خیابان‌های لاکچری شیراز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کودکان کار؛ مرهمی چرکین بر هویت زخم خورده

    کودکان کار؛ مرهمی چرکین بر هویت زخم خورده

    از کودکان کار و خیابانی، آنقدر نوشته‌ایم و نخوانده‌اند، آنقدر گفته‌ایم و نشنیده‌اند که حالا و در این وانفسایی که خبرهای تلخ مدام زندگی‌هایمان را بمباران می‌کند و فضای مَجازی خلوت را هم از ما گرفته است، گفتن دوباره از این هویت زخمی که مدام مرهمی چرکین بر آن می‌گذارند، واگویه‌ی آسیبی‌ست که همچنان به درمانش امیدواریم.