• یکشنبه / ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ / ۱۱:۰۲
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 94121610174
  • خبرنگار : 71234

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد،

رئیس سازمان استاندارد با حکم رئیس جمهور برای 4 سال انتخاب می‌شود

رئیس سازمان استاندارد با حکم رئیس جمهور برای 4 سال انتخاب می‌شود

نمایندگان مجلس ضمن تعیین دو رکن سازمان ملی استاندارد یعنی شورای عالی استاندارد و رئیس سازمان، ترکیب وظایف و اختیارات این شورا را تعیین کرده و مقرر کردند که رئیس سازمان استاندارد با چه وظایفی و چگونه انتخاب شود.

نمایندگان مجلس ضمن تعیین دو رکن سازمان ملی استاندارد یعنی شورای عالی استاندارد و رئیس سازمان، ترکیب وظایف و اختیارات این شورا را تعیین کرده و مقرر کردند که رئیس سازمان استاندارد با چه وظایفی و چگونه انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد فصل سوم این طرح مربوط به ارکان سازمان را با 6 ماده به تصویب رساندند که جزییات این مواد به شرح زیر است:

فصل سوم- ارکان سازمان

ماده 34- ارکان سازمان عبارت است از:

1- شورای‌عالی استاندارد

2- رئیس سازمان

ماده 35- ترکیب شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:

1- رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور

2- رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

4- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

5- وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

6- دادستان کل کشور

7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد

9- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10- رئیس اتاق تعاون ایران

11- رئیس اتاق اصناف ایران

12- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال

13- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

14- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

15- رئیس شورای رقابت

تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.

تبصره 3- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.

ماده 36- وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:

1- تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

2- تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چارچوب شرح وظایف مصوب

3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی

4- رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده

5- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه

6- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط

7- بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی

8- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان

9- تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان

10- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.

11- تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان

12- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی

13- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها

14- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه

15- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور

16- ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

رئیس سازمان

ماده 37- رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده 38- رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7/ 1386 است.

ماده 39- رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌باشد:

1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوطه

2- پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب

3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات

4- پیشنهاد تعرفه‌های موردنیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌ عالی استاندارد

5- پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

6- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان

7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای‌ عالی

8- تلاش درجهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور

9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.

تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض نماید.

ماده 40- رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش‌های علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌ عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.

تبصره - رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.