مراسم «بزرگداشت شهدای وزارت امور خارجه » با حضور ظریف

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.