• دوشنبه / ۱۲ آذر ۱۳۹۷ / ۰۸:۴۸
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: mazandaran-51576
  • خبرنگار : 50201

ایسنا گزارش می دهد،

سنگینی سایه بختکی بنام ترافیک بر سر شهر چالوس

139704241403411852063273

شهر چالوس نيز مانند بسياري از شهرها به دليل مهيا نبودن زيرساخت هاي لازم نتوانست آنگونه كه بايد و شايد در توسعه معابر و عدم تمركز مراكز مهم در هسته شهر موفق شود و ترافيک سنگين، سال هاست که همچون بختکی بر سر این شهر افتاده است.

 

به گزارش ايسنا مازندران،با توسعه و پرجمعيت شدن شهرها  كه اغلب به صورت خود رشد يافته صورت مي گيرد، آنچه كه در اين ميان موجب نگراني مي شود ازدياد خودروها و در راستاي آن حجم عظيمي از ترافيک است؛ عدم توسعه معابر و خيابان ها همزمان با توسعه جمعيتي، ساخت و سازها،تمركز موسسات و مراكز آموزشي در مركز شهر مي تواند از جمله علل اين ترافيک باشد.

*مدارس، بانک ها ، موسسات نقاط جذب ترافيک

سعيد رضوي، رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر چالوس در گفت وگو ايسنا مازندران، با بيان اينكه ترافيک يک عنصر پويا و درواقع علم جديدي است كه  به صورت آكادميک در دانشگاه ها تدريس و تحصيل مي شود، گفت:  شهر چالوس يک شهر خود رشد يافته، يعني شريان هاي حمل و نقلي بر اساس الگوي خاص طبقه بندي شده رشد پيدا نكرده است.

وی با اشاره به اينكه معابر اين شهر به صورت ريشه گياه است و عدم اتصال بين شريان هاي اصلي، براي بهبود سطح حمل و نقل شهري ضعف ايجاد مي كند، افزود:چالوس داراي يک هسته مركزي متراكم است و اگر دايره اي به شعاع 700 متر در مركز شهر رسم كنيم تقريبا بالاي 75 درصد نقاطي كه باعث جذب ترافيک مي شوند در اين دايره قرار مي گيرند.

وي از مدارس، بانک ها ، موسسات به عنوان  نقاط جذب ترافيک ياد كرد و گفت: بالغ بر 70 تا 80 درصد نقاط جذب در دايره مركز شهر قرار مي گيرند و با توجه به اينكه اين دايره نيازهاي مردم را تامين مي كند آنها ناچارند وارد مركز شوند، اين هسته مركزي معيوب نيز روبروز در حال رشد است و باعث ايجاد يک تنش ترافيكي مي‌شود.

عضو شوراي شهر چالوس به بررسي دو بُعد درون شهري و برون شهري در معضل ترافيک اين شهر پرداخت و يادآور شد:  بُعد درون شهري يعني تاثيرات نقاط جذب درون شهري و بُعد دوم  تاثيرات برون شهري چالوس به عنوان نقطه جذب گردشگر و محل اتصال يک نقطه ژئوپولوتيک يا سوق الجيشي را بايد ديد.

رضوي ادامه داد: در بُعد درون شهري معضل ترافيک چالوس بايد به صورت علمي  وبه صورت تي دي ام يا همان مديريت ترافيک برطرف شود كه در اين پروسه نقاط جذب ترافيک شهر بايد در يک بازده زماني كوتاه، ميان و بلند مدت از مركز شهر خارج شود.

*راه اندازی رينگ دو شهري چالوس راه حلی مناسب برای رفع معضل ترافیک

وي راه اندازي رينگ دو شهري چالوس را از جمله راه حل هاي مناسب جهت رفع معضل ترافيک دانست و تصریح کرد: در صورتي كه در كنار اين راه حل مناسب  نقاط جذب ترافيک كماكان در نقاط هسته مركزي شهر باقي بماند اين رينگ شهري هيچ فايده اي نخواهد داشت.

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر چالوس افزود: بنابراين با بايد برنامه ريزي دقيق فضاهايي در رينگ دو شهري تعريف شود كه  نقاط جذب ترافيک همانند مراكز آموزشي، مراكز اقتصادي آموزشي و تفريحي شهر به حاشيه رينگ انتقال يابد تا ديگر مردم به سمت هسته مركزي شهر حركت نكنند؛ يعني حركات از حالت همگرا به حالت واگرا تبديل شود و اين پروسه در قالب برنامه بلند مدت قابل اجرا است.

