• پنجشنبه / ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / ۱۷:۳۹
  • دسته‌بندی: گیلان
  • کد خبر: gilan-127992
  • خبرنگار : 50040

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

شادابی اقتصادی و اجتماعی روستا در پیوند با شهر حفظ می شود

 شادابی اقتصادی و اجتماعی روستا در پیوند با شهر حفظ می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: روستا برای اینکه زنده بماند و شادابی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، باید پیوندش با شهر و جایگاهش در کشور حفظ شود.

به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری در سی وششمین نشست تخصصی توسعه که با موضوع «کارآفرینی روستایی» در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برگزار شد، با تاکید بر لزوم بازاندیشی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های عمومی کارآفرینی در چارچوب چندکارکردی شدن مناطق روستایی، اظهار کرد: بین عرضه و تقاضا در ابعاد تولید، نیروی کار، تکنولوژی و ساختار اجتماعی و اقتصادی روستا تعادل وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با بیان اینکه ایده های جدید در برنامه های اقتصادی آمایشی نیست، افزود: احساس نیاز به نوآوری در فرایندها، ساختارها و منابع پایین است، یعنی تلاش می کنیم نوآوری کمتر دیده شود؛ در حالی که ابتکارات و خلاقیت هایی وجود دارد، اما نهادینه نیست لذا باید احساس نیاز به نوآوری را در روستا مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: روستا برای اینکه زنده بماند و شادابی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، باید پیوندش با شهر و جایگاهش در کشور حفظ شود. همچنین روستا برای حفظ برتری برند خود باید به مدل های بومی روی بیاورد. متاسفانه هنوز به مدلی برای کارآفرینی در سطح ملی و استانی دست پیدا نکرده ایم و سعی داریم همه را در یک قاب ببینیم؛ این در حالی است که امروزه علم برنامه ریزی این را نمی پذیرد.

رئیس انجمن علمی توسعه روستایی، با تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت جامعه روستایی از طریق نوآوری، خاطرنشان کرد: ویژگی های فردی، ریسک پذیری، آموزش کارآفرینان، ویژگی آموزش شرایط خاص، اداری، حقوقی، واسطه گران و تحقیقات مسائل خاص کارآفرینی در استان گیلان است.

رکن الدین افتخاری، بی ثباتی قوانین و مقررات و سیاست های بازاریابی، بازاررسانی و بازارداری را از جمله مشکلات کلان اقتصادی دانست و تصریح کرد: در حوزه خدمات عمومی نیازمند زیرساخت های لازم برای توسعه اشتغال و کارآفرینی و راه، آب، برق و آی.تی هستیم.

وی با بیان اینکه کم توجهی حقوقی به سیاستگذاری برنامه های کارآفرینی آمایشی روستایی صورت می گیرد، متذکر شد: به سیاستگذاری عمومی توسعه پایدار روستایی چندکارکردی کارآفرینی نیاز داریم. در این راستا باید به بررسی ساختار و مدیریت سیاستگذاری موجود و تدوین سیاست ها بپردازیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: زمانی که برنامه های توسعه روستایی ایران را مطالعه می کنیم درمیابیم که به توانمندسازها توجه لازم صورت نگرفته است لذا باید تغییر در شیوه تصمیم گیری ما ایجاد شود. در واقع ما در شرایط اطمینان برنامه ریزی می کنیم، در صورتی که دوره شرایط اطمینان گذشته است و شرایط نا اطمینان داریم لذا هنر ما این است که در این شرایط متغیر، برنامه ریزی داشته باشیم. خوشبختانه در برنامه ششم آینده نگری و سناریوسازی را آغاز کرده ایم.

رئیس انجمن علمی توسعه روستایی، روستا و روستایی را دارای حقوق مکان و حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد: شرایط متغیر، ارزش های متغیر، شرایط تغییر کار، حقوق شهروندی، حقوق مکان، داده ها، اطلاعات و روش های تحقیق و هماهنگی و ارتباط از جمله دلایل تغییر شیوه تصمیم گیری است.

وی ماده 27 قانون برنامه ششم را نوعی ترحم به روستا دانست و گفت: سیاستگذاری، تحقیق و روش شناسی، برنامه ریزی و مدیریت چهار پیش نیاز اساسی در سطوح تصمیم گیری آمایشی است.

رکن الدین افتخاری، ژئوپلیتیکی(همسایگی زمینی و دریایی با کشور) و ژئونومیکی(اقتصاد دریایی و مرزی)، آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع، کوهستان و دشت، گوناگونی خرده فرهنگ ها، نیروی انسانی کارآفرین و تنوع غذایی، گردشگری(ساحلی، کوهستانی و خانه های بوم) و کشاورزی و صنایع خانگی را از جمله فرصت های چندکارکردی استان گیلان برای سیاستگذاری ایده های جدید کارآفرینی دانست.

مدرس دانشگاه، با اشاره به پیش فرض های سیاستگذاری ایده های جدید، اظهار کرد: وجود نگرش راهبردی در برنامه ریزی آمایشی، تفکر راهبردی، تفکر سیستمی، رفتار فضایی، شناسایی موضوع راهبردی و تفکر فضایی از جمله این پیش فرض هاست لذا به دنبال تغییر پارادایم اندیشه ای، رسالت رهیافت چندکارکردی، حرکت در جهت هویت، پویایی و ماندگار شدن روستا با تغییر شیوه تصمیم گیری، فرهنگ شدن چندکارکردگرایی، شکل گیری سرمایه اجتماعی، تبدیل چندکارکردی کارآفرینی به بینش عمومی و تولید شاخص های عملکردی هستیم.

وی کارآفرینی سازمانی را نیازمند پیش نیازهای الگوی روستای چندکارکردی دانست و یادآور شد: باید تحقق کارآفرینی سازمانی و نهادی در روستا، وجود دانش و مهارت در توسعه روستایی چندکارکردی، وجود سیاست های حمایتی، ساز و کار تنظیم بازار و وجود نگرش مثبت درخصوص روستای چندکارکردی را مد نظر قرار دهیم.

رئیس انجمن علمی توسعه روستایی، با بیان اینکه دولت به جای نگاه خدمت رسانی نگاه تسهیل گری در روستا داشته باشد، تاکید کرد: برای یافتن مسائل قبل از ظهور و بروز نیازمند یک سیستم ارزیابی و نظارت فوق العاده دقیق و مستمر هستیم. دولت با سیاست های حوزه ای یا حداقل سازی، سیاست های بازاریابی و بازآفرینی و سیاست های پاسخگو، عرضه را به تقاضا تبدیل کند. مرکز تسهیل گری نیز بخشداری ها باشند.

رکن الدین افتخاری، با اشاره به عناصر راهبردی تدوین فرایند برنامه روستای کارآفرین چندکارکردی، افزود: باید به بررسی شاخص های توسعه روستای کارآفرین چندکارکردی و طراحی ساز و کارهای مناسب گسترش روستای کارآفرین چندکارکردی بپردازیم. در واقع همه چیز در خدمت چندکارکردی کردن روستای کارآفرین باید باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: سیاست پیشنهادی، سیاست سفارش شده و تصویب و تنظیم مقررات، به کارگیری سیاست، تدوین برنامه، تدوین راهبردها و اهداف راهبردی، تدوین اهداف عینی، طراحی برنامه ها و تنظیم برنامه های ارتقایی، تدوین چارچوب و شیوه تبدیل برنامه ها به برنامه هسته ای، الگوی بسته سیاستگذاری مشارکتی را تشکیل می دهد.

وی مدل روستای چندکارکردی، مدل توسعه سکونتگاه ها روستایی چندکارکردی با رهیافت اقتصاد سبز، مدل توسعه سکونتگاه روستایی چندکارکردی با رهیافت کارآفرینی، مدل خوشه های کارآفرینی و مدل کارآفرینی آمایشی را از جمله فرایندهای تصمیم گیری روستای چندکارکردی با رهیافت کارآفرینی فضایی دانست.

رکن الدین افتخاری، توسعه خدمات جدید در زمینه روستایی چندکارکردی را یکی از نتایج توسعه روستای کارآرین چندکارکردی دانست و اضافه کرد: نیاز به گفتمان علمی و عمومی، توسعه چندکارکردی فضایی با رهیافت کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی به مثابه سرمایه فکری و اجتماعی داریم. همچنین عوامل راهبردی حیات بخش بهبود فضای کارآفرینی در مناطق روستایی باید شناسایی و احصا شود.

وی فرایند برانگیختن روستاییان را شامل آموزش مهارت های کارآفرینی دانست و تصریح کرد: تضمین امنیت غذایی، تضمین فضای سیاسی، تاکید بر ارزش های کسب و کار و کارآفرینی، بالا بردن جذابیت کسب و کار در مناطق روستایی، اقدام به رفع موانع فضای کسب و کار و واگذاری اختیارات به رده های شهرستانی از دیگر مراحل می باشد.

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.