمند سوخت را در كارت‌خوان قرار دهيد. 2- با مشاهده پيام (فعال سازي رمز با کليد سبز((تاييد)) انجام مي‌شود) در نمايشگر بلافاصله دکمه سبز (تاييد) را فشار دهيد. 3- بلافاصله رمز 4 رقمي مورد نظر خود را وارد كنيد. 4- رمز انتخابي را مجدداً وارد كنيد. 5 - با مشاهده پيام (رمز با موفقيت فعال گرديد لطفا صبر کنيد) در نمايشگر کارت هوشمند سوخت شما رمز دار شده است و مي توانيد سوخت گيري را ادامه دهيد. * * مراحل تغيير رمز کارت هوشمند سوخت 1- کارت هوشمند سوخت را در كارت‌خوان قرار دهيد. 2- با مشاهده پيام (رمز را وارد کنيد) در نمايشگر دكمه مربع # را فشار دهيد. 3- با مشاهده پيام( عمليات تغيير رمز - رمز را وارد كنيد) رمز قبلي خود راوارد كنيد. 4- بلافاصله رمز جديد خود راوارد كنيد. 5- رمز جديد رامجدداً وارد كنيد. 6 - با مشاهده پيام (رمز با موفقيت فعال گرديد لطفا صبر کنيد) در نمايشگر، رمز با موفقيت فعال شده، براي سوختگيري كمي صبر كنيد. در انجام اين کار به نکات زير نيز توجه کنيد: - به منظور پيشگيري از سوء استفاده احتمالي درکارت هوشمند سوخت خودروهاي نو، 4 رقم سمت راست کد ملي مالک به عنوان رمز کارت هوشمند سوخت استفاده مي‌شود . به همين دليل به مالکين خودروهاي نوشماره توصيه مي شود در اولين فرصت نسبت به تغيير رمز کارت هوشمند سوخت اقدام كنند. - چنانچه در اجراي هر يک از مراحل بالا اشتباه كرديد يا منصرف شديد، کارت را از کارتخوان خارج و مجددا وارد كنيد. * * قفل شدن کارت هوشمند سوخت به دليل وارد کردن رمز اشتباه چنانچه به طور متوالي پنج بار رمزکارت هوشمند سوخت وسيله نقليه را اشتباه وارد کنيد، كارت هوشمند سوخت قفل مي شود و مي بايست با شرايط زير نسبت به رفع آن از طريق نواحي يا مناطق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اقدام كنيد: 1- مراجعه حضوري مالك وسيله نقليه يا بستگان درجه يك به نواحي يا مناطق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران. 2- ارائه مدارك شناسايي مالك و وسيله نقليه . الف) اشخاص حقيقي: يكي ازمدارك شناسايي مالك وسيله نقليه اعم از (شناسنامه،كارت ملي،گواهينامه يا گذرنامه). ب) اشخاص حقوقي: ارائه معرفي نامه از سازمان ذيربط که وسيله نقليه در مالکيت آن قرار دارد الزامي است. 3- مدارك شناسايي وسيله نقليه اعم از (كارت،سند يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه). انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.