• یکشنبه / ۴ آبان ۱۳۹۳ / ۱۷:۰۷
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 93080401937
  • منبع : شورای اسلامی شهر تهران

تذکرات اعضا شورا در یکصدو ششمین جلسه شورا:

از نگرانی وضعیت معاینه فنی اتوبوس ها تا برنامه پنجم شهرداری

نگرانی از وضعیت معاینه فنی برخی از اتوبوس‌های واگذاری به شرکت اتوبوسرانی شهر تهران و نیز ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن شاخص هایی که شهرداری تهران برای ارائه گزارش های عملکردی خود از برنامه پنج‌ساله موظف به تعیین آنهاشده بود از جمله مواردی بود که دوتن از اعضا شورا به انها اشاره کردند.

نگرانی از وضعیت معاینه فنی برخی از اتوبوس‌های واگذاری به شرکت اتوبوسرانی شهر تهران و نیز ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن شاخص هایی که شهرداری تهران برای ارائه گزارش های عملکردی خود از برنامه پنج‌ساله موظف به تعیین آنهاشده بود از جمله مواردی بود که دوتن از اعضا شورا به انها اشاره کردند.

به گزارش سرویس شهری ایسنا، حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ابتدای یکصد و ششمین جلسه شورا گزارشی از معاینه فنی اتوبوس های در اختیار بخش خصوصی شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران ارائه کرد و گفت: این اقدام به درخواست مدیر فنی شرکت اتوبوسرانی تهران صورت گرفته است که نتیجه آن قابل تامل است.

وی ادامه داد: از 71 دستگاه اتوبوس اسکانیا متعلق به شرکت فراترابر مهدی هیچ کدام از نظر شرایط شیشه ها مورد تایید قرار نگرفته همچنین از 37 دستگاه اتوبوس شرکت راهبر سبز پاییخت و ماه پیما ایرانیان نیز تنها پنج دستگاه از نظر شیشه ها مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از مجموع 15 دستگاه شرکت نصر گستر یاران تنها 8 دستگاه، از 23 دستگاه شرکت های گل های البرز دماوند و راهیان غرب طلوع تنها 4 دستگاه، از 6 دستگاه شرکت خدمات راهبر خودرو آتیه و سیر و رفاه کاسپین تنها یک دستگاه، از 19 دستگاه شرکت های تاکسی بی سیم ایرانیان و ندای به آوران نیز تنها 2 دستگاه مورد تایید قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه این مساله می تواند برای شهروندان مشکل جدید ایجاد کند، گفت: از شهرداری تهران خواسته می شود تا نظارت لازم را برای بهینه و استانداردسازی اتوبوس ها داشته باشد تا از شیشه هایی با مارک تجاری غیراستاندارد در اتوبوس ها استفاده نشود و نتیجه این اقدامات را نیز در کمترین زمان به شورای شهر تهران ارسال کنند.

وی همچنین از تنظیم و ارسال نامه ای به رئیس شورای شهر تهران برای انتقال آقای احمد حکیمی پور به کمیسیون بودجه شورای شهر تهران خبر داد و گفت: از آقای جمران خواستم تا درخواست آقای حکیمی پور در صحن علنی شورا بررسی تا از ظرفیت های فنی و تخصصی وی در این کمیسیون استفاده شود.

وی اظهار کرد: در همین راستا درخواست مکتوب دیگری نیز توسط آقای حکیمی پور تهیه شده است که به امضای بیش از 20 نفر از اعضای شورا نیز رسیده است تا رای در صحن علنی صورت گیرد.

مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورا نیز با اشاره به مواد 164،167و 166 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در این مواد تاکید شده است که شهرداری تهران موظف است برای پایش برنامه از شاخص هایی که قرار بوده اعلام کند گزارش عملکردی برنامه را ارائه دهد. اما شاهد این هستیم که عملکرد برنامه بدون شاخص ها ارائه می شود و از سوی دیگر مدلی برای ارزیابی عملکرد ارائه نشده است. این گزارش های ارائه شده حاوی یکسری اعداد و ارقامی است که پایش و ارزیابی از آنها نشده است.

گزارش عملکرد تبصره‌های بودجه سال 1393 شهرداری تهران

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گزارش عملکرد تبصره های بودجه سال 93 شهرداری تهران را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، همچنین علیرضا دبیر نیز در ابتدای سخنانش اظهار داشت:‌در دوره های گذشته تنها گزارش ۱۲ یا ۱۳ مورد از تبصره های بودجه در صحن شورا ارایه می شد اما ما برای اولین بار گزارش هر ۴۹ تبصره بودجه سال ۹۳ را با جزییات ارایه می کنیم تا اعضا در جریان عملکرد شهرداری تهران قرار بگیرند.

