• نوذر شفیعی

    شفیعی: کشورهای منطقه درصدد مهار تروریسم برآیند

    یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با تاکید بر این که سرنوشت امنیتی کشورهای منطقه با یکدیگر مشترک است، گفت: کشورهای منطقه نه تنها از تروریسم نباید حمایت کنند بلکه باید درصدد مهار این حرکت‌ها هم برآیند.

تاپ سه سیاست خارجی