سدسازی و مدیریت سدها در حوزه‌ی آبریز دریاچه ارومیه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.