• یکشنبه / ۱۰ تیر ۱۳۹۷ / ۱۵:۴۲
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: isfahan-73589

توصیه‌های 3 روزه هواشناسی کشاورزی

توصیه‌های 3 روزه هواشناسی کشاورزی
سم پاشی ومبارزه با آفت کنه درختی، سمپاشی و محلول پاشی مزارع وباغات درساعات اولیه وآرام روز، ایجاد سایه بان بر روی کندوها و انتقال زنبورستان ها به مناطق ییلاقی و ... از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای یکشنبه تا سه شنبه است.

به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (10 تیر) تا روز سه شنبه (12 تیر) برای کشاورزان استان اصفهان به شرح زیر است:

باغباني:

باتوجه به شرایط دمایی استان وشیوع آفت کنه درختی، نسبت به سم پاشی ومبارزه بااین آفت اقدام شود.

با توجه به تداوم گرما، جهت کاهش تبخیر سطحی و تشنگی درختان از یکی از روش های محلول پاشی کائولین، محلول پاشی ترکیبات سیلیکاتی و یا نصب توری یا سایه روی تاج درختان استفاده شود.

باتوجه به ظهورنسل دوم خوشه خوار انگور نسبت به مبارزه بامراجعه به کلینیک های گیاهپزشکی اقدام شود.

باتوجه به ظهورنسل دوم کرم سیب وکرم آلو نسبت به مبارزه بامراجعه به کلینیک های گیاهپزشکی اقدام شود.

کلیه سمپاشی و محلول پاشی مزارع وباغات درساعات اولیه وآرام روز صورت گیرد.

به دلیل شرایط خشکسالی وافت شدید منابع آبی لازم است باغداران نسبت به هرس سبز، حذف پاجوش ها، تنک کردن میوه ومصرف کودهای پتاسه اقدام نمایند.

استفاده از مالچ به منظور کاهش تبخیر وکاهش خسارت خشکسالی درباغات صورت پذیرد.

حذف پاجوش های انار جهت جلوگیری از آفت شته انجام شود.

جهت مبارزه با آفت شته در باغات انار نسبت به حذف پاجوش ها اقدام شود.

جهت ردیابی و پیشگیری از آفت پسیل پسته با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت شود.

باغداران با توجه به افزایش دما نسبت به رعایت نکات به زراعی (نظیر حذف پا جوشها – حذف علفهای هرز و...) در سطح باغات اقدام کنند.

باغداران جهت برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز اقدام و بلافاصله پس از برداشت به محل سایه و خنک انتقال، تا باعث بالا رفتن کیفیت و ماندگاری محصول شود.

به باغداران  توصیه می شود نسبت به ردیابی زنجره مو و مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوار انگور اقدام نمایند.

جهت کنترل آفت کرم گلوگاه انار نسبت  به جمع آوری و مدفون ساختن انارهای ریخته شده و انار های پوسیده کف باغ در عمق 50 سانتیمتری کف باغ اقدام شود.

قراردادن یک گرم عصاره آنغوزه در زیر تاج درختان انار می تواند در دور کردن آفت کرم گلوگاه از درختان انار موثر باشد.

با توجه به نزدیک شدن مرحله پرشدن مغز پسته در باغاتی که امسال محصول دارد ،بعد از آزمون خاک و برگ پسته از ترکیبات نیترات کلسیم و پتاسیم استفاده شود.

باغداران انجیر جهت کنترل بید انجیر یا لارو پروانه برگ خوار انجیر نسبت به شخم و زیر خاک کردن برگ های خزان شده انجیر اقدام نمایند.

باغداران با توجه به شرايط خشكسالي نسبت به استفاده از كودهاي پتاسه اقدام نمایند.

باغداران عزیز جهت مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخهای لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

با توجه به روند افزایش دما، آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک روز و یا هنگام شب انجام شود.