رضوي مديريت تقاطع هاي سطح شهر را از ديگر برنامه هاي كوتاه و ميان مدت شوراي و شهرداري چالوس عنوان و خاطرنشان کرد: چند تقاطع در سطح شهر همانند دوستگر و خط هشت وجود دارد كه متاسفانه نامنظم است، يعني هيچ سيكل و برنامه منظمي براي آنها در نظر گرفته نشده بود كه بايد در بعد درون شهري و برون شهري مورد بررسي قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: تقاطع دوستگر در بُعد درون شهري توسط نرم افزارهاي تخصصي آناليز شد و امكان سنجي چراغدار كردن اين تقاطع در حال بررسي است، مصوبه شوراي ترافيک  نيز مبني بر چراغدار كردن اين تقاطع وجود دارد.

عضو شوراي شهر چالوس با بيان اينكه با يک طرفه كردن برخي از خيابان ها مي توان تا حدي زيادي ترافيک را كاهش داد، خاطرنشان كرد: اصلاح تقاطع راديو دريا با ايجاد يک دوربرگردان از جمله اقدامات خوبي بود كه در جهت كاهش ترافيک و تصادفات در اين نقطه انجام شد.

*قلب شهر چالوس بيمار است

رضوي تصريح كرد: بنا به گفته بسياري، قلب شهر چالوس بيمار است و براي احيا اين قلب نياز به پيوند رگ جديد است.

وی افزود:  خيابان 24 متري  در كنار مجتمع حرير بافي كه قدمگاه شهدا نامگذاري شده است در واقع رگ جديد در داخل قلب معيوب شهر چالوس است و اين اتفاق باعث نظم در حركات داخل مركز شهر و  بهبود رفتارهاي حمل و نقلي و افزايش سرويس دهي خدمات ريلي مركز شهر مي شود.

این عضو شورای شهر چالوس با بيان اينكه خيابان 24 متري با توجه به يک طرفه بودن ظرفيت پارک 160 خودرو را دارد، اظهار كرد: اگر شهرداري و شوراي شهر قرار بود پاركينگ طبقاتي كه تنها ظرفيت 100 خودرو را داشت احداث كند،  بايد 4 ميليارد تومان  هزينه مي كرد اما اين خيابان 24 متري در واقع هم پاركينگ براي شهر محسوب مي شود و هم نقش محوري در بهبود رفتار مركز شهر را بازي مي كند.

 رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر چالوس  با بيان اينكه در برنامه هاي بلند مدت شهرداري از فضاي بين خيابان 24 متري و تختي به عنوان پاركينگ طبقاتي منفي زير زمين با ظرفيت  بالاي 700 پارک خودرو مي توان استفاده کرد، افزود: شهرداري و شوراي شهر پس از خيابان 24 متري برنامه‌اي براي بازار روز چالوس كه يكي از قسمت هاي  پرتنش ترافيكي شهر است دارد، قرار است با همكاري آب منطقه اي، كنار گذري را از كنار رودخانه پشت بازار روز ايجاد کرده كه خيابان شورا را به عاشورا وصل کند.

*ايجاد پياده راه در خيابان بازار روز راه حلي مناسب در جهت جذب گردشگر

رضوي ادامه داد: در صورتي كه اين كنارگذر ايجاد شود عبور خودرو از خيابان بازار روز ممنوع و به صورت پياده راه تعريف مي شود، اين امر خود باعث جذب گردشگر خواهدشد.

وي با بیان اینکه شهرداري و شوراي شهر قصد دارد  مثلث مركزي بازار روز را از بانك ملت ، ميدان نماز و پشت مدرسه امام خميني به صورت پياده راه تعريف كند، یادآورشد: شرط لازم آن اتصال خيابان شورا به خيابان عاشورا است تا به مرحله بازگشايي برسد.

عضو شوراي شهر چالوس به بررسي مشكل ترافيک اين شهر از بُعد برون شهري پرداخت و گفت:عبور گردشگران فصلي و مقطعي از شهر چالوس از ديگر عوامل تاثيرگذار در ترافيک است، در واقع اين شهر نقش انتقال دهنده را بازي مي كند .

وی افزود:شهر چالوس از اين ميزان گردشگر كه از كمربندي و خط هشت عبور مي كنند بهره لازم را نمي برد.

