موشک‌باران

کل اخبار:4
 • روزی که مقاومت مردم دزفول رقم خورد

  روزی که مقاومت مردم دزفول رقم خورد

  ساعت ۱۵:۳۵ و ۱۸ آذرماه سال ۱۳۶۱ دو فروند موشک زمین به زمین به دو نقطه پرجمعیت دزفول اصابت و بیش از ۲۰۰ منزل مسکونی و مغازه را ویران، ۶۲ نفر را شهید و ۲۸۷ نفر را مجروح کرد؛ پس از این تاریخ به دلیل اصابت موشک‌های فراوان، دزفول به «بلد الصواریخ» یا «شهر موشک‌ها» معروف شد و در واقع اولین موشک جنگ به دزفول اصابت کرد.

 • یادی از مقاومت مردم «شهر موشک‌ها»

  یادی از مقاومت مردم «شهر موشک‌ها»

  عراق هم در راستای درهم شکستن مقاومت مردم از هیچ راهی دریغ نکرد. دزفول نه تنها مقاومت کرد، بلکه هیچگاه خالی از سکنه نشد و زندگی در شهر جریان داشت. با وجود حملات سنگین صدامیان، مردم دزفول خطوط زیادی در جبهه ایجاد کردند و اعزام‌های ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار نفری به جبهه‌ها داشتند.

 • وقتی موشک‌های صدام بر تن دزفول نشست

  وقتی موشک‌های صدام بر تن دزفول نشست

  ساعت ۱۵:۳۵ و ۱۸ آذرماه سال ۱۳۶۱ دو فروند موشک زمین به زمین به دو نقطه پرجمعیت دزفول اصابت و بیش از ۲۰۰ منزل مسکونی و مغازه را ویران، ۶۲ نفر را شهید و ۲۸۷ نفر را مجروح کرد؛ پس از این تاریخ به دلیل اصابت موشک‌های فراوان، دزفول به «بلد الصواریخ» یا «شهر موشک‌ها» معروف شد و در واقع اولین موشک جنگ به دزفول اصابت کرد.

 • «بمب» در هفته پایانی

  دومین فیلم سینمایی پیمان معادی؛

  «بمب» در هفته پایانی

  فیلمبرداری فیلم سینمایی "بمب" به کارگردانی پیمان معادی آخرین روزهای فیلمبرداری خود را سپری می‌کند.