کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به رو روش ایروپونیک

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.