با توجه به وضعیت خشکسالی در شهرستان، استقرار سیستم آبیاری قطره ای، استفاده از مالچ و  ایجاد تشتک در پای درختان همچنین از بین بردن علفهای هرز  جهت افزایش بهره وری از آب توصیه می شود.

با توجه به افزایش دما و خشکی هوا، احتمال طغیان کنه تار عنکبوتی وجود دارد.لذا باغداران محترم شهرستان نسبت به بازدید باغات و سمپاشی درختان، با مراجعه به کلینیکهای گیاهپزشکی یا کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

به منظور بالارفتن کیفیت و ماندگاری محصولات باغی، برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام و بلافاصله پس از برداشت به محل سایه و خنک انتقال داده شود.

باغداران جهت مبارزه با آفت شپشك آسيايي درختان هسته دار با توجه به خارج شدن پوره ها از سپر خارج شده اند مي توانند به مبارزه با اين آفت اقدام نمايند.

باغداران به منظور کاهش بار حرارتی باغ ، نسبت به آب پاشی باغات خود (با استفاده از آب خاص) در ساعات خنک روز اقدام  نمایند.

باغداران به منظور جلوگیری از گسترش آفاتی نظیر کنه ، نسبت به رصد باغات خود اقدام ودر صورت نیاز به سم پاشی در ساعات خنک وآرام روز اقدام کنند.

باغداران نسبت محلول پاشی باغات خود با استفاده از ترکیبات ریز مغذی در ساعات خنک روز اقدام نمایند.

با توجه به تداوم شرایط خشکسالی باغداران نسبت به هرس سبز و کم کردن  تعداد شاخه ها و تنک میوه اقدام نمایند .

با توجه به افزایش دما، در صورت امکان آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک روز یا شب صورت گیرد. 

باغداران بادام نسبت به جمع آوری میوه های آلوده مغز خوار بادام اقدام نمایند.

باغداران پسته نسبت به مبارزه شیمیایی علیه آفت پسیل پسته با سموم توصیه شده توسط کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند .

جهت جلوگیری از طغیان کنه در درختان خرما و گردآلود شدن محصول خرما، ابتدا به شستشوی خوشه های خرما با آب اقدام و سپس به نصب پوشش توری یا حصیر اقدام شود.

باغداران نسبت به مبارزه با علفهای هرز باغات خود اقدام نمایند.

زراعي:

آبیاری مزارع مناطق سردسیر که درمرحله خوشه دهی و پرکردن دانه ها می باشند به صورت حداقل ودر ساعات بدون وزش باد صورت گیرد تا از خوابیدگی بوته ها دراثر وزش باد جلوگیری شود.

آبیاری مزارع درساعات خنک روز باتوجه به روندافزایش دما

برداشت سریع تر گندم های رسیده ، خرمن کوبی و انتقال محصول به انبار به علت افزایش دما و خطر آتش سوزی به علت تشدید گرما 

خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (کلش) به منظور حفظ میکروارگانسیم های خاک در مزارع برداشت شده 

خودداری از مصرف کود های ازته در مزارع به علت تشدید گرما 

آغاز کاشت ذرت دانه ای، پایان برداشت کلزا و جو

گندم کاران اقدامات حفاظتی دربرابر خطر آتش سوزی مزارع را بعلت روندافزایش دما به عمل آورید.

باتوجه به روندافزایش دما ،آبیاری مزارع و باغات درساعات خنک روز انجام شود.

باتوجه به کاهش شدید منابع آبی درسال زراعی جاری ، کشاورزان نسبت به کشت های بهاره هیچ نوع اقدامی نکنند.

به کشاورزان توصیه می شود جهت برداشت غلات از کمباینهای دارای برگه معاینه فنی با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی استفاده نمایند.

کشاورزان گندمکار جهت صدور حواله وثبت درسامانه تحویل گندم وجو حتما به مدیریت جهادکشاورزی مراجعه نمایند.

