• شنبه / ۱۶ آذر ۱۳۹۸ / ۱۹:۳۱
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 98091611831
  • منبع : نمایندگی همدان

آخرین روز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم؛

۴۳۰ همدانی کاندیدای تصدی ۹ کرسی بهارستان

۴۳۰ همدانی کاندیدای تصدی ۹ کرسی بهارستان

ایسنا/همدان استاندار همدان گزارشی از آمار نهایی ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

سیدسعید شاهرخی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه استقبال مناسبی در ایام ثبت نام از سوی داوطلبان صورت گرفته است، اظهار کرد: در مجموع ۴۳۰ نفر در استان در حوزه های مختلف ثبت نام کردند که ۳۹۴ نفرمرد و ۳۶ نفر زن بودند.

وی ادامه داد: در انتخابات به دنبال چند هدف شامل مشارکت حداکثری، حمایت از قانون اساسی و جمهوری اسلامی هستیم.

استاندار همدان با بیان اینکه این دوره از ثبت نام انتخابات با استقبال بیشتری روبرو شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم در زمان انتخابات نیز مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.

به گزارش ایسنا، رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: از ۱۹ نفر ثبت نامی در استان همدان در روز نخست، سه نفر درحوزه انتخابیه همدان و فامنین، سه نفر درملایر، چهار نفر در نهاوند، یک نفر در تویسرکان، سه نفر در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ،سه نفر از اسدآباد و دو نفر در حوزه انتخابیه رزن و درگزین ثبت‌نام کردند.

مصطفی آزادبخت با اشاره به اینکه از بین ثبت‌نام کنندگان ۱۸ نفر مرد و یک نفر زن (از ملایر) هستند، بیان کرد: از بین افراد ثبت‌نامی ۱۷ نفر دارای مدرک فوق لیسانس و دو نفر دارای مدرک دکتری هستند.

وی خاطرنشان کرد: از بین ثبت‌نامی‌ها در سطح استان همدان شش نفر کارمند، دو نفر استاد دانشگاه، دو نفر فرهنگی،دو نفر شغل آزاد، دو نفر نماینده فعلی، سه نفر بازنشسته و دو نفر بیکار هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان در ادامه گفت: در دومین روز ثبت‌نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳۱ نفر نام نویسی کردند.

وی با بیان اینکه یک نفر از کاندیداها زن و ۳۰ نفر مرد بودند، اظهار کرد: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین  ۱۲ نفر، ملایر شش نفر، نهاوند یک نفر، تویسرکان دو نفر، بهار و کبودراهنگ سه نفر، اسدآباد چهار نفر و رزن و درگزین سه نفر ثبت نام کردند.

آزادبخت درباره مدرک تحصیلی کاندیداها بیان کرد: ۲۸ نفر از داوطلبان امروز دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده، دو نفر مدرک دکتری داشتند و یک نفر حوزوی بود.

وی خاطرنشان کرد: شغل ۱۳ نفر از داوطلبان کارمند، یک نفر استاد، دو نفر فرهنگی، سه نفر بازنشسته و دو نفر پزشک بوده، ۹ نفر شغل آزاد دارند و یک نفر در سایر مشاغل فعال است.

آزادبخت در ادامه با بیان اینکه ۳۷ نفر، آمار روز سوم ثبت‌نام در استان همدان است، گفت: تعداد زنان ثبت نام کننده پنج نفر و تعداد مردان ۳۲ نفر است.

وی افزود: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۱۳ نفر، ملایر ۹ نفر، نهاوند سه نفر، تویسرکان سه نفر، بهار و کبودراهنگ سه نفر، اسدآباد سه نفر و رزن و درگزین سه نفر ثبت نام کردند.

آزادبخت با اشاره به اینکه مدرک تحصیلی ۳۵ نفر کارشناسی ارشد بوده و دو نفر مدرک دکتری دارند، خاطرنشان کرد: شغل هفت نفر کارمند، هشت نفر استاد، هفت نفر فرهنگی و شش نفر آزاد است، یک نفر بازنشسته، یک نفر نماینده و سه نفر بیکار هستند و چهار نفر سایر مشاغل را شامل می شوند.

آزادبخت همچنین با بیان اینکه در چهارمین روز از ثبت نام ۵۰ نفر در استان همدان نام نویسی کردند، افزود: از این تعداد شش نفر زن و ۴۴ نفر مرد هستند.