وی سپس در خصوص تبصره یک بودجه توضیح داد: در تبصره یک عنوان شده که کلیه واحدها، مناطق، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را بطور مستقیم به حساب‌های خزانه در سقف بودجه مصوب واریز کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: این گزارش‌های درآمدی و هزینه ای به صورت ماهیانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده، در ضمن گزارش چهار ماهه تجمیعی نیز ارائه شده و گزارش شش ماهه شهرداری تهران برای ارسال به شورا در حال تهیه و تنظیم است.

علیرضا دبیر ادامه داد: در خصوص اجرای تبصره سوم مبنی بر برگزاری جلسات کمیته تخصیص، شهرداری تهران در سال 1393 تاکنون دو جلسه در تاریخ‌های سوم اردیبهشت ماه و دهم تیرماه برگزار کرده که صورتجلسه آن به ریاست محترم وقت شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است و تا کنون کمیته تخصیص جلسه دیگری را برگزار نکرده است.

سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اظهار داشت: در این گزارش باید عملکرد کیفی شهرداری نیز عنوان شود.

چمران در پاسخ به اعتراض سالاری اظهار داشت: این گزارش میزان انجام عملکرد شهرداری است و تحلیل عملکرد کیفیتی شهرداری در تبصره های بودجه، بر عهده روسای کمیسیون های تخصصی است.

شاکری با اشاره به اینکه کمیسیون های تخصصی در شش عنوان باید گزارش های تخصصی خود را تهیه کنند اظهار داشت: هر کمیسیونی بر اساس تخصص خود باید راست آزمایی راهبردهایی که ما در برنامه پنج ساله داشتیم را مشخص کند.

چمران نیز بیان داشت: در گزارش تبصره ها کمیسیون بودجه به دنبال راستی آزمایی نیست. این گزارش بودجه ای است و گزارش تخصصی را باید کمیسیون های تخصصی تهیه کنند.

دوستی پیشنهاد داد در خصوص بودجه از مجلس الگو برداری شود. وی تاکید کرد: در مجلس کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش شش ماهه خود ابتدا تبصره های درآمدزا را بررسی می کند و سپس گزارش تبصره های هزینه ای را. ما هم می توانیم از این روش الگوبرداری کنیم

اقبال شاکری در خصوص عملکرد شهرداری در تبصره سوم اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسات کمیته تخصیص باید با برنامه تشکیل شود شهرداری باید این جلسات را هر ماه تشکیل دهد.

در ادامه حافظی با اشاره به ضرورت فنی و تخصصی بودن بحث ها گفت: عملکرد شهرداری تهران بر اساس گزارش عملکرد پنج ماهه که توسط آقای شهردار امضا شده نشان می دهد در مجموع شهرداری 14 درصد بودجه را اجرا کرده است. ما انتظار داریم گزارش تبصره ها با چنین تحلیل هایی ارائه شود.

جدیدی نیز با تاکید بر ضرورت بررسی نحوه عملکرد مناطق در خصوص برنامه پنج ماهه و عملکرد شش ماه در چهارچوب برنامه مصوب بیان داشت: اگر بودجه شهرداری تهران در غالب بودجه عملیاتی تهیه شود گزارش دهی آن ساده تر خواهد بود.

حکیمی پور نیز با اشاره به اینکه اعضای شورا برای نظارت بر دخل و خرج شهرداری سازوکار کافی را ندارد تذکر داد: وظیفه قانونی شورا در ماده 71 مشخص شده و شورا باید گزارش های درآمد و هزینه های شهرداری را برای عموم منتشر کند.

در ادامه تقی پور نیز یادآور شد: این گزارش با زمان محدودی که در صحن دارد گزارش کلان مدیریتی و آماری است. ارائه گزارشات جزئی به چندین ساعت زمان نیاز دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: ما باید درباره عکس العمل شورا در برابر عملکرد شهرداری تصمیم گیری کنیم و شهرداری نیز باید توضیحاتش را در این خصوص ارائه کند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه گزارش تهیه شده تنها واقعیات اتفاق افتاده را اطلاع رسانی می کند اظهار داشت: روش شورا نیز تا کنون به همین شکل بوده و به تحلیل اتفاقات وارد نمی شود.

