• دوشنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۷ / ۱۴:۱۶
  • دسته‌بندی: یزد
  • کد خبر: yazd-61788
  • خبرنگار : 50217

کانون تفکر اقتصاد دانش بنیان؛

بازخوانی مسیر گذشته کانون تفکر برای تقویت دانشگاهِ متعهد به جامعه

بازخوانی مسیر گذشته کانون تفکر برای تقویت دانشگاهِ متعهد به جامعه

هفتمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانش بنیان با حضور دبیر و سایر اعضای کانون در پردیس آزادی دانشگاه یزد با موضوع بررسی پژوهش‌ های دانشگاهی و ارتباط دانشگاه با جامعه برگزار شد.

آسیب شناسی مسیر گذشته و ترسیم نقشه راه کانون

به گزارش ایسنا-منطقه یزد، در ابتدای جلسه دکتر سعید عطار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد پیشنهاد مسئله شناسی و مشخص کردن محورهای کانون با توجه به مهمترین چالشهای استان یزد در حوزه اقتصادی را مطرح کرد. وی با تاکید بر ضرورت طرح زنجیره وار مسائل اصلی استان در کانون، تحلیل دقیق این چالشها همراه با توجه به مزیت های اقتصادی استان را مهم دانست.

وی پیشنهاد کرد این موضوعات را می توان در قالب یک طرح سه بخشی شامل چیستی مساله، وضعیت موجود و راهکارهای حل چالشهای- استفاده از مزیت ها مورد بررسی قرار داد.

سپس دکتر سیدمهدی حسینی المدرسی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با بیان نکاتی در ارتباط با کلیت عنوان کانون، پیشنهاد کار بر روی متغیرهای عینی که دارای مصادیق و متقاضیان مشخص هستند، تیببن جهت‌گیریهای اصلی و فرعی و ارائه راهکارهای متفاوت برای صنایع مختلف استان را به کانون داد.

 دکتر المدرسی مهمترین چالش های اقتصادی استان را در عارضه های عمومی صنایع مانند عدم مدیریت حرفه ای، شیوه های مدیریت سنتی، مواد اولیه نامناسب، عدم رقابت پذیری دانست.

مجتبی امراللهی از پارک علم و فناوری یزد نیز پیشنهاد حضور بیشتر اعضای غیردانشگاهی و مسئولین اجرایی مرتبط در کانون و پرداختن به مسائلی که دغدغه استان و مسئولین اجرایی استان است را داد.

دکتر مهدی سبک رو عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز پیشنهاد کرد پس از ایجاد هم اندیشی و هم افزایی میان اعضای کانون، می توان محورهای رشد و توسعه اقتصادی استان را مشخص، نگاهی سیستمی را ایجاد و پیشنهادهای عملیاتی و طرح های قابل اجرا در رابطه با آینده استان و کشور را مطرح کرد.

پژوهش های دانشگاهی و ارتباط دانشگاه با جامعه پس از آسیب شناسی از مسیر گذشته کانون، دستور کار اصلی این جلسه ازسوی دبیر کانون مجددا قرائت شد.

 دکتر انصاری با طرح نکاتی در مورد پژوهشهای دانشگاهی، پیشنهاد آسیب شناسی پایان نامه ها و پژوهش های دانشگاهی موجود در زمینه اقتصاد دانش بنیان و سنجش میزان کارآیی آنها در محیط اجرایی استان، ریشه یابی مسائل این حوزه با متن کاوی طرح ها و پژوهش های انجام شده و پرهیز از تمرکز بیش از حد بر تولید علم در این حوزه را مطرح کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد کانون به طراحی سازوکاری در زمینه جلوگیری از هدررفت انرژی اعضای دانشگاهی بر اثر پرداختن به پژوهش های غیر ضروری، بازنگری در ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاهی، کاربردی کردن علم موجود و ایجاد همبستگی میان بخش اجرایی و بخش علمی استان بپردازد.

 سپس مهندس امراللهی به بیان یافته های پروژه ای پرداخت که در سال ۱۳۹۳ به سفارش دفتر امور اجتماعی استانداری یزد ازسوی یکی از شرکتهای فعال در پارک علم و فن آوری استان یزد انجام شده بود.

به گفته وی، یافته های این پروژه با موضوع «ترسیم سیمای اجتماعی استان یزد با بررسی پژوهش‌های دانشگاهی انجام در دانشگاه یزد (تمرکز بر مقالات علمی پژوهشی)» نشان می دهد که مهمترین ضعفهای این قبیل پژوهشها عبارت بودند از مشخص نبودن ماهیت و چیستی مساله اجتماعی، تمرکز تقریبا مطلق روش شناسی این مقالات بر ابزار پرسش نامه و توصیفی بودن صِرف این مقالات.

 به نظر وی، علت یابی در بروز مسائل اجتماعی استان در اغلب این پژوهشها نادیده گرفته شده است.

 دکتر عباس علوی راد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد رسالت اجتماعی جامعه دانشگاهی و دانشگاه ها را به عنوان معضلی بزرگ در زمینه مسائل اقتصادی استان و کشور برشمرده و از اقدامات مثبت دانشگاه یزد در زمینه تاسیس کانون-های تفکر و سعی در انجام این رسالت استقبال کرد.

