کانال آب بلوار مدرس قزوین

کل اخبار:1
  • سرپوش گذاشتن روی «کانال آب بلوار مدرس» قزوین درست یا غلط؟

    سرپوش گذاشتن روی «کانال آب بلوار مدرس» قزوین درست یا غلط؟

    چندی است موضوع سرپوش گذاشتن روی «کانال آب بلوار مدرس» قزوین در فضای مجازی مطرح شده است؛ این کانال را می‌توان کانالی مادر دانست که تخلیه آب چند خیابان را بر عهده دارد؛ با توجه به سیل اخیر از مدیران شهری انتظار می‌رود برای بررسی پروژه‌هایی از این دست زمان بیشتری بگذارند و درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کنند قبل از اینکه کار از کار بگذرد.