چمران با اشاره به اینکه این گزارش یک هشدار است از ارسال نامه ای به شهردار تهران به منظور توضیح دلایل عدم تشکیل کمیته تخصیص خبر داد و گفت: کمیسیون های تخصصی می توانند از این گزارش بهره برداری کنند.

علیرضا دبیر نیز اضافه کرد: شهرداری تهران در عملکرد تبصره یک باید گزارش شش ماهه را ارائه کند و تا زمانی که گزارش شش ماهه را ارائه نکرده من نمی توانم آن را در صحن ارائه کنم.

جدیدی با اشاره به اینکه دیون شهرداری سال به سال انباشته می شود؛ تصریح کرد: مناطق چرا قراردادهایی را منعقد می کنند که دیون ما سال به سال بیشتر می شود؟

سالاری که به نحوه ارائه گزارش همچنان معترض بود اظهار داشت: من حتی یکبار نتوانستم در کمیته تخصیص حاضر شوم و این موضوع باید در این گزارش مطرح شود.

علیرضا دبیر نیز در پاسخ به سالاری بیان داشت:‌ عدم دعوت از شما به کمیته تخصیص به شهرداری تهران ارتباط دارد نه کمیسیون برنامه و بودجه و شما باید این موضوع را از شهرداری پیگیری کنید.

حقانی نیز با تاکید بر اینکه شورا به ابزار نظارتی نیاز دارد از رییس شورا سوال کرد: ما با چه سازوکاری می توانیم نقش نظارتی خودمان را ایفا کنیم؟ در کمیته محیط زیست، سازمان های مهمی در شهرداری درگیر این حوزه هستند اما ما چطور می توانیم عملکرد این سازمان ها را بررسی کنیم؟

دنیامالی در ادامه این جلسه بیان داشت: کمیسیون ها حق دارند تبصره های مرتبط به حوزه تخصصی خودشان را از شهرداری بخواهند. کمیسیون عمران 23 شهریورماه از شهرداری گزارش خواست و اول مهرماه شهرداری به ما گزارش شش ماهه خود را ارائه داد. در این گزارش اطلاعات مربوط به 15 تبصره مرتبط به کمیسیون ارائه شد. گزارشی که آقای دبیر ارائه می دهد بخشی از آن شکلی است و دوستانی که می خواهند وارد محتوا شوند می توانند از شهرداری گزارش بخواهند.

رییس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه هنوز برای من مشخص نیست روسای کمیسیون ها بر اساس قانون باید در جلسات کمیته تخصیص حضور داشته باشند یا خیر؛ از اعضا خواست روند ارائه گزارش را متوقف نکنند تا گزارش تبصره ها ارائه شود.

در ادامه مختاباد پیشنهاد کرد گزارش تبصره ها از دستور جلسه خارج شده و دوباره در کمیسیون بررسی شود.

دوستی نیز پیشنهاد کرد این گزارش به زمان ارائه گزارش شش ماهه ای که شهرداری به کمیسیون بودجه ارائه می دهد؛ موکول شود.

علیرضا دبیر در ادامه بیان داشت:‌این گزارش یک آلارم و هشدار است که دوستان در شورا بدانند وضعیت عملکرد شهرداری تهران درخصوص تبصره های بودجه در هفت ماه گذشته به چه شکل است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ما جزییات گزارش عملکرد شهرداری در تبصره ها را داریم ولی در صحن شورا گزارش کلان مدیریتی را ارائه می کنیم. چرا که محدودیت زمانی اجازه ارایه این جزییات در صحن را نمی دهد.

در ادامه این جلسه هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری نیز به عنوان نماینده شهرداری بیان داشت: عملکرد واقعی یک دستگاه طی یک سال قطعا در سال آینده مشخص می شود. زمانی که تمام درآمدها وصول و تخصیص داده شود می توان بر آن اساس، انحراف از بودجه را تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه مجری بر اساس مقتضیات زمانی و بر اساس فصول کاری پروژه ها را اجرا می کند گفت: در شش ماه نمی توان یک گزارش متقن و محکم بر اساس ردیف های بودجه ارائه کرد.گزارش یک ساله برنامه و بودحه دولت هم به این صورت است.

در این جلسه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه گزارش تبصره های بودجه را ارائه کرد و گفت: با توجه به اینکه بازنشستگی تشویقی بر اساس مصوبه دولت ممنوع است؛ شهرداری تهران بر اساس تبصره چهارم اقدام به بازنشستگی انگیزشی کرده است.