 وی همچنین با توضیح در مورد شیوه های کسب درآمد معتبرترین دانشگاه های دنیا، سیاست دانشگاه ابرکوه در زمینه افزایش درآمدهای غیر شهریه ای را به عنوان یک نمونه موفق مورد بررسی قرار داد.

 مهندس فداکار نیز با تاکید بر نقش مسائل فرهنگی در ارتباط با ارتباط دانشگاهیان با جامعه بر این نکته تاکید کرد که کانون باید دغدغه همکاری در جهت رفع مشکلات اقتصادی جامعه را در جامعه دانشگاهی و مسئولین اجرایی استان ایجاد کند به طوری که دانشگاهیان به صورت فعالانه حل چالشهای استانی را جزو مسئولیت های خود بدانند.

دکتر المدرسی با تاکید بر نبودن بسترهای لازم برای فعال شدن دانشگاهها و دانشگاهیان در حل مسائل جامعه، پیشنهاد مبنا قرار دادن معیارهای ارزیابی عملکرد سیستمی به عنوان نقطه شروع مباحث کانون و کار در زمینه بازنگری برخی آیین نامه-های دانشگاهی را مطرح کرد.

سپس دکتر عطار دانشگاه با تاکید بر اهمیت درک جایگاه دانشگاه در جامعه در یک نگاه کلان تر و سیستمی، انسانها را تابع قواعد محیطی دانست که در آن فعالیت می کنند.

 به گفته وی، هرچند سازوکارهای قوی ای برای گره خوردن فرد دانشگاهی به جامعه پیرامون و تمرکز بر حل چالشهای جامعه نه در درون دانشگاهها وجود دارد و نه مدیریت سطح کلان شهرها و استانها چنین سازوکارهایی را ایجاد کرده اند اما با این حال، کانونهای تفکر دانشگاه می توانند با قاعده سازی، بخشی از ضعفهای گذشته را جبران و دانشگاه را به نهادی متعهد به جامعه تبدیل کنند.

 مهندس امیر شریف یزدی از مرکز پژوهش های خورشیدی یزد نیز بر این نکته تاکید کرد که کانون باید به تدوین و اجرای سیاستهای پایین دستی به تناسب موقعیت و شرایط فعلی استان بپردازد و نگاه منطقه ای مسئله محور بر اساس ویژگی های داخلی استان را جایگزین نگاه حاکمیت محور فعلی کند.

دستور کار بعدی کانون: تمرکز بر بیکاری در استان یزد در ادامه جلسه، تعیین موضوع جلسه آتی کانون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر علوی راد با توجه به دوبرابر شدن نرخ بیکاری استان طی بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۹۲،  نرخ ۵۸ درصدی بیکاری زنان ۱۹ تا ۲۹ ساله تحصیل کرده استان (تقریبا 3 برابر مردان) و رتبه پنجم کشور از نظر تعداد بیکاران، اهمیت بررسی این موضوع را مورد تاکید قرار داد.

سپس مهندس اکرم فداکار مدیر کل ICT استان یزد نیز با تشریح وضعیت اشتغال استان و ارئه توضیحاتی در ارتباط با تصورات غلط موجود در زمینه آمارهای مربوط به این حوزه، پیشنهاد داد کانون به صورت فعالانه به دسته بندی مباحث مرتبط با اشغال در استان پرداخته و پس از شناسایی چالش ها و معضلات موجود، طرحی زیر بنایی در این زمینه تدوین و پس از ارجاع به مراجع ذی ربط درخواست اجرای آنرا داشته باشد.

 دکتر المدرسی با مطرود دانستن راهکارهای دستوری در زمینه تولید اشتغال، به تشریح نقش دولت در زمینه بسترسازی و تسهیل فضای کسب و کار در عرصه بین المللی پرداخته و اظهار داشت که دولتها نباید به عنوان متولیان ایجاد شغل قلمداد شوند.

به نظر وی، بهبود کیفیت زندگی کاری منجر به ایجاد شغل خواهد شد.

دکتر مهدی حاج امینی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز با اشاره به افزایش ۶ درصدی نرخ بیکاری استان طی یک دهه گذشته، پیشنهاد کار در زمینه مسائل مربوط به تورم، قیمت ارز، قدرت خرید، صنایع غیر رقابتی استان و تامین انرژی آینده استان را مطرح کرد.

در نهایت پس از بررسی نقطه نظرات اعضا در مورد مسیر آینده کانون، مقرر شد تا در جلسه آتی، موضوع بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی استان مورد بررسی قرار گیرد.

 همچنین مقرر شد، از سه بخش چیستی مساله، وضعیت موجود و راهکارهای حل چالشهای- استفاده از مزیت ها، حداقل دو بخش اول بررسی و از مدیران سازمانهای مرتبط با موضوع اشتغال و بیکاری در استان برای حضور در جلسه بعد دعوت شود.

 در این نشست دکتر محمدرضا مشاهیری رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری اتاق بازرگانی استان یزد نیز حضور داشت.

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.