رئیس جمهور در دیدار صمیمی با جمعی از فعالان سیاسی

کل اخبار:1