دبیر اظهار داشت: بر اساس تبصره پنجم بودجه، شهرداری گزارش عملکرد ماده شانزدهم و هفدهم را در شش ماهه اول سال 1393 را به ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده و این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است.

وی تاکید کرد: همانطور که بر اساس تبصره ششم شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی نشده، از سرجمع اعتبارات نگهداشت و سرمایه‌ای، جهت کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت، هزینه عملیات مربوط را تأمین و پرداخت کند و گزارش عملکرد این تبصره را به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را تا قبل از پایان سال مالی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند؛ گزارش عملکرد این تبصره در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه همانند طوفان اخیر تهران در پایان سال مالی ارائه خواهد شد.

در ادامه این جلسه پرویز سروری خطاب به اعضایی که درخواست بررسی گزارش قبل از ارائه در صحن را داشتند؛ اظهار داشت: بر اساس سابقه ای که ما در دولت و مجلس داریم و با توجه به اینکه همکارانی که این نکات را مطرح کردند سابقه حضور در دولت یا مجلس را دارند؛ من ندیدم گزارش قبل از ارائه در اختیار اعضا قرار داده شود.

وی با اشاره به اینکه این روند ارائه گزارش در شورا را مختل می کند؛ اظهار داشت: ما باید اجازه دهیم گزارش تا انتها خوانده شود. الان ساعت 11 و نیم است و ما باید گزارشی را می شنیدیم و بر اساس آن انتقادات خودمان را بیان می کردیم.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه در خصوص تبصره هفتم توضیح داد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال و همچنین پس از پایان مأموریت خدمتی در شهرداری، چنانچه نسبت به موضوع مطرح شده در مراجع قضایی و انتظامی (موضوع مطرح شده در زمان اشتغال) اقامه دعوی شود، با اتخاذ تدابیر مناسب، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تأمین و سایر هزینه‌ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را ‌چنانچه به تشخیص اداره کل حقوقی شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقرات موضوعه انجام وظیفه کرده باشند‌ از محل اعتبارات ردیف 6170201 این مصوبه پرداخت کند.

وی افزود: شهرداری تهران گزارش عملکرد این تبصره را در 12 مورد تا انتهای شهریورماه به مبلغ 107 میلیون و 485 میلیون تومان اعلام کرده است.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه تبصره نهم در خصوص حسابرسی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته است؛ خاطر نشان کرد: گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1393 شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره 160/20387 به تاریخ 93/7/27 به ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده و در صورت موافقت ریاست محترم شورا کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی لازم برای ارائه آن در صحن علنی شورا را دارد.

وی با توضیح اینکه بر اساس تبصره دهم شهرداری می‌تواند از خدمات و منابع مالی کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اجرای اعتبارات غیرنقد مصوب شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب آیین‌نامه اجرایی که به تصویب شورای شهر تهران خواهد رسید استفاده کند؛ تشریح کرد: دستورالعمل موضوع این تبصره در نود و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 93/6/29 به تصویب شورا رسیده و ابلاغ شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: با توجه به متن تبصره یازدهم مبنی بر تامین حق الزحمه نیروهایی که امنیت بوستان‌های شهری و موارد مشابه را تامین می کنند؛ شهرداری از محل اعتبارات مصوب ردیف 6080506 تبصره فوق مبلغ 600 میلیون تومان را تاکنون هزینه کرده است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران بر اساس تبصره دوازدهم به منظور حمایت از کتابخانه‌های عمومی شهر تهران از محل ردیف 107180171 مصوب این تبصره تاکنون پنجاه درصد از تعهدات یکساله خود را انجام داده است.

به گفته علیرضا دبیر در راستای اجرای تبصره سیزدهم شهردار تهران طی دو بخشنامه‌ ۵۰ درصد از اختیارات در نظر گرفته شده را به معاونت‌ها و ادارات کل و واحدهای ستادی تفویض کرده است.

وی اظهار داشت: بر اساس تبصره چهاردهم درآمد حاصل از طرح ترافیک در سال جاری، شش میلیارد تومان بوده که چهار میلیارد تومان آن تاکنون به حساب واحد ذیربط واریز شده است.

