• جمینی 10

    سالروز پرتاپ "جمینی-10" به مدار زمین؛

    پروازی که سفر آمریکایی‌ها به ماه را ۲سال جلو انداخت+تصاویر

    سال ۱۳۴۵ در حالی آغاز شد که ماهها سکوت مرموزی پایگاه پرتاب‌های فضایی شوروی را فرا گرفته بود و این در زمانی که هر دو ابرقدرت تمام هم و غم خود را برای سفر به ماه گذاشته بودند نه فقط باعث تعجب بلکه برای آمریکایی‌ها باعث وحشت بود. چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه روسها بود که هیچ فعالیتی در مدار نداشتند. از سوی دیگر آمریکایی‌ها با بکارگیری سفینه دو نفره جمینی, تلاش داشتند تمرین عملی سفر به ماه را در فضا انجام دهند. در این راه آنها به ردیابی ناو هدف, اتصال دو سفینه در فضا, راهپیمایی فضایی و اقامتی در حد سفر به ماه و بازگشت به زمین نیاز داشتند.

تاپ سه علم و فناوری جهان