کتاب «آتش»

کل اخبار:1
  • حسین سناپور به «آتش» رسید

    حسین سناپور به «آتش» رسید

    حسین سناپور درباره کتاب جدیدش «آتش» می‌گوید: به این دلیل شخصیت اصلی رمان یک زن است که این کتاب در ادامه یا تکمیل دو رمان «دود» و «خاکستر» است که در آن دو، همین نگاه را از زاویه دید دو مرد داشتیم و نیاز بود که از زاویه دیگری هم به آن نگاه شود.