صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بیمه اجتماعی روستاییان؛ تبلور اصل بیست و نهم

    یادداشت

    بیمه اجتماعی روستاییان؛ تبلور اصل بیست و نهم

    معاون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در یادداشتی نوشت: صندوق بیمه روستاییان محل خوبی برای رسیدگی به روستاییان است اما به میزان کافی حتی در بین مسئولین نیز شناخته شده است. این درحالیست که در سیاستهای کلی نظام جایگاه ویژه ای برای قشر مولد روستایی دیده شده است و می طلبد که نهادهای متولی از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر مورد توجه ویژه قرار گیرند.