گردآورنده ردیف سازی و آوازی مکتب اصفهان:

مکتب موسیقی اصفهان ریشه در اعماق تاریخ دارد

گردآورنده ردیف سازی و آوازی مکتب اصفهان با بیان اینکه هنرمندان از مکتب آوازی اصفهان استفاده می کنند، گفت: وقتی مکتب آواز اصفهان بدون هیچ شبه ای وجود دارد باید ثبت جهانی شود. 
       
حسن منصوری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان، اظهار کرد: روایت است که در ایران سه مکتب اصلی آواز وجود دارد که شامل مکتب اصفهان، تبریز و تهران است، اما در میان پژوهشگران موسیقی اختلاف عقیده وجود دارد و معتقدند که که مکتب آوازی تهران در زمان امیرکبیر خانواده فراهانی از فراهان به تهران آمده و توسط آن ها در تهران شکل گرفته شده است. 
 
وی ادامه داد: در هر صورت با وجود اختلافاتی که پیرامون مکاتب مختلف وجود دارد، اما مکتب اصفهان را به هیچ عنوان نمی توانند حذف کنند و در دسته بندی های مختلف ابتدا می گویند مکتب اصفهان و سپس نام مکاتب دیگر را می آورند. 
 
گردآورنده ردیف سازی و آوازی مکتب اصفهان با بیان اینکه بیشتر پژوهشگران بر این معتقدند که ریشه مکتب اصفهان از زمان صفویه شکل گرفته است، گفت: اخیرا اکبر یاوریان _پژوهشگر_ با مطالعه عمیق در تاریخ به این نتیجه رسیده که هزاران سال پیش چون اصفهان در مرکز ایران بوده شاهزاده ها در این شهر تربیت می شده اند و یکی از تعلیماتی که حتما باید فرا می گرفتند موسیقی بوده است و موسیقی دانان اصفهان این کار را بر عهده داشته اند. پس موسیقی اصفهان در اعماق تاریخ پیدا می شود نه تنها در عصر صفویه، اما موسیقی که در حال حاضر بر آن تاکید می شود آن است که از عصر صفویه به بعد رواج پیدا کرد. 
 
منصوری بر اساس تحقیق استاد منصور اعظمی کیا ادامه داد: مکتب آواز اصفهان از زمان قاجار به دو قسمت تفکیک شد در این دوره تعدادی از موسیقیدانان  در جهت علوم ردیفی پرداختند، اما به زیبا خوانی و زیبا سازی نپرداختند و دسته دوم به شیوه زیبا خوانی تمرکز کردند و به علم ردیف اهمیت چندانی ندادند و هدف آن ها بیشتر این بود که در لحظه با خلاقیتی که در ذهن دارند بهترین کار را ارائه دهند. 
 
وی افزود: علم ردیف مکتب اصفهان توسط اساتید حفظ شد و در سال ۸۴ این وظیفه بر عهده من گذاشته شد  که مجموعه های مربوط به این مکتب را جمع کنم و آنچه را که قدما در سینه حفظ کرده بودند موفق شدم محفوظات دسته اول از هنرمندان مذکور را با خلاقیت و زیبایی های دسته دوم جمع و به جامعه موسیقی تقدیم کنم.
 
منصوری با بیان اینکه ثبت جهانی مکتب آواز اصفهان به کمک رسانه ها نیاز دارد، گفت: در این میان تلاش هایی هم باید انجام شود که مکتب آواز اصفهان به عنوان میراث تاریخی ناملموس اصفهان ثبت جهانی شود که این تنها کمک رسانه ها را نیاز دارد. در حال حاضر هنرمندان از این مکتب آوازی استفاده می کنند و وقتی مکتب اصفهان بدون هیچ شبه ای وجود دارد و به نظرم باید ثبت جهانی شود. 
کد خبرنگار: 13019  • سه‌شنبه/ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۲:۴۶
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: isfahan-70744
  • خبرنگار :