مستند گفتگو با سایه

کل اخبار:1
  • به من گفتند "بفروش بساز" تا برایت اکران خوب بگذاریم!

    خسرو سینایی:

    به من گفتند "بفروش بساز" تا برایت اکران خوب بگذاریم!

    خسرو سینایی با بیان اینکه "اکنون مسائل مادی تعیین کننده سرنوشت فیلم است" گفت: به یکی از مسئولان غیردولتی که نقش بسیار مهمی دارد گفتنم با توجه به شرایط سینما و فروش میلیاردی فیلم‌ها چگونه است که درآمد حاصل از فروش فیلم من به اندازه یک وعده ناهار اعضای گروهم هم نشده است؟ او در پاسخ به من گفت: "بفروش بساز" تا اکران خوب بگذاریم!