آبیاری، محلول پاشی و سم پاشی مزارع گندم در ساعات پایداری و خنکی هوا (اوایل صبح یا در شب)صورت گیرد.

طبق توصیه قبل: کنترل و ردیابی و مبارزه با  آفت پوره سن در مزارع گندم همچنان توصیه می شود.

به دلیل پایداری هوا و افزایش دما و فرارسیدن زمان برداشت جو ،  نسبت به برداشت به موقع آن اقدام شود.

با توجه به کاهش رطوبت و پایداری هوا برداشت یونجه  همچنان طی اواخر هفته بلامانع است.

با توجه به وزش باد شدید از سوزاندن بقایای برداشت محصول  جو در زمین های کشاورزی خودداری شود.

کشاورزان با توجه به  پایداری جو طی روزهای آتی ، برداشت مزارع یونجه بلامانع است.

با توجه به دما ی هوا ذرت کاران عزیز از ارقام زودرس ذرت استفاده نمایند تا از منابع آبی کمتر استفاده شود.

مبارزه با علف های هرز و سایر آفات گیاهی از جمله شته به روزهای آینده و در شرایط پایداری جو انجام گردد.

کشاورزان عزیز با توجه به شرایط کم آبی حاکم در منطقه نسبت به اجرای سیستمهای آبیاری نوین اقدام و از آبیاری غرقابی جدا" خوداری نمایند.

با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتا شدید دربعد از ظهرها، کشاورزان محترم ترجیحا در ساعات اول روز به  سمپاشی و محلول پاشی باغات و مزارع، اقدام نمایند.

نظر به کمبود بارش و خشکسالی در شهرستان،کشاورزان مصرف کود  ازته  را به کمترین مقدار برسانند، لیکن استفاده از کود پتاسه به دلیل افزایش مقاومت گیاه در برابر کم آبی توصیه می شود.

کشاورزان شهرستان نسبت به انجام کود دهی سرک(ازته) ذرت و گلرنگ به صورت تسقیط اقدام نمایند.

کشاورزان  نسبت به آبیاری مزارع خود در ساعات خنک روز ودر طول شب اقدام نمایند.

برداشت محصول گندم وجو در ساعات خنک روز انجام شود.

به کشاورزان مناطق سردسیر استان توصیه می شود از کشت ذرت خودداری نمایند.

زنبور داري:

ایجاد سایه بان بر روی کندوها و انتقال زنبورستان ها به مناطق ییلاقی

استقرار کندو ها در زیر سایه درختان بصورتی که ورود و خروج زنبور ها مشکل نباشد.

رنگ آمیزی کندو ها برای کاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد

دام داري طیور و مرتع داری:

پشم چینی دام ها با توجه به افزایش نسبی دما 

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها، دامداریها با توجه به افزایش نسبی دما

با توجه به گرمای هوا به  مرتعداران توصیه می شود تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها به عمل آورند.

زمان حضور در طبیعت از برافروختن آتش و ریختن زباله در محیط جدا" خوداری فرمایید.

با توجه به شیوع بیماری تب کریمه کنگو دامداران عزیز نسبت به رعایت بهداشت و سم پاشی سالنهای خود اقدام نمایند.

مالکان واحدهای طیور وسایر ماکیان ، نسبت به تهویه مناسب واحدهای خود اقدام نمایند.

با توجه به تنش گرمایی، جهت کنترل استرس گرمایی توصیه می شود مقدار ویتامین های E، C و B1 جیره افزایش یابد.

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی 

گلخانه داران:

باتوجه به روند دما و وزش باد، سالن های پرورش قارچ و گلخانه داران تمهیدات لازم را به عمل آورند.

گلخانه داران همچنان با توجه به روند گرمی هوا در روز نسبت به کنترل سیستم  تهویه در گلخانه اقدام نمایند.

کدخبرنگار: 13036

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.