وی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۱۷ نفر،‌ در ملایر ۹ نفر، نهاوند سه نفر، تویسرکان چهار نفر، بهار و کبودراهنگ پنج نفر، اسدآباد پنج نفر و رزن و درگزین هفت نفر ثبت نام کردند.

به گفته آزادبخت، مدرک تحصیلی ۴۳ نفر از داوطلبان کارشناسی ارشد، چهار نفر دکتری و سه نفر حوزوی است.

وی خاطرنشان کرد: شغل ۲۰ نفر از کاندیداها کارمند، پنج نفر استاد، شش نفر فرهنگی، هفت نفر آزاد، یک نفر پزشک و چهار نفر قاضی هستند، چهار نفر بازنشسته و یک نفر بیکار است و دو نفر در سایر مشاغل فعالیت می کنند.

آزادبخت در ادامه با بیان اینکه ۹۲ نفر روز پنجم در استان همدان ثبت نام کردند، افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان تعداد زنان  ۹ نفر و تعداد مردان ۸۳ نفر بوده است.

وی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۲۸ نفر، ملایر ۱۵ نفر، نهاوند ۱۳ نفر، تویسرکان شش نفر، بهار و کبودراهنگ ۱۳ نفر، اسدآباد شش نفر و رزن و درگزین ۱۱ نفر نام نویسی کرده اند.

به گفته آزادبخت، مدرک تحصیلی چهار نفر کارشناسی، ۷۱ نفر کارشناسی ارشد، ۱۳ نفر دکتری و چهار نفر حوزوی است.

وی با بیان اینکه شغل ۳۷ نفر کارمند، ۱۲ نفر استاد، ۱۱ نفر فرهنگی، هشت نفر آزاد، چهار نفر نماینده، دو نفر پزشک و یک نفر قاضی است، ادامه داد: هفت نفر از ثبت نام کنندگان نیز بازنشسته و سه نفر بیکار هستند و هفت نفر در سایر مشاغل فعالیت دارند.

آزادبخت در ادامه شمار ثبت نام کنندگان در ششمین روز در استان همدان را ۵۴ نفر کرد و گفت: از این تعداد، تعداد زنان چهار نفر و تعداد مردان ۵۰ نفر است.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۱۶ نفر، ملایر  ۹ نفر، نهاوند پنج نفر، تویسرکان سه نفر، بهار و کبودراهنگ هشت نفر، اسدآباد شش نفر و رزن و درگزین هفت نفر ثبت نام کردند.

به گفته آزادبخت، مدرک تحصیلی سه نفر کارشناسی، ۴۳ نفر کارشناسی ارشد، هفت نفر دکتری و یک نفر حوزوی است.

وی بیان کرد: شغل ۲۹ نفر از ثبت نام کنندگان کارمند، هفت نفر استاد، سه نفر فرهنگی، چهار نفر آزاد و دو نفر پزشک است.شش نفر از ثبت نام کنندگان بازنشسته، یک نفر بیکار و دو نفر در سایر مشاغل فعالیت می کنند.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان همدان، در هفتمین روز ثبت‌نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان همدان ۱۴۷نفر نام نویسی کردند که از این تعداد ۱۰ نفر زن و ۱۳۷ نفر مرد بودند.

آزادبخت افزود: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۵۴ نفر، ملایر ۲۶نفر، نهاوند ۱۳نفر، تویسرکان: ۱۰ نفر، بهار و کبودراهنگ: ۲۸ نفر، اسدآباد شش نفر و رزن و درگزین ۱۰نفر ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه مدرک تحصیلی هشت نفر کارشناسی، ۱۱۹ نفر کارشناسی ارشد، ۱۵ نفر دکتری و پنج نفر حوزوی است، یادآور شد:شغل ۵۱ نفر کارمند، ۱۴ نفر استاد، ۲۱ نفر فرهنگی، ۱۶ نفر آزاد، دو نفر نماینده، پنج نفر پزشک و سه نفر قاضی بودند، ۱۶ نفر بازنشسته شده و ۱۹ نفر در سایر مشاغل مشغول فعالیت هستند.

به گزارش ایسنا، استان همدان با یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ شهرستان و هفت حوزه انتخابیه اصلی دارای ۹ کرسی نمایندگی در بهارستان است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.