افعی دماوندی

کل اخبار:1
  • بازگشت دوباره افعی‌ها به دماوند

    بازگشت دوباره افعی‌ها به دماوند

    بزرگ‌ترین پهنه مورد حفاظت «افعی دماوندی»، پارک ملی لار است که آن هم به واسطه تهدیدهایی نظیر تخریب زیستگاه ناشی از چرای بی‌رویه دام و برداشت‌های متخلفین از جمعیت این افعی با هدف سم‌گیری و کسب درآمد، آینده‌ای نامشخص را پیش رو دارد.