• یکشنبه / ۶ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۵:۲۰
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: isfahan-84359
  • خبرنگار : 50112

در قالب یک پایان نامه بررسی شد؛

بررسی ارتباط عفونت هلیكوباكتر پیلوری در مبتلایان به هپاتیت B

بررسی ارتباط عفونت هلیكوباكتر پیلوری در مبتلایان به هپاتیت B
نتایج یک پژوهش نشان می دهد، میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری ارتباطی به هپاتیت B نداشته و در برخی موارد نیز میزان شیوع عفونت در افراد سالم بیشتر از افراد مبتلا به ویروس هپاتیت B است.

به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، سیدشهرام مدرس صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری گرایش میکروبی در پایان نامه خود به " بررسی ارتباط و میزان شیوع عفونت هلیكوباكتر پیلوری در افراد مبتلا به هپاتیت B در منطقه اصفهان و بررسی وجود توالیهای پروتئینی مشترك در آنتیژن‌های سطحی آنها" پرداخت.

هلیکوباکترپیلوری میکروارگانیسمی است که عامل شایعترین و پایدارترین عفونت باکتریایی در سطح جهان است. عفونت هلیکوباکترپیلوری حدود نیمی از جمعیت جهان را تحت تاثیر خود قرار میدهد. در کشورهای در حال توسعه میزان شیوع این عفونت حدود90 درصد و در کشورهای توسعه یافته به غیر از ژاپن، میزان شیوع آن کمتر از 40 درصد است. 

همچنین عفونت با ویروس هپاتیتB ، عفونتی فراگیر در سراسر جهان محسوب میشود که میزان شیوع آن در نقاط مختلف از کمتر از 2 درصد تا 15درصد متغیر است.  براساس برآوردهای انجام شده، حدود 80 درصد از جمعیت جهان در طول عمر خود، با خطر 60 درصدی ابتلا به این عفونت ویروسی مواجه هستند.

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در افراد مبتلا به هپاتیت B در منطقه اصفهان و بررسی وجود توالی‌های پروتئینی مشترک در آنتی‌ژن‌های سطحی آنها انجام شد.

در این مطالعه 50 نفر از افراد غیر مبتلا به ویروس هپاتیت B به عنوان افراد شاهد و 30 نفر از افراد مبتلا به ویروس هپاتیت B به عنوان مورد، بررسی شدند و میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در این افراد اندازه گیری شد. 

نتایج تحقیق نشان داد که میزان شیوع هلیکوباکترپیلوری در افراد سالم و افراد مبتلا به هپاتیت B اختلاف قابل ملاحظهای نداشت و تقریبا میزان شیوع عفونت در این افراد یکسان بود. همچنین وجود توالی های مشترک اسید آمینه‌ای بین آنتی‌ژنهای سطحی و اصلی هر دو میکروارگانیسم (HBsAg برای ویروس هپاتیتB وCagA برای هلیکوباکترپیلوری) توسط نرم افزارها و پایگاههای داده بیوانفورماتیکی بررسی شد. 

نتایج نشان دهنده وجود تشابه بسیار اندک بین توالی‌های استخراج شده از هر دو میکروارگانیسم مورد مطالعه بود. بنابراین، میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در این منطقه از ایران ارتباطی به هپاتیت B نداشته و در برخی موارد نیز میزان شیوع عفونت در افراد سالم بیشتر از افراد مبتلا به ویروس هپاتیت B بوده است.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی دکتر حسن محبت كار در دانشگاه اصفهان دفاع شد.

کد خبرنگار:13037