• یکشنبه / ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۸
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 96012007126
  • منبع : نمایندگی همدان

کاهش جمعیت استان همدان در سرشماری 95

کاهش جمعیت استان همدان در سرشماری 95

ایسنا/همدان رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان از کاهش 30 هزار نفری جمعیت استان در سرشماری سال 95 خبر داد و گفت: براساس آمار سرشماری سال 95، جمعیت استان همدان یک میلیون و 738 هزار و 234 نفر اعلام شد.

اسکندر صیدایی درگفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه 538 هزار و 803 خانوار در استان همدان ساکن است، اظهار کرد: 880 هزار و 318 نفر از جمعیت استان را مردان و 857 هزار و 916 نفر را زنان تشکیل داده است.

وی جمعیت شهری استان همدان را یک میلیون و 97 هزار و 217 نفر دانست و تصریح کرد: در استان همدان 343 هزار و 606 خانوار در شهرها زندگی می‌کنند.

صیدایی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی استان در سرشماری سال 95، 639 هزار و 5 نفر اعلام شده است، بیان کرد: 194 هزار و 698 نفر در روستاهای استان ساکن هستند که 328 هزار و 663 نفر مرد و 310 هزار و 342 نفر زن هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان جمعیت غیرساکن در استان را 2012 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: براساس سرشماری سال 95، 1068 مرد و 944 زن و در مجموع 499 خانوار در استان همدان ساکن نیستند.

وی با بیان اینکه جمعیت شهرستان همدان در سرشماری سال 95، 676 هزار و 105 نفر اعلام شده است، اظهار کرد: 210 هزار و 775 خانوار در مرکز استان ساکن بوده که از این میزان 182 هزار و 237 خانوار در نقاط شهری و 28 هزار و 534 خانوار در نقاط روستایی سکونت دارند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اسدآباد 100 هزار و 901 نفر جمعیت دارد، عنوان کرد: براساس آمار سرشماری سال 95، شهرستان اسدآباد دارای 30 هزار و 387 خانوار است که از این تعداد 17 هزار و 587 خانوار در شهرها و 12 هزار و 721 خانوار در روستاهای اسدآباد زندگی می‌کنند و 302 نفر هم جمعیت غیرساکن این شهرستان هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان جمعیت شهرستان بهار را 119 هزار و 82 نفر عنوان کرد و گفت: 36 هزار و 844 خانوار در این شهرستان سکونت دارند که 60 هزار و 976 نفر مرد و 58 هزار و 106 نفر زن را شامل می‌شود.

صیدایی خاطرنشان کرد: 18 هزار و 468 خانوار شهرستان بهار در نقاط شهری و 18 هزار و 376 خانوار در نقاط روستایی این شهرستان زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه جمعیت شهرستان تویسرکان در سرشماری سال 95، 101 هزار و 666 نفر اعلام شده است، تصریح کرد: 51 هزار و 37 مرد و 50 هزار و 629 زن در تویسرکان سکونت دارند که در مجموع 33 هزار و 537 خانوار را تشکیل می‌دهند.

وی جمعیت غیرساکن این شهرستان را 151 نفر دانست و گفت: 84 مرد و 67 زن و 33 خانوار در تویسرکان سکونت ندارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان جمعیت شهرستان رزن در سرشماری سال 95 را 107هزار و 587 نفر دانست و افزود: 54 هزار و 617 مرد و 52 هزار و 970 زن جمعیت این شهرستان را تشکیل می‌دهند.

صیدایی با بیان اینکه 32 هزار و 207 خانوار در رزن ساکن هستند، ادامه داد: 8042 خانوار در نقاط شهری و 24 هزار و 165 خانوار در نقاط روستایی شهرستان رزن سکونت دارند.

وی خاطرنشان کرد: 39 هزار و 359 نفر در شهرستان فامنین سکونت دارند که از این تعداد، 20 هزار و 571 نفر مرد و 18 هزار و 788 نفر زن بوده است که در مجموع  12 هزار و 182 خانوار را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به جمعیت شهرستان کبودراهنگ در سرشماری سال 95، بیان کرد: براساس سرشماری سال 95 جمعیت کبودراهنگ 126 هزار و 63 نفر بوده که از این تعداد، 65 هزار و 433 نفر را مردان و 60 هزار و 629 نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

صیدایی جمعیت ساکن در نقاط شهری این شهرستان را 25 هزار و 33 نفر دانست و عنوان کرد: 7 هزار و 520 خانوار در نقاط شهری و 30 هزار و 47 خانوار در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان یادآور شد: براساس آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 95، شهرستان ملایر دارای 288 هزار و 685 نفر جمعیت است که از این تعداد، 145هزار و 199 نفر را مردان و 143 هزار و 486 نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه شهرستان ملایر دارای 89 هزار و 762 خانوار است، تصریح کرد: 58 هزار و 205 خانوار در نقاط شهری و 31 هزار و 536 خانوار در نقاط روستایی زندگی می‌کنند و 79 نفر نیز جمعیت غیرساکن این شهرستان است.

صیدایی جمعیت شهرستان نهاوند را 178هزار و 787 نفر اعلام و اظهار کرد: 90 هزار و 571 مرد و 88 هزار و 216 زن در شهرستان نهاوند زندگی می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه 55 هزار و 542 خانوار در نهاوند سکونت دارند، گفت: 28 هزار و 809 خانوار در نقاط شهری و 26 هزار و 371 خانوار در نقاط روستایی نهاوند زندگی می‌کنند و 1476 نفر نیز جمعیت غیرساکن این شهرستان است.


انتهای پیام