سوژه ورزشی پیشنهاد کنید

ارسال سوژه

در زمینه ارسال سوژه های خبر ورزشی رعایت چند نکته ضروری است:

۱- لطفا سوژه خبری بصورت روشن، ساده و فارسی تایپ شود.

۲- ایسنا درباره منبع و مستندات خبری در سوژه‌های ارسالی رعایت اصل محرمانگی و رازداری را خواهد نمود.

۳- سوژه ها پس از بررسی و راستی آزمایی بصورت گزارش خبری منتشر و در صورت نیاز پیگیری خبری خواهد شد.

برای پیشنهاد سوژه‌های ورزشی خود به ایمیل sport@isna.ir مکاتبه کنید.