آفات درختان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • نظارت کافی بر زراعت چوب وجود ندارد

    نظارت کافی بر زراعت چوب وجود ندارد

    زراعت چوب یکی از طرح‌هایی است که به تامین نیاز چوبی کشور و حفاظت از ‌پوشش محدود جنگلی کشور کمک می‌کند اما آیا محدودیت یا دستورالعملی برای برداشت از این چوب‌های زراعی وجود ندارد؟ دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور می‌گوید: نظارت کافی بر زراعت چوب وجود ندارد و قطع درختان زراعی غیر از فصل زمستان علاوه‌بر افزایش احتمال طغیان آفات باعث وارد شدن صدماتی به حیات وحش منطقه می‌شود.