دبیر با اشاره به اینکه درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغاتی اعلام نشده است؛ اظهار داشت: درآمد حاصل از حمل و نقل و پایانه‌ها نیز یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده که یک میلیارد تومان آن تاکنون به حساب واحد ذیربط واریز شده است. همچنین درآمد حاصل از برج میلاد 15 میلیارد و 48 میلیون تومان بوده که مبلغ 14 میلیارد و 295 میلیون تومان آن تاکنون به حساب واحد ذیربط واریز شده است. درضمن درآمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمان 51 میلیارد و 311 میلیون تومان بوده که 46 میلیارد و 867 میلیون تومان آن تا پایان مردادماه سال جاری به حساب واحد ذیربط واریز شده است.

وی تاکید کرد: 20 درصد از درآمد طرح ترافیک به حساب مترو واریز شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: بر اساس تبصره پانزدهم شهرداری باید مبلغ 84 میلیارد ریال اعتبار مندرج در کد 503010137 بودجه سرمایه‌ای این مصوبه تحت عنوان «اجرای طرح‌های عمرانی حریم» با هماهنگی فرمانداری تهران در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تأیید فرمانداری تهران و سایر فرمانداری‌های ذیربط هزینه کند که صورتجلسه مربوطه با فرمانداری محترم تنظیم و مبادله شده است و از محل ردیف مصوب فوق تاکنون مبلغ چهار میلیارد و 200 میلیون تومان نقدا به فرمانداری اختصاص داده شده است.

علیرضا دبیر با اشاره به موضوع تبصره شانزدهم مبنی بر حمایت از تشکل های مردم نهاد توضیح داد: از محل تبصره فوق تا تاریخ 22 مهرماه، مبلغ یک میلیارد و 245 میلیون تومان هزینه شده است.

وی همچنین در خصوص تبصره هفدهم که به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران مربوط می شود گفت: با توجه به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص واگذاری و فروش قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی تا سقف 25 درصد مجوز لازم صادر شده است.

دبیر ادامه داد: بر اساس تبصره هجدهم شهرداری باید در راستای سیاست‌های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» ظرف دو ماه لایحه ای را به تصویب شورا برساند اما بنا به اظهارات معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران لایحه فوق توسط مشاور در حال نهایی شدن است اما شهرداری از زمانبندی قانونی عقب مانده و تاکنون این لایحه را به شورا ارائه نکرده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل دولت و سایر مطالبات که در تبصره نوزدهم آورده شده؛ توضیح داد: جلسه ای با آقای نوبخت معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهور به نمایندگی از طرف هیأت محترم دولت در خصوص مطالبات شهرداری تهران با آقای قالیباف برگزار شده و ما منتظر جمع بندی این دیدار هستیم.

وی افزود:‌همچنین نامه هایی که شهرداری تهران به ریز به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بابت عوارض نوسازیِ؛ سهم شهرداری از تخفیفات بافت فرسوده و سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی ارسال کرده در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است.

مکاتبات لازم از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهر مبنی بر طلب شهرداری تهران از دولت محترم به تفکیک به کلیه وزارتخانه‌ها ارسال شده و رونوشت آن جهت استحضار دیوان محاسبات نیز ارسال شده است.

دبیر با اشاره به اینکه در خصوص تبصره بیستم جلسه ای در مرکز مطالعات شهرداری تهران برگزار شده و قرار بود موضوع پروژه ها به تصویب کمیسیون تلفیق برشد؛ بیان داشت: تاکنون لیست پروژه‌های مطالعاتی موضوع این تبصره در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران مطرح نشده است.

وی با تاکید بر به اینکه بانک اطلاعاتی شهرداری تهران در مورد خودروهای موجود و پلاک شده در شهر تهران از راهنمایی و رانندگی بسیار ناقص است تاکید کرد: ما از ناجا و راهنمایی و رانندگی درخواست داریم به شهرداری تهران کمک کنند این اطلاعات تکمیل شود. در هر حال بر اساس تبصره بیست و یکم بودجه جاری راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ابلاغ شده و هزینه‌های جاری آنها پس از تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک پرداخت می شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تبصره بیست و دوم را یکی از افتخارات شورای چهارم دانست و گفت: تا قبل از این تبصره مناطق انگیزه ای برای خرید ملک برای ایستگاه های مترو نداشتند اما با این تبصره روند پیشرفت مترو بسیار تسریع شده است.

وی با اشاره به اینکه در این تبصره بودجه هایی به مترو؛ دره فرحزاد؛ سعید آباد و دولت آباد اختصاص یافته اظهار داشت:‌ احتمالا در پایان سال با هماهنگی شورا و کمیسیون برنامه و بودجه جابه جایی هایی در اعتبارات این پروژه ها اتفاق خواهد افتاد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.