*احداث جاده ساحلي و پارک آبي

 رضوي ادامه داد: نياز به يک اتصال از ميدان خط هشت به راديو دريا وجود دارد كه اين خيابان به عنوان جاده ساحلي تعريف شده است و در راستاي آن تملكاتي از ميدان خط هشت شروع شد، همچنين از راديو دريا هم سازه هاي سنگي و موج شكن ها شروع شده كه 500 متر پيشرفت داشته است.

وي تاكيد كرد: اين خيابان مي تواند به پيكر بي‌جان چالوس، خون حيات بخش درآمد توريستي را تزريق كند؛ اما شرط لازم براي همه اين ها تعريف جذابيت هايي همانند پارک آبي است.

رضوي با اشاره به اینکه اين شهر پس از بازگشايي آزاد راه بيشتر مورد پسند واقع خواهد شد،گفت: اما بايد  زيرساخت هاي لازم را براي حمل و نقل ترافيک جدي گرفته شود.

*اصلاح هندسي و خريد زمين پاركينگ از اقدامات موثر در كاهش ترافيک

جعفر ردايي شهردار چالوس نيز در گفت وگو با ايسنا مازندران، بيشترين حجم ترافيک را در دو نقطه عنوان كرد و گفت:يک قسمت از خيابان كوروش تا ميدان مخابرات و مقابل اداره پست  به طول 500 است كه عرض كم معبر جلوي شهرداري باعث ايجاد ترافيک مي شود.

وي افزود: عمليات تملک اين منطقه كه داراي 30 واحد تجاري است در برنامه شهرداري قرار دارد و رايزني با بنياد مسکن و كميته امداد كه مالک عرصه و اعيان اين واحدها هستند در حال انجام است، همچنين خود مردم كه به عنوان مالک و كاسب اين واحدها هستند نقش مهمي در اين توافقات دارند، در صورتي كه اين توافقات انجام شود معضل ترافيک اين نقطه برطرف خواهدشد.

شهردار چالوس  با بيان اينكه اين تملک ها فرايند پيگيري نسبتا طولاني دارد، تصريح كرد: شهرداري و شوراي شهر،كار را شروع كرده است و در حال انجام توافقات است، بايد اين املاک خريداري شود كه در حال حاضر نياز به حداقل 20 ميليارد  تومان هزينه است.

ردايي پوشش نهر مقابل شهرداري را از جمله اقدامات موثر در كم كردن ترافيک اين مسير عنوان كرد و گفت: اين امر موجب گسترش  محل پارک خودروها و تسهيل در رفت و آمد شده است.

*بازگشايي خيابان 24 متري با كمک سپاه

وي بازگشايي خيابان 24 متري ورودي راديو دريا را با همكاري سپاه  را از ديگر اقدامات موثر كاهش ترافيک عنوان كرد و يادآور شد: اين مسير به زودي آسفالت مي شود و تا حدي زيادي در كاهش ترافيک شهر تاثير گذار است.

شهردار چالوس با بیان اینکه براي تامين پاركينگ نيز در صدد خريد مکانی در مركز شهر هستيم، افزود: اخيرا هزار و 200 متر پشت بانک سپه خريداري شد تا بتوان پاركينگ را آماده و عملياتي كرد.

ردايي  ادامه داد: طرح هاي ترافيكي مانند اصلاح هندسي خط هشت، نصب چراغ در دوستگر و يک سري اقدامات براي يک طرفه كردن و يا اعمال محدوديت هاي ترافيكي در برنامه وجود دارد كه در حال پيگيري است.

*خريد زمين براي پاركينگ عمومي در شهر

كاظم پولادي رئيس شوراي اسلامي شهر چالوس نيز در گفت وگو با ايسنا مازندران، اظهار كرد:شوراي شهر و شهرداري پيگيرتملک و عقب نشيني مغازه هايي كه در مسيرهای پرترافیک قرار دارد است.

وي با بيان اينكه در حال رايزني با بنياد ، كميته امداد و كاسبان 30 واحد تجاري مسير هستيم، افزود: در صورتي كه ادارات مربوطه با شورا و شهرداري همكاري كنند  ظرف اين دوره شورا عقب نشيني 10 باب مغازه انجام مي شود و با توجه به اينكه تعدادي از اين مالكان در پشت مغازه داراي زمين هستند اين امر را تسهيل مي كند.

گزارش از سپیده پورشعبان خبرنگارخبرگزاری ایسنا مازندران

 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.