دو پدیده "ابرماه سرخ آبی" و "ماه گرفتگی آبی" در ایران

کل اخبار:2
  • ویدئو / چند نمای کوتاه از ماه گرفتگی

    ویدئو / چند نمای کوتاه از ماه گرفتگی

    ماه امروز چهارشنبه، (11 بهمن) در حالی طلوع کرد که در نزدیکترین فاصله خود با زمین قرار داشت. به دلیل هم زمانی پدیده خسوف با این وضعیت ماه، رویداد امشب قابل توجه و مهم است.

  • دو پدیده "ابرماه سرخ آبی" و "ماه گرفتگی آبی" در ایران

    دو پدیده "ابرماه سرخ آبی" و "ماه گرفتگی آبی" در ایران

    در حالیکه "ماه آبی" دومین ماه کامل در طول یک ماه است، پدیده "اَبَر ماه" وقتی رخ می‌دهد که ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصلهٔ خود از زمین می‌رسد و 14 درصد درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده می‌شود. این دو پدیده این بار به طور همزمان با ماه گرفتگی رخ می‌دهند و این امر ماه گرفتگی امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن را مهم‌تر و قابل توجه می‌سازد.