• سه‌شنبه / ۲۹ آبان ۱۳۸۶ / ۱۲:۳۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 8608-17219
  • منبع : مطبوعات

از سوي سازمان بورس؛ اساسنامه کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران منتشر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه و مقررات عضويت در کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران را منتشر کرد. به گزارش ايسنا، هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست اخير خود مجوز تاسيس و فعاليت کانون نهادهاي مالي سرمايه‌گذاري را صادر و امکان فعاليت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را در قالب کانون مربوطه فراهم کرد. مقررات عضويت در کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران به شرح زير است : ماده 1ـ کليه اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در اساسنامه کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و قانون بازار اوراق بهادار، با همان مفاهيم در اين مقررات کاربرد دارند. ماده 2ـ متقاضيان عضويت در کانون بايد تقاضاي عضويت خود را به هيات مديره کانون ارائه دهند. در صورتي که متقاضي به تشخيص هيات مديره کانون از اشخاص موضوع ماده 6 اساسنامه کانون محسوب شده و شرايط مندرج در ماده 42 اساسنامه کانون را دارا باشد، به عضويت کانون پذيرفته مي‌شود. تبصره 1: فرم تقاضاي عضويت و مدارک لازم و نحوه ارسال آنها را هيات مديره کانون تعيين مي‌كند. تبصره 2: در مورد پذيرش عضويت اعضاي اوليه کانون، وظايف هيات مديره کانون توسط هيات موسس کانون صورت مي‌پذيرد. ماده 3ـ حق پذيرش ( مبلغ وروديه ) متقاضيان عضويت و حق عضويت اعضاي کانون و زمان‌بندي پرداخت آنها با رعايت سقف‌هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)، براي اعضاي اوليه به تصويب هيات موسس و پس از آن به تصويب هيات مديره کانون مي رسد. ماده 4ـ مدارک و اقدامات لازم براي انصراف از عضويت در کانون با رعايت مفاد اساسنامه توسط هيات مديره کانون تعيين مي شود. ماده 5ـ اين مقررات در 5 ماده و 2 تبصره در27 آبان 86 به تصويب سبا رسيد و تغيير آن به تصويب اين سازمان امکان پذير است. بنا به اعلام پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، اساسنامه کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران در چهار فصل ( کليات، ارکان کانون، عضويت، لغو عضويت و نحوه تدوين مقررات کانون و حسابداري و امور مالي / انحلال و موارد متفرقه) تدوين شده است. انتهاي پيام