هدف قرار دادن پایگاه هوایی "ملک خالد"

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.