تخت حوضی چیست

کل اخبار:1
  • هشدارهای نصیریان درباره تئاتر ایرانی و غربی

    هشدارهای نصیریان درباره تئاتر ایرانی و غربی

    علی نصیریان می‌گوید: ما همیشه به دنبال این بودیم که یک تئاتر ایرانی امروزی و زنده ولی بر اساس مضامین سنتی و اجتماعی و تاریخی و ادبی خودمان داشته باشیم؛ البته نه به این معنا که از لحاظ تکنیک از شناخت تئاتر غرب بی‌نیاز باشیم، اما نباید مرعوب و تسلیم بلاقید و شرط تکنیک‌های غربی شد.