تئاتر « مان »

کل اخبار:1
  • خلاهای تئاتر در حوزه کودک و نوجوان چیست؟

    خلاهای تئاتر در حوزه کودک و نوجوان چیست؟

    یک پژوهشگر و کارگردان تئاتر که با همراهی یک گروه، مرکزی تخصصی برای آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان را راه‌اندازی می‌کند، معتقد است:‌ مطالعات اجرا در حوزه تئاتر کودک و نوجوان و بزرگسال مورد کم لطفی واقع شده و کارگردانان سطحی‌نگر شده‌اند در حالی که آن‌ها باید بدانند یک نمایش را برای چه تماشاگری اجرا می‌کنند و ضرورت اجرای آن با اوضاع امروز جامعه چیست.