• فروچاله

    زمین یزد دو شقه شد!

    زمین‌ خشک یزد این روزها در مقابل فشارهای طبیعی و انسانی ناشی از برداشت‌های بی‌رویه تسلیم شده چرا که روز به روز شاهد پدیده‌های جدیدی از جمله فرونشست‏‌ها و فروچاله‌هاست.

تاپ سه استان ها