• سه‌شنبه / ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ / ۱۱:۱۹
  • دسته‌بندی: فارس
  • کد خبر: fars-3167

آقاي شهردار كسري بودجه با خواجوي كرماني جبران نمي شود!

آقاي شهردار كسري بودجه با خواجوي كرماني جبران نمي شود!

فضاي عمومي شهري را فضايي عمدتاً با مالكيت عمومي كه در دسترسي عموم مردم قرار دارد و در آن عملكردهاي جمعي يا انفرادي صورت مي‌گيرد تعريف كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان  ايران (ايسنا) منطقه فارس، به باور متخصصان امروزه فضاهاي عمومي شهري به بخش جدايي ناپذيري از هويت شهري تبديل شده‌اند و شهرداري‌هاي مختلف دنيا سعي در گسترش فضاهاي عمومي براي «آرامش رواني » شهروندان دارند.

بنا بر اين گزارش اگرچه نحوه استفاده از اين فضاها در كشورهاي مختلف، متفاوت است اما در هر صورت نقطه مشترك همه شهرها در استفاده از فضاهاي عمومي آرامش رواني است اگرچه تعريف هر كشور از آرامش رواني ممكن است متفاوت باشد اما تفريح سالم و بدون دغدغه نقطه مشترك همه جوامع از آرامش رواني است.

 

بهداشت رواني و سلامت فكري شهروندان يك جامعه كه به عنوان اصلي‌ترين مولفه در توسعه نقش آفريني مي‌كنند، يك اصل مهم بوده و برنامه‌ريزي براي رسيدن به آن برعهده تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان و دولت‌مردان است.

به گزارش ايسنا يكي از فاكتورهاي موثر بر سلامت روح و نشاط و شادابي شهروند، فضاي عمومي شهري، مفرح، زيبا و انرژيك بودن محيط زندگي و فراهم بودن شرايط آسان دسترسي به اين فضاها است.

امروز شهرداري‌ها در كلان‌شهرهاي جهان براي راحتي شهرونداني كه عوارض و ماليات مي‌پردازند، محيطي با نشاط و مفرح ايجاد كرده‌اند ،اما  شهرداري‌ها در ايران و خصوصا شهري كه داعيه فرهنگ و تمدن را دارد، نه‌تنها در ايجاد فضاي زيباي بصري به يك برنامه‌ريزي دقيق دست نيافته بلكه المان‌هاي آن سال‌هاست يك تكرار را به چشم شهروندان هديه مي‌كند و فرصت استفاده از فضاهاي عمومي شهر را  از شهروندان سلب كرده است.

به گزارش ايسنا تفرجگاه خواجوي كرماني از جمله فضاهاي عمومي تعريف شده در شهر شيراز است كه در شمال اين شهر در تنگ الله اكبر و مشرف به دروازه قرآن است. جايي كه آب چشمه معروف ركني نيز از كنار آن مي‌گذرد.

اين جاي با صفا كه بر فراز آن مي‌تواني گنبد فيروزه‌اي شاهچراغ را به نظاره بنشيني و طاووس معروف هزار رنگش دل از دلت ببرد،محفل و ميعادگاه خانواده‌هاي شيرازي در پسين و شامگاه است.

به قصد تهيه گزارشي از اين تفرجگاه شهري به زيارت خواجو مي روم.چند پله اول را كه طي مي كنم در كمال ناباوري گيت هاي الكترونيكي را مشاهده مي كنم كه راه را بر مردم بسته است!دقيق تر كه مي شوم نوشته اي بر روي تابلو توجه ام را جلب مي كند. بليت ورودي 200 تومان! ناباورانه نگاه خود را دقيق تر مي كنم كه نوشته اي ديگر بيشتر اسباب توجه ام را جلب مي كند.«از پذيرش هر گونه كارت معذوريم»!
لختي درنگ مي كنم و و به خودم مي گويم :زهي خيال باطل ما را باش كه آمده بوديم ازاقدامات شهرداري براي «آرامش رواني» شهروندان گزارش كار كنيم! تصورمان بر اين بود كه شهرداري شيراز چقدر خوب پاسخ محبت هاي مردم در پرداخت عوارضش را مي دهد.

