رئیس کتابخانه ملی

کل اخبار:1
  • اقتدار ما صرفا در ابزار نظامی نیست

    رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

    اقتدار ما صرفا در ابزار نظامی نیست

    رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اینکه باید آینده نگری را از امروز آغاز کنیم و به اتفاقاتی که در عرصه بین الملل رخ می دهد، توجه بیشتری داشته باشیم تصریح کرد: اقتدار ما صرفا در ابزار نظامی نیست بلکه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... نیز ظرفیت‌های فراوانی در سطح کشور وجود دارد که می‌توان در این زمینه‌ها حرفی برای گفتن داشته باشیم اما تا زمانی نتوانیم الگوی مناسبی ارایه دهیم دچار مشکل خواهیم بود.