اخذ مالیات از خانه های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.