از مامور بليت فروش مي پرسم از كي اينجا بليت فروشي مي شود؟ مي گويد از آبان پارسال! به چند نفر از دوستان كه اهل گشت و گذار هستند زنگ مي زنم كسي از ماجرا خبر ندارد! به فرماندار زنگ مي زنم اظهار بي اطلاعي مي كند! عضو شوراي شهر هم در پاسخ به تماسم قرار فردا را مي گذارد. به ناچار با مردم صحبت مي كنم. جواني كه همراه با نامزدش مشغول چانه زني با مامور بليت فروش هستند نظرم را جلب مي كند. خودم را معرفي مي كنم و از او مي پرسم مشكل چيست؟ مي گويد : شهرداري از دويست تومان خودش نمي گذرد اما انتظار دارد ما از پانصد تومان بگذريم! مي پرسم فكر مي كردي براي آمدن به خواجوي كرماني پول بپردازي؟ اين بار نامزدش پاسخ مي دهد: بنويس آقاي شهردار كسر درآمد شهرداري با خواجوي كرماني جبران نمي شود! پسر جوان همراه او مي گويد: مثلا در طول سال عوارض اتومبيل،خانه،ساخت و ساز ودهها عوارض ديگر از مردم مي گيرند كه شهر را آباد و زيبا كنند،اما منت اين زيبايي را هم نه تنها بر سرمان مي گذارند كه پول زيبا سازي را نيز جداگانه دريافت مي كنند!

جوان دانشجويي كه شاهد گفت و گوي  ما است وارد بحث مي شود و خطاب به من مي گويد: آقا تو رو خدا به شهردار پيشنهاد كنيد ورودي هاي شيراز را نيز مامور بگذارد و از هر مسافر ورودي طلب كند،دم دم نوروز است و اگر راست مي گويند كه 5 ميليون مسافر نوروزي دارند به عبارتي مي شود 5 ميليون ضربدر 200 تومان، درآد هنگفتي است ها! راستي مي شود چند خواجوي ديگر را در شيراز ايجاد كرد تا از درآمد بليت فروشي اش شهر را كه گلستان بود،بهشت كرد!

عرق شرم بر پيشاني ام مي نشيند و رگ غيرت شيرازي ام گل مي كند! اما جلوي خودم را مي گيرم و به جوان دانشجو لبخند مي زنم. از او مي پرسم حالا چرا اين همه طعنه؟! مي گويد: وقتي شيراز قبول شدم گويي همه دنيا را به من داده بودند كه شيراز خال رخ هفت كشور بود و دانشگاهش زبانزد خاص و عام،اما چه سود كه  تا مدت ها وقتي به حافظيه مي رفتم مامور بليت فروش بي خيال نيم بها بودن بليت براي دانشجويان مرا خجالت مي داد كه حالا 500 تومان چي هست كه من دنبال پول خرد بگردم! پيش خودم گفتم خواجه شهر راز كه خال هندويم را نديد شايد اين خواجوي كرماني با ما مهربانتر باشد،اما افسوس كه او نيز برخورد بهتري نداشت!

نه، به عنوان يك خبرنگار بايد از حيثيت شيرازي ها دفاع مي كردم،با الهام از فيلم «ناصرالدين شاه آكتور سينما» گفتم: شيرازومردمونش هردو قشنگند اما مديراي غير بوميش بدند! جوان دانشجو خنديد و خداحافظي كرد. تحمل شنيدن متلك هايي از جنس صحبت هاي آن جوان دانشجو را نداشتم گزارش را نيمه كاره رها كردم تا صبح با اعضاي شورا تماس بگيرم.

مهدي خاني عضو فعال شوراي شهر شيراز كه در 5 كميسيون اين شورا فعاليت دارد خوب به حرف هايم توجه مي كند و مي گويد: صحبت هاي تلخي بود،به نظرمي رسد تصميم اتخاذ شده هم براي خواجو و هم براي باغ دلگشا بايد تغيير كند. چرا كه هر دو مكان بار عمومي دارد خاصه اينكه باغ دلگشا بار محله اي هم دارد،لذا شورا بايد در تصميم خود براي خواجوي كرماني تجديد نظر كند،فكر كنم اعضاي شورا نيز مخالفتي براي ابطال بليت فروشي نداشته باشند،به نظرم اگر قرار باشد نگران نگهداري آن مجموعه باشيم بايد شيوه نگهداري را عوض كنيم نه اينكه آنجا بليت فروشي كنيم. نيت اعضاي شورا در اين مورد نگهداري بهتر اين مجموعه بوده اما در شيوه نگهداري بايد تجديد نظر كرد.

به گزارش ايسنا اگرچه صحبت هاي اين عضو شورا ما را اميدوار مي كند كه شهرداري براي فضاهاي عمومي بليت فروشي نداشته باشد،اما سخنان گزنده آن جوان دانشجو و تغيير نگاهش به كلان شهر فرهنگي شيراز مي طلبد كه اگر قرار است پايتخت فرهنگي باشيم علاوه بر داشتن فضاهاي عمومي و فرهنگي ،«نيروي انساني تربيت شده» در حوزه فرهنگ نيز داشته باشيم نيرويي كه «خال رخ هفت كشور» را به ثمن بخس نفروشد!

گزارش از خبرنگار ايسنا / فرزاد صدري

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.