مسئولیت بانوان

کل اخبار:1
  • چرا برخی از زنان از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند؟

    چرا برخی از زنان از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند؟

    یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید که از قضا با استقبال بخش وسیعی از مردم و رای‌دهندگان هم همراه بود توجه بیشتر به استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت‌های کلان و میانی بود اما وقتی وارد عرصه عمل می‌شویم، با وجود تحقق وعده‌های مسئولان، برخی از